Ångerrätt – ångerrätt (ångerförklaring)

Ångerrätt:

(1) Som konsument har kunden fjorton dagars ångerrätt i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

(2) Dessutom gäller reglerna som anges i följande avbokningsregler för ångerrätten:

Ångerrätt:

Du har rätt att återkalla detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från dagen för avtalets ingående.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka en tydlig deklaration till oss (Groundfloor One Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Lettland, e-post: sales@groundfloor24.com) (t.ex. ett brev skickat via post eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda det bifogade uttagsformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att klara avbokningsfristen räcker det för dig att skicka din anmälan om att du utnyttjar din annulleringsrätt innan avbokningsperioden har löpt ut.

Konsekvenser av tillbakadragandet:

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ha gett dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som är resultatet av att välja en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), som ska betalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om att du säger upp detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Om du har begärt att tjänsterna ska börja under avbokningsperioden måste du betala ett rimligt belopp till oss, vilket motsvarar andelen tjänster som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerade oss om utövandet av rätten av uppsägning med avseende på detta kontrakt Jämfört med det totala omfattningen av de tjänster som föreskrivs i kontraktet.

Uttagsform:

(Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

Groundfloor One Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Lettland, e-post: sales@groundfloor24.com,

Jag / vi återkallar härmed ( ) den av mig / oss ( ) ingått avtal för inköp av följande varor ( ) / tillhandahållande av följande tjänst ( )

Beställd den ( ) / mottagen vid ( ) Namn på konsument (er)

Adress till konsumenten

Konsument (er) underskrift (endast när det meddelas på papper)

datum

(*) Radera om det inte är tillämpligt.

Återkallande-