Aankoopadvies

U stelt uw investering veilig bij het kopen van een huis of appartement met advies of taxatie door een deskundige. Stuur mij voor de bezichtigingsafspraak de informatie of gegevens en documenten over het onroerend goed (bijv. Makelaarsrapport met plattegronden) zodat ik me kan voorbereiden op de afspraak (voor appartementen heb ik de verklaring van splitsing nodig).

Ik zal met u het pand bezoeken en het in detail onderzoeken.

Na de bezichtiging maak ik de gewenste beoordeling. – Ervaring heeft geleerd dat een marktwaardeberekening of een korte taxatie voldoende is. Afhankelijk van de opstelling of omstandigheden kan een gedetailleerde marktwaarde-evaluatie vereist zijn.

Daarna volgt een uitgebreid gesprek, waarin ik mijn inschatting presenteer, welke kosten u op korte, middellange en lange termijn kunt verwachten en of de koopprijs redelijk lijkt.

Daarnaast ontvang je voor de notarisafspraak informatie over waar je op moet letten of controleren.

Verkoopadvies

U wilt ervoor zorgen dat makelaars geen valse beloften doen of u zonder makelaar verkopen. Beveilig dan uw huis of appartement te koop met advies of taxatie door een deskundige. Geef mij voor de bezichtigingsafspraak of tijdens de bezichtigingsafspraak – indien beschikbaar – de informatie of gegevens en bescheiden van het onroerend goed (zie download “Checklist voor de taxatie van een onroerend goed”).

Ik zal met u het pand bezoeken en het in detail onderzoeken.

Na de bezichtiging maak ik de gewenste beoordeling. – Ervaring heeft geleerd dat een marktwaardeberekening of een korte taxatie voldoende is. Bij verkoop in verband met echtscheidingen, nalatenschappen of erfgeschillen die (waarschijnlijk) bij de rechter aanhangig zijn, pleegzorg en toezicht etc. is vaak een marktwaarde-taxatie nodig.

Dit wordt gevolgd door een uitgebreid gesprek waarin ik mijn beoordeling toelicht, welke (voorbereidende) maatregelen ik aanbeveel (idealiter voordat de woning op de markt gaat) en waar u in het algemeen of met betrekking tot uw te verkopen pand op moet letten. .

Daarnaast ontvang je voor de notarisafspraak informatie over waar je op moet letten of controleren.

Marktwaardeberekening (aankoop- of verkoopadvies)

De marktwaardeberekening is een ruwe schatting van de waarde. Het dient als “oriëntatiehulpmiddel” bij de aan- of verkoop van onroerend goed.

De gegevens op het onroerend goed (grootte van het pand, woonoppervlak, bouwjaar, etc.) worden niet gecontroleerd of gecontroleerd op aannemelijkheid. Er wordt geen rekening gehouden met in het kadaster opgenomen rechten en lasten.

Volume: circa 5 pagina’s

Verwerking / levertijd: circa 4 – 7 dagen na bezichtiging van de woning

Korte taxaties (aan- of verkoopadvies)

De korte taxatie is zinvol voor koop- en verkoopbeslissingen, maar ook voor het financieren van gesprekken met banken of wanneer een onroerend goed verkocht moet worden in geval van scheiding of erfenis.

Het korte rapport richt zich op de taxatie (bepaling van de vastgoedwaarde volgens §194 BauGB) zonder gedetailleerde fotodocumentatie en gedetailleerde beschrijvingen.

Qua waardering wordt het korte rapport in principe op dezelfde manier opgesteld als een zogenaamd longrapport (“marktwaardeverslag”). De tekstuele reikwijdte is echter samengevat.

Volume: ca. 15-25 pagina’s

Verwerking / levertijd: circa 7-14 dagen na bezichtiging van de woning

Marktwaardetaxaties (aan- of verkoopadvies)

De marktwaarde-taxatie (gerechtelijk-proof) is de juiste taxatie voor erfrechtprocedures of erfrechtgeschillen, echtscheidingen, curatoren en curatoren of voor belastingkantoren en financieringsgesprekken met banken.

Een regulier taxatierapport (“lang rapport”) vraagt niet onaanzienlijk veel inspanning, bijvoorbeeld door het verwerven van tal van documenten van verschillende kantoren zoals kadaster, vastgoedkadaster, expertencommissie, vervuild terreinkadaster, bouwlastregister, gebouw autoriteit, bouwtoezicht, bouwplanningsbureau, herontwikkelingsautoriteit.

Het rapport bevat berekeningen, toelichtingen en in sommige gevallen achtergrondinformatie, maar ook verantwoordingen, beschrijvingen en fotodocumentatie.

Hiervoor ontvangt u een geldig en wettelijk erkend rapport, bijvoorbeeld van belastingkantoren en rechtbanken.

Omvang: ca. 40 – 60 pagina’s

Verwerking / levertijd: circa 2 – 6 weken na bezichtiging van de woning (en alle benodigde documenten / informatie aanwezig)