Skilmálar þjónustu

Hver starfsemi Groundfloor 2 Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Lettlandi (hér eftir Groundfloor 2 Ltd.) sem vísað er til hér, er byggð á þessum almennu skilmálum og skilmálum (hér eftir GTC), sem eru í boði fyrir alla viðskiptavini með því að vera afhent á vefsíðunni www. groundfloor24.com eru tilkynnt og viðurkennd af því.

 1. Almennt

1.1 Jarðhæð 2 Ltd. gerir viðskiptamönnum kleift (hér eftir nefnd viðskiptavinir) sem og neytendum sem neytendum (hér eftir nefndir neytendur) að veita Groundfloor 2 Ltd. þjónustu í gegnum www.groundfloor24.com. að halda fram einhverju.

1.2 Jarðhæð 2 Ltd. býður viðskiptavinum og neytendum upp á möguleika á að bóka þjónustu (til dæmis í tengslum við yfirborðsmælingar, flatarmálsútreikninga og gólfuppdrætti) í gegnum www.groundfloor24.com eða á staðnum hjá viðskiptavinum eða neytendum.

 1. Notkun þjónustu Groundfloor 2 Ltd.

2.1. Viðskiptavinir eða neytendur geta notað þá þjónustu sem í boði er í gegnum www.Groundfloor24.com með því að fylla út eyðublöð sem eru geymd þar. Við útfyllingu eyðublaðsins er viðskiptamanninum eða neytandanum skylt að gefa upp auðkenni, heimilisfang, símanúmer, netfang, innheimtuupplýsingar og upplýsingar um eignina. Viðskiptavinurinn eða neytandinn fullvissar sig um að þessi gögn séu rétt og fullkomin.

2.2 Viðskiptavinurinn eða neytandinn getur fundið lista yfir viðkomandi þjónustu og þau skjöl og upplýsingar sem krafist er fyrir þetta í listanum á www.groundfloor24.com.

2.3 Það er á ábyrgð viðskiptavinarins eða neytandans að sjá til þess að öll skjöl sem krafist er til að nota þjónustuna séu send til Groundfloor 2 Ltd. vera borinn fram. Groundfloor 2 Ltd. tekur enga ábyrgð á fullkomnum viðeigandi skjölum.

 1. Gerð samnings

3.1 Meðfylgjandi skilmálar og skilyrði eru grundvöllur hvers samnings. Þetta verður hluti af fyrrnefndum samningi. Skilmálum viðskiptamanna og neytenda og skráningu þeirra í áðurnefndan samning er hér með beint hafnað.

3.2 Við notkun www.groundfloor24.com hefur viðskiptamaður eða neytandi tækifæri til að velja framúrskarandi þjónustu á www.groundfloor24.com með því að fylla út eyðublað fyrir pöntun fyrir pöntun.

3.3 Eftir að hafa slegið inn nafn, heimilisfang og aðrar nauðsynlegar upplýsingar sem lýst er í 2.1 er viðskiptamanninum eða neytandanum gefinn kostur á að setja bindandi pöntun sína. Lokapöntunin táknar tilboð um að ganga frá kaupsamningi.

3.4 Jarðhæð 2 Ltd. mun fara yfir tilboðið og taka því ef þörf krefur. Aðeins með því að senda pöntunarstaðfestingu hefur Groundfloor 2 Ltd. þetta tilboð.

3.5 Samningsupplýsingarnar og samningstextar sem sölusamningur sem gerður er á www.groundfloor24.com byggir á verða ekki vistaðir á www.groundfloor24.com eftir að samningurinn er gerður. Viðskiptavinir og neytendur bera ábyrgð á geymslu áðurnefndra upplýsinga sem hægt er að skoða við pöntunina í gegnum www.groundfloor24.com í sönnunargögnum, bókhaldi eða öðrum tilgangi á geymslumiðli óháð www.groundfloor24.com.

3.6 Verði seinkun á veitingu þjónustu vegna hegðunar eða aðstæðna sem viðskiptamaður eða neytandi ber ábyrgð á (t.d. röng eða ófullnægjandi skjöl) og ætti þetta að hafa í för með sér aukakostnað, verður viðskiptavinurinn eða neytandinn að bera eða. verður þessi Groundfloor 2 Ltd. skipta um.

 1. Afturköllunarréttur

RYFÐISLOK

 1. Greiðsluskilmála

5.1 Kaupin á þjónustunni í gegnum www.groundfloor24.com fara fram gegn notkun greiðslumáta sem tilgreindur er á www.groundfloor24.com.

5.2 Í tengslum við fyrirspurn sína eða tilboð í gegnum www.groundfloor24.com greiðir viðskiptavinurinn eða neytandinn innborgun með þeim greiðslumáta sem tilgreindir eru á www.groundfloor24.com. Afgangurinn af endurgjaldinu er gjaldfærður við afhendingu eða að þjónustu lokinni. Nákvæm upphæð innborgunar fer eftir viðkomandi þjónustu og henni er lýst nánar á www.groundfloor24.com. Ætti Groundfloor 2 Ltd. Ef þú samþykkir ekki tilboðið verður tryggingin strax endurgreidd til viðskiptamannsins eða neytandans.

5.3 Öll verð á www.groundfloor24.com eru óbindandi og hægt er að óska eftir því hjá Groundfloor 2 Ltd. hvenær sem er. aðlagast. Lokareikningur fyrir svæðismælingaþjónustu þ.m.t. Útreikningur og stofnun hæðaáætlunar (íbúðarhúsnæði / atvinnuhúsnæði) er byggt á heildarflatarmálinu sem ákvarðað var (990,00 evrur fastur hlutfall allt að 100 m², auk 2 € / m²). Þetta felur í sér bæði raunverulegt verð viðkomandi þjónustu og virðisaukaskatt sem gildir þegar samningurinn er gerður. Uppgefin verð eru lokaverð auk Sendingar. Við innheimtum ekki virðisaukaskatt og sýnum það því ekki. Öll skírteini hafa ótakmarkað gildi fyrir hvert land, óháð því landi sem valið var við pöntun.

5.4 Reikningur / innheimta

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Lettlandi) sér um innheimtu, innheimtu, bókun og áframsendingu komandi greiðslna fyrir Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. tekur einnig að sér söfnunina, þ.e. dýfingar- og fullnustustarfsemi fyrir Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. sendir reikninginn beint til viðskiptamannsins eða neytandans og innheimtir gjöld fyrir viðkomandi þjónustu á einum reikningi.

5.5 Jarðhæð 2 Ltd. mun nota greiðslumáta sem viðskiptavinurinn eða neytandinn hefur valið við öll kaup eða notkun þjónustu á www.groundfloor24.com. Að auki hefur Groundfloor 2 Ltd. Viðskiptavinir eða neytendur geta miðlað heimilisfangi og bankaupplýsingum (nafn, heimilisfang, símanúmer) og önnur greiðslugögn (einkum kreditkortagögn) til þriðja aðila í þeim tilgangi að vinna úr viðskiptunum, einkum til Groundfloor One Ltd. nefndur í 5.4.

5.6 Ef innheimta gjaldskyldra fjárhæða er ekki möguleg og það stafar af ástæðum sem viðskiptamaður eða neytandi ber ábyrgð á, er viðskiptamanneskjan eða neytandinn í vanskilum með greiðslu án áminningar. Sérhver endurgreiðslugjöld og önnur gjöld og útgjöld sem stofnað er til vegna þessa eiga viðskiptabúnir viðskiptavinir eða neytendur að bera.

5.7 Viðskiptavinurinn eða neytandinn tryggir að það sé nægilegt fé á bankareikningi. Kostnaður sem stafar af því að bein skuldfærsla er ekki gjaldfærð eða endurgreiðsla er borinn af viðskiptamanninum eða endanotanda, svo framarlega sem Groundfloor 2 Ltd. var orsakað.

5.8 Það getur farið eftir viðskiptagjöldum eftir því hvaða kreditkorti er notað við greiðslu.

 1. Árangursvinnsla

6.1 Jarðhæð 2 Ltd. býður í grundvallaratriðum upp á þjónustu sína í öllum löndum sem nefnd eru á www.groundfloor24.com. Jafnvel meira eftir beiðni. Þjónustan er ekki veitt beint af Groundfloor 2 Ltd. veitt, frekar Groundfloor 2 Ltd. þjónustusamninginn við vandlega valna þriðju aðila.

6.2 Sending frá Groundfloor 2 Ltd. (miðlunar) þjónusta sem búin er til (t.d. flatarmælingar, flatarmálsútreikningar, gólfuppdráttur) er almennt sendur á netfangið sem viðskiptavinurinn eða neytandinn gefur upp. Að beiðni er hægt að koma sendingunni á tilgreint póstfang. Viðbótarvinnan (sjá afhendingar- og greiðsluskilyrði á www.groundfloor24.com) verður gjaldfærð sem fastagjald í eitt skipti og greitt fyrirfram (fyrir sendingu) af viðskiptamanninum eða neytandanum. Viðskiptavinurinn eða neytandinn skuldbindur sig til að tryggja að heimilisfangið sem hann hefur gefið upp sé rétt. Tengdar flutningsvillur eru á kostnað viðskiptavinarins eða neytandans.

6.3 Löggjafarkröfu vegna samnings um gerð þjónustu (t.d. flatarmælingar, flatarmálsútreikninga og gólfuppdráttar) er gjaldfallinn þegar þjónustu er lokið (t.d. flatarmæling, flatarmálsútreikningur, gólfuppdráttur). Þjónustan (til dæmis flatarmælingin, flatarmálsútreikningurinn, hæðaruppdrátturinn) er aðeins afhentur viðskiptamanninum eða neytandanum ef sannað er að hann hafi þegar gert löglega kröfu um endurgjald. Greiðsla í reiðufé við afhendingu þjónustunnar (til dæmis flatarmæling, flatarmálsútreikningur, grunnplan) er undanskilinn.

6.4 Það fer eftir þjónustu, mismunandi afhendingartímar, sem lýst er nánar á www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. áskilur sér rétt til að aðlaga afhendingartíma hvenær sem er.

6.5 Ef óskað er eftir starfsemi sem er umfram upphaflegt tilboð viðskiptaviðskiptavinarins eða neytandans er samið um að þetta sé almennt greitt. Viðbótarstarfsemi og almennt öll starfsemi Groundfloor 2 Ltd. eru greidd laun og / eða á móti á 110,00 tímagjald. Samið er um gjald að upphæð 0,30 EUR fyrir hvern ekinn kílómetra. Groundfloor 2 Ltd. getur vegið á móti allri starfsemi og útgjöldum í samræmi við áðurnefnd laun með mótteknum (niður) greiðslum.

Ef eign er ekki aðgengileg þrátt fyrir samkomulag um tíma (biðtími að hámarki 15 mínútur) þarf viðskiptamaðurinn eða neytandinn að greiða 110,00 EUR í eingreiðslu. Groundfloor 2 Ltd. getur vegið á móti þessum kostnaðarheimildum með mótteknum (niður) greiðslum.

6.6 Ef samningur um gerð þjónustu (td flatarmælingar, flatarmálsreikningar, gólfuppdráttur) er riftur af neytanda innan lögbundins afturköllunartímabils, Groundfloor 2 Ltd. áður, vegna útgjalda sem þegar hafa verið innt af hendi, sem gerð voru að þekkingu neytandans, sem Groundfloor 2 Ltd. er þegar byrjaður að krefjast neytenda með því að uppfylla samninginn.

6.7 Að því er varðar ákveðna þjónustu notar Groundfloor 2 Ltd. Þriðji aðili til að uppfylla samningsskyldur sínar. Þetta felur til dæmis í sér að búa til yfirborðsmælingar, flatarmálsútreikninga og gerð gólfhönnunar. Í tengslum við viðskiptavini eða neytendur, Groundfloor 2 Ltd. Samningsaðili í tengslum við áðurnefnda þjónustu og ber ábyrgð á öllum samningsbundnum aðal- og viðbótarþjónustuskyldum.

 1. Ábyrgð vegna galla

7.1 Viðskiptavinir og neytendur eiga rétt á ábyrgð vegna galla í samræmi við lögbundin ákvæði.

7.2 Jarðhæð 2 Ltd. vekur athygli viðskiptavina og neytenda á því að seinkun á þjónustu vegna óviðráðanlegra verkfalla, verkfalla, tæknilegra vandamála, skorts á starfsfólki er ekki til tjóns fyrir Groundfloor 2 Ltd. fer og þetta er ekki rekjanlegt.

 1. Ábyrgð varðandi www.groundfloor24.com

8.1 Jarðhæð 2 Ltd. í grundvallaratriðum skuldbindur sig til að tryggja notkun www.groundfloor24.com allan sólarhringinn, sjö daga vikunnar. Aðgangur að www.groundfloor24.com kann tímabundið og án frekari tilkynninga ef um villur í kerfinu, viðhaldi eða viðgerðarvinnu er að ræða eða af ástæðum sem Groundfloor 2 Ltd. verða yfirgefin.

8.2 Jarðhæð 2 Ltd. ábyrgist hvorki nákvæmni né fullkomni efnisins sem gert er aðgengilegt á www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. er rétt að breyta því efni sem kynnt er á www.groundfloor24.com hvenær sem er og án fyrirvara.

8.3 Efnið á www.groundfloor24.com er veitt „eins og það er“ án fyrirmæla, ábyrgðar eða annarra skilyrða.

 1. persónuvernd

9.1 Að því er varðar gagnavernd er vísað til gagnaverndaryfirlýsingar á www.groundfloor24.com (sjá gagnavernd).

9.2 Fréttabréf er starfrækt í gegnum www.groundfloor24.com. Viðskiptavinir og neytendur eru upplýstir um fréttir og breytingar í gegnum þetta. Með reglulegu millibili hefur Groundfloor 2 Ltd. senda upplýsingar um veitanda með tölvupósti. Viðskiptavinir og neytendur geta hvenær sem er sagt upp áskrift á póstlista fréttabréfsins. Tölvupóstur á newsletter@groundfllor24.com er nægur. Farið er með allar vistaðar upplýsingar trúnaðarmál.

9.3 Notkun gagna vegna tölvupóstsauglýsinga án skráningar fréttabréfs og andmælaréttar þíns: Ef við fáum netfangið þitt í tengslum við sölu á þjónustu og þú hefur ekki mótmælt, áskiljum við okkur rétt til að senda þér reglulega tilboð í svipaðar vörur eða þjónustu, svo sem þegar keyptar, úr okkar úrvali til að senda með tölvupósti. Þú getur hvenær sem er mótmælt þessari notkun tölvupóstfangsins þíns með því að senda skilaboð til tengiliðakostsins sem lýst er hér að ofan eða með krækju sem gefinn er upp í auglýsingapóstinum án þess að stofna til annars kostnaðar en flutningskostnaðar samkvæmt grunntollum .

9.4 Groundfloor 2 Ltd. mun eyða persónulegum gögnum sem geymd eru í þeim tilgangi að vinna úr samningnum eftir viðkomandi tímabil samkvæmt viðskiptalögum og skattalögum (hámark 10 ár).

 1. Höfundarréttur og vörumerki

10.1 Allir textar, myndir, grafík, hljóð, myndband eða aðrar myndir og fyrirkomulag þeirra á www.groundfloor24.com eru vernduð með lögum (Copyright © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., allur réttur áskilinn).

10.2 Án skriflegs samþykkis Groundfloor 2 Ltd. Efnið á www.groundfloor24.com má ekki afrita, dreifa, breyta eða gera aðgengilegt fyrir þriðja aðila í atvinnuskyni. Ef um er að ræða viðskiptanotkun án skriflegs leyfis Groundfloor 2 Ltd. viðskiptaviðskiptavinurinn eða neytandinn skuldbindur sig til að greiða sektargreiðslu samkvæmt samkeppnislögum til viðskiptavina og neytenda. Refsingin er byggð á alvarleika, umfangi og hættu á brotinu sem framið er. Sérhver brot er refsað samkvæmt borgaralegum og hegningarlögum.

10.3 Sumar myndanna sem eru endurteknar á www.groundfloor24.com eru háðar höfundarrétti þriðja aðila. Viðskiptavinir og neytendur eru sammála um að virða þetta og skaða þá ekki.

 1. ábyrgð

11.1 Groundfloor 2 Ltd. og þriðju aðilar sem tengjast þessu eru ekki ábyrgir gagnvart viðskiptavinum og neytendum vegna sérstaks, tilfallandi, beins, óbeins eða afleidds tjóns af neinu tagi eða tjóns af nokkru tagi sem stafar af tapi af notkun, gögnum eða hagnaði, óháð því hvort um möguleika bent var á slíkt tjón, sem gæti hafa orðið til vegna eða í tengslum við notkun www.groundfloor24.com.

11.2 Groundfloor 2 Ltd. ber ótakmarkaða ábyrgð að svo miklu leyti sem orsök tjónsins stafar af ásetningi eða stórlega gáleysislegu broti frá Groundfloor 2 Ltd. eða löglegur fulltrúi eða umboðsmaður.

11.3 Groundfloor 2 Ltd. er einnig ábyrgt. vegna svolítið gáleysislegra brota á grundvallarskuldbindingum. Þetta eru skuldbindingar, þar sem brot brýtur í bága við að ná markmiði samningsins eða efndir hans gera það kleift að framkvæma rétta samninginn í fyrsta lagi og á því hvort veitandi geti reglulega treyst. Í slíku tilviki er Groundfloor 2 Ltd. ábyrgt. en aðeins vegna fyrirsjáanlegs, samningstýpísks tjóns. Groundfloor 2 Ltd. er þó ekki ábyrgt fyrir svolítið vanrækslu á öðrum skuldbindingum en þeim sem getið er um í fyrri setningum.

11.4 Allar takmarkanir skaðabótaábyrgðar sem taldar eru upp í þessum GTC eiga ekki við ef um er að ræða meiðsl á lífi, útlimum eða heilsu, vegna galla eftir að hafa gengið út frá ábyrgð á gæðum þjónustunnar og fyrir sviksamlega leynda galla.

 1. Breyting á skilmálum

12.1 Groundfloor 2 Ltd. áskilur sér rétt til að breyta þessum skilmálum og skilyrðum hvenær sem er eftir eigin geðþótta með því að birta uppfærða útgáfu af skilmálunum á www.groundfloor24.com.

12.2 Allar breytingar á þessum skilmálum teljast samþykktar ef viðskiptavinurinn eða neytandinn í viðskiptum mótmælir ekki breytingunni á skilmálunum innan 30 daga frá móttöku tilkynningar.

12.3 Ef viðskiptaviðskiptavinurinn eða notandi heldur áfram að nota www.groundfloor24.com eftir 30 daga tímabilið þrátt fyrir breytta skilmála og skilyrði er áframhaldandi notkun talin bindandi samningur við breytingarnar.

 1. Aðrir

13.1 Ekkert í þessum notendaskilmálum skapar eða veitir réttindi eða aðra kosti fyrir þriðja aðila sem ekki eru hluti af viðskiptasambandi aðila.

13.2 Þessir skilmálar og skilyrði eru allur samningur milli Groundfloor 2 Ltd. og viðskiptavinurinn eða neytandinn í viðskiptum við www.groundfloor24.com og taka sæti allra fyrri samninga milli aðila.

 1. Gildandi lög og lögsaga

14.1 Þessir almennu skilmálar eru háðir lögum í Lettlandi og eru túlkaðir samkvæmt þessu, að undanskildum sölusamþykkt Sameinuðu þjóðanna og alþjóðlegum einkarétti. Að því leyti sem samningsbundinn samningur um lögsögu er leyfilegur, þá er umsaminn lögsaga Riga, Lettland.

14.2 Neytendur með fasta búsetu í Þýskalandi og erlendis geta, án tillits til sérstaks lagavals, ávallt vísað til lögboðinna neytendaverndarlaga þess ríkis þar sem þeir hafa fasta búsetu.

14.3 Allar breytingar eða viðbætur við þennan samning verða að vera skriflegar til að vera gildar. Þetta á einnig við um sjálfa skriflegu formkröfuna.

14.4 Ef einstök ákvæði þessara skilmála eru að öllu leyti eða að hluta áhrifalaus skal ekki hafa áhrif á gildi samningsins og eftirstöðvar. Í stað óvirks eða óframkvæmanlegs ákvæðis skal koma skilvirkt og aðfararhæft ákvæði sem hefur áhrif næst efnahagslegu markmiði samningsaðilanna með óvirku eða óframkvæmanlegu ákvæði.

14.5 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins veitir vettvang fyrir lausn deilumála á netinu á http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Þessi vettvangur þjónar sem snertipunktur fyrir lausn utan dómstóla vegna deilna sem stafa af netkaupum eða þjónustusamningum sem neytandi á í hlut.

14.6 Groundfloor 2 Ltd. tilkynnir hér með öllum neytendum að samkvæmt lögum um lausn deilumála í neytendamálum (VSBG) séu þeir hvorki reiðubúnir né skyltir að taka þátt í málsmeðferð við ágreining vegna deilumála fyrir gerðardómsnefnd neytenda né tekur hún þátt í einu.

Staða: Febrúar 2021