aftryk

Groundfloor 2 Ltd. (Bruger af mærkerne Groundfloor24)
Korrespondance adresse: Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Letland
E-mail: sales@groundfloor24.com

Firmanummer: 11205697
Registreret: England & Wales

Virksomhedsskattenummer (UTR): 4306818342

De angivne priser er endelige priser plus Forsendelse. Vi opkræver ikke moms og viser det derfor ikke.

Virksomhedsadresse: 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU London, England, Storbritannien

Virksomhedsdirektør: Dr. Peter Mueller

Ansvarlig for indhold: Dr. Peter Mueller (120 High Road, East Finchley, N2 9ED
London, England, Storbritannien)

Groundfloor 2 Ltd. yder ikke selv juridisk og skatterådgivning.

EU tvistbilæggelse
Europa-Kommissionen giver en platform til onlinetvistbilæggelse (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du kan finde vores e-mail-adresse i den juridiske meddelelse ovenfor.

Forligstvistbilæggelse / universal voldgiftsnemnd
Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsudvalg.

Ansvar for indhold:
Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med almindelig lovgivning. Vi kan dog ikke påtage os noget ansvar for rigtigheden, rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af indholdet. Ansvarskrav mod Groundfloor 2 Ltd. vedrørende materiel eller immateriel skade forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af forkerte eller ufuldstændige oplysninger er grundlæggende udelukket, forudsat at Groundfloor 2 Ltd. der er ingen forsætlig eller groft uagtsom fejl. Som tjenesteudbyder er vi dog ikke forpligtet til at overvåge tredjepartsoplysninger, der transmitteres eller lagres, eller at undersøge omstændigheder, der indikerer ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med almindelig lov forbliver upåvirket. Ansvar i denne henseende er kun muligt fra det tidspunkt, hvor vi bliver opmærksomme på en specifik juridisk overtrædelse. Så snart vi bliver opmærksomme på sådanne juridiske overtrædelser, fjerner vi dette indhold med det samme.

Ansvar for links:
Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige juridiske overtrædelser på det tidspunkt, de blev linket. Intet ulovligt indhold blev fundet på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet.

Permanent overvågning af indholdet af de linkede sider er ikke rimelig uden konkrete beviser for en juridisk overtrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på juridiske overtrædelser, fjerner vi sådanne links med det samme.

Ophavsret:
Indholdet og værkerne på disse sider oprettet af webstedsoperatøren er underlagt copyright. Reproduktion, behandling, distribution og enhver form for udnyttelse uden for copyrightens grænser kræver skriftlig tilladelse fra den respektive forfatter eller skaber. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

For så vidt indholdet på dette websted ikke blev oprettet af operatøren, overholdes tredjeparts ophavsret. Især indholdet af tredjeparter er markeret som sådan. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi dig om at underrette os herom. Så snart vi bliver opmærksomme på juridiske overtrædelser, fjerner vi sådant indhold med det samme.

Billedlicenser:

# 222167560 © brichuas – shutterstock.com (kort over Europa)

# 443622139 © Iconic Bestiasy – shutterstock.com (byggeplaner)

# 53560701 © fotolia.com (stock.adobe.com) (sol)

Varemærker:

Groundfloor24 (EUTM 018107854, EUTM 018133280, EUTM 018153429, EUTM 018184083, WOTM 1553802) er et registreret varemærke tilhørende Groundfloor24 Limited, brugt under tilladelse fra Groundfloor24 Limited. Alle rettigheder forbeholdes.