Andmekaitse

1) teave isikuandmete kogumise kohta ja vastutava isiku kontaktandmed
1.1 Meil on hea meel, et külastate meie veebisaiti, ja täname teid huvi eest. Järgnevalt teavitame teid teie veebisaidi kasutamisel teie isikuandmete käitlemisest. Isikuandmed on kõik andmed, mille abil teid saab isiklikult tuvastada.
1.2 Sellel veebisaidil vastutab andmetöötluse eest “Dr. Peter Mueller “. Isikuandmete töötlemise eest vastutab füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite üle.
1.3 Turvalisuse huvides ning isikuandmete ja muu konfidentsiaalse sisu edastamise kaitsmiseks (nt tellimused või päringud vastutavale isikule) kasutab see veebisait SSL-i või. TLS-krüptimine. Krüptitud ühenduse tunneb ära brauserirea märgiliini “https: //” ja luku sümboli järgi.

2) Andmete kogumine, kui külastate meie veebisaiti
Kasutades meie veebisaiti ainult informatiivsetel eesmärkidel, st kui te ei registreeru ega muul viisil meile teavet anna, siis kogume ainult neid andmeid, mille teie brauser edastab meie serverile (nn “serverilogifailid”). Kui külastate meie veebisaiti, kogume järgmisi andmeid, mis on meie jaoks veebisaidi kuvamiseks tehniliselt vajalikud:
– Meie külastatud veebisait
– Juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg
– baitides saadetud andmete hulk
– Allikas / viide, kust te lehele tulite
– kasutatud brauser
– Kasutatav operatsioonisüsteem
– kasutatud IP-aadress (vajaduse korral anonüümsel kujul)
Töötlemine põhineb meie õigustatud huvil parandada oma veebisaidi stabiilsust ja funktsionaalsust. Andmeid ei edastata ega kasutata muul viisil. Siiski on meil õigus kontrollida serveri logifaile tagasiulatuvalt, kui ebaseadusliku kasutamise kohta on konkreetseid viiteid.

3) küpsised
Selleks, et muuta meie veebisaidi külastamine atraktiivseks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist, kasutame erinevatel lehtedel nn küpsiseid. Need on teie seadmesse salvestatud väikesed tekstifailid. Osa meie kasutatavatest küpsistest kustutatakse uuesti pärast brauseriseansi lõppu, s.o pärast brauseri sulgemist (nn seansiküpsised). Muud küpsised jäävad teie seadmesse ja võimaldavad teie brauseri järgmisel külastamisel tuvastada (nn püsivad küpsised). Kui küpsised on määratud, koguvad ja töötlevad nad individuaalselt teatud kasutajainfot, näiteks brauseri- ja asukohateavet, samuti IP-aadressi väärtusi. Püsivad küpsised kustutatakse pärast määratud ajavahemikku automaatselt, mis võib sõltuvalt küpsisest erineda. Vastava küpsiste salvestamise kestuse leiate oma veebibrauseri küpsiste seadete ülevaatest.
Mõnel juhul kasutatakse küpsiseid tellimuste lihtsustamiseks seadete salvestamise teel (nt virtuaalse ostukorvi sisu meelde jätmine hilisemaks veebisaidi külastamiseks). Kui isikuandmeid töötlevad ka üksikud küpsised, mida me kasutame, toimub töötlemine kas lepingu täitmiseks, antud nõusoleku korral või meie õigustatud huvide kaitsmiseks veebisaidi parimal võimalikul funktsionaalsusel ja kliendisõbralikult. ja lehekülastuse tõhus kujundus.
Pange tähele, et saate oma brauseri seadistada nii, et teid teavitataks küpsiste seadistamisest, ja otsustage individuaalselt, kas nõustuda nendega või välistada küpsiste aktsepteerimine teatud juhtudel või üldiselt. Iga brauser erineb küpsiste seadete haldamise viisist. Seda kirjeldatakse iga brauseri abimenüüs, kus selgitatakse, kuidas saate oma küpsise seadeid muuta. Need leiate vastava brauseri kohta järgmistelt linkidelt:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=et
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Pange tähele, et kui te küpsiseid ei aktsepteeri, võib meie veebisaidi funktsionaalsus olla piiratud.

4) kontakt
Kui võtate meiega ühendust (nt kasutades kontaktivormi või e-posti aadressi), kogutakse isikuandmeid. Milliseid andmeid kontaktvormi korral kogutakse, saab näha vastavast kontaktvormist. Neid andmeid hoitakse ja kasutatakse eranditult teie päringule vastamiseks või kontakti loomiseks ja sellega seotud tehniliseks haldamiseks. Nende andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi teie päringule vastata. Kui teie kontakt on suunatud lepingu sõlmimisele, on töötlemiseks täiendav õiguslik alus. Teie andmed kustutatakse pärast teie taotluse töötlemist. Seda juhul, kui asjaolude põhjal saab järeldada, et kõnealune küsimus on lõplikult selgitatud ja tingimusel, et seadusjärgseid säilitamisnõudeid pole.

5) Lepi aeg kokku veebis
Oma funktsioon veebis kohtumiste tegemiseks
Töötleme teie isikuandmeid kättesaadavaks tehtud veebipõhiste kohtumiskokkulepete osana. Milliseid andmeid me veebis kohtumise tegemiseks kogume, näete vastavasse sisestusvormist või kohtumiste kokkuleppimise päringust. Kui veebipõhise kohtumise sooritamiseks on vaja teatud andmeid, märkime need vastavalt sisendvormi või kohtumispalves. Kui pakume teile sisendvormil vaba tekstivälja, saate seal oma taotlust üksikasjalikumalt kirjeldada. Seejärel saate ka kontrollida, milliseid täiendavaid andmeid soovite sisestada. Teie edastatud andmed salvestatakse ja neid kasutatakse ainult kohtumise kokku leppimiseks. Teiega lepingu täitmiseks vajalike isikuandmete töötlemisel (see kehtib ka lepingueelsete meetmete läbiviimiseks vajalike töötlemistoimingute kohta) on teie kontakt seaduslikuks aluseks. Kui olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks, toimub töötlemine selle alusel. Antud nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi selle deklaratsiooni alguses nimetatud vastutavale isikule.

6) Andmetöötlus kliendikonto avamisel ja lepingute töötlemiseks jätkatakse isikuandmete kogumist ja töötlemist, kui esitate need meile lepingu täitmiseks või kliendikonto avamisel. Milliseid andmeid kogutakse, saab näha vastavatest sisendvormidest. Teie kliendikonto on igal ajal võimalik kustutada ja seda saab teha vastava isiku ülaltoodud aadressile sõnumi saatmisega. Salvestame ja kasutame teie andmeid lepingu töötlemiseks. Pärast lepingu täielikku töötlemist või teie kliendikonto kustutamist blokeeritakse teie andmed, pidades nõuetekohaselt silmas maksu- ja äriteabe säilitamise tähtaegu, ning kustutatakse pärast nende perioodide lõppemist, välja arvatud juhul, kui olete oma andmete edasiseks kasutamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku või kui me jätab endale õiguse oma andmeid edasi kasutada vastavalt seadusele.

7) Kliendiandmete kasutamine otsepostituse jaoks
7.1 Registreerimine meie e-posti infolehele
Kui registreerute meie e-posti uudiskirja saamiseks, saadame teile regulaarselt teavet meie pakkumiste kohta. Ainus kohustuslik teave uudiskirja saatmiseks on teie e-posti aadress. Täiendavate andmete esitamine on vabatahtlik ja seda kasutatakse teie isikliku pöördumise võimaldamiseks. Infolehe saatmiseks kasutame nn topeltvalimismenetlust. See tähendab, et me saadame teile e-kirjaga uudiskirja ainult siis, kui olete meile selgesõnaliselt kinnitanud, et nõustute uudiskirja saamisega. Seejärel saadame teile kinnitusmeili, milles palume klõpsata lingil, et kinnitada, et soovite uudiskirja tulevikus saada.
Kinnituslingi aktiveerimisega annate meile nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks. Kui registreerute uudiskirja saamiseks, salvestame teie Interneti-teenuse pakkuja sisestatud IP-aadressi, samuti registreerimise kuupäeva ja kellaaja, et oleks võimalik hiljem tuvastada teie e-posti aadressi võimalikku väärkasutust õigel ajal. Meie poolt uudiskirja registreerimisel kogutud andmeid kasutatakse eranditult uudiskirja kaudu reklaamimiseks. Infolehest saate igal ajal loobuda uudiskirjas toodud lingi kaudu või saates sõnumi ülalnimetatud vastutavale isikule. Pärast tellimuse tühistamist kustutatakse teie e-posti aadress kohe meie uudiskirjade leviloendist, välja arvatud juhul, kui olete andnud selgesõnalise nõusoleku oma andmete edasiseks kasutamiseks või jätame endale õiguse kasutada andmeid kaugemale, mis on seadusega lubatud ja mille kohta teavitame teid selles deklaratsioonis.
7.2 E-posti uudiskirja saatmine olemasolevatele klientidele
Kui olete kaupade või teenuste ostmisel andnud meile oma e-posti aadressi, jätame endale õiguse saata teile regulaarselt e-posti teel pakkumisi sarnaste kaupade või teenuste kohta meie sortimendist. Selleks ei pea me teilt eraldi nõusolekut hankima. Selles osas toimub andmetöötlus ainult meie õigustatud huvi alusel isikupärastatud otsepostituse vastu. Kui algselt vaidlustasite oma e-posti aadressi kasutamise sel eesmärgil, ei saada me teile e-kirja. Teil on igal ajal õigus vaidlustada oma e-posti aadressi kasutamist ülalnimetatud reklaami eesmärgil, teatades sellest alguses nimetatud vastutavale isikule. Selle eest peate maksma ainult põhitariifide kohaseid ülekandekulusid. Pärast vastuväite kättesaamist lõpetatakse teie e-posti aadressi kasutamine reklaami eesmärgil kohe.

8) Andmete töötlemine tellimuste töötlemiseks
8.1 Teie tellimuse töötlemiseks teeme koostööd järgmiste teenusepakkujatega, kes toetavad meid täielikult või osaliselt sõlmitud lepingute täitmisel. Teatavad isikuandmed edastatakse neile teenusepakkujatele järgmise teabe kohaselt.
Meie poolt kogutud isikuandmed edastatakse transpordiettevõttele, kes telliti kohaletoimetamise käigus lepingulise töötlemise raames, kuivõrd see on vajalik kauba kohaletoimetamiseks. Teie makseandmed edastame makse töötlemise osana tellitud krediidiasutusele, kui see on makse töötlemiseks vajalik. Kui kasutatakse makseteenuse pakkujaid, teavitame teid sellest selgesõnaliselt allpool.
8.2 Makseteenuse pakkujate (makseteenused) kasutamine
– Mollie

Kui valite makseteenuse pakkujalt Mollie makseviisi, töötleb makset makseteenuse pakkuja Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holland, kellele edastame teie tellimisprotsessi käigus edastatud teabe teie tellimuse kohta käiva teabega (nimi, aadress, IBAN, BIC, arve summa, valuuta ja tehingu number). Teie andmeid edastatakse eranditult makseteenuse pakkuja Mollie juures maksete töötlemiseks ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik.
– Paypal
Kui maksate PayPali kaudu, krediitkaardiga PayPali kaudu, otsekorraldus PayPali kaudu või – kui pakutakse – “kontolt ostmine” või “osade kaupa maksmine” PayPali kaudu, edastame teie makseandmed PayPalile (Euroopa) Sarl et Cie, SCA, 22 – 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi “PayPal”), jätkake. Ülekanne toimub ainult niivõrd, kuivõrd see on vajalik maksete töötlemiseks.
PayPal jätab endale õiguse teostada makseviiside krediitkaardi krediidikontroll PayPali kaudu, otsekorraldus PayPali kaudu või – kui pakutakse – “kontolt ostmine” või “osade kaupa maksmine” PayPali kaudu. Sel eesmärgil võidakse teie makseandmeid edastada krediidiasutustele, lähtudes PayPali õigustatud huvist teie maksevõime kindlaksmääramiseks. PayPal kasutab krediidikontrolli tulemust seoses makseviivituse statistilise tõenäosusega, et otsustada, kas pakkuda vastavat makseviisi. Krediidiraport võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn skooriväärtusi). Kuivõrd hindepunktide väärtused lisatakse ainepunktide aruande tulemusesse, põhinevad need teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistilisel protseduuril. Punktiväärtuste arvutamine hõlmab aadressiandmeid, kuid ei piirdu nendega. Lisateavet andmekaitse, sealhulgas kasutatud krediidiasutuste kohta leiate PayPali privaatsuseeskirjadest: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Oma andmete töötlemise vastu saate igal ajal vastuväiteid saata, saates sõnumi PayPalile. PayPal võib siiski olla õigus teie isikuandmeid töödelda, kui see on vajalik lepingulise maksetöötluse jaoks.
– triip
Kui valite makseteenuse pakkuja Stripe makseviisi, töötleb makset makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd., Grand Canal Street Lower 1, Grand Canal Dock, Iirimaa, kellele me pakume tellimisprotsessi käigus edastatud teave ja teave edastavad teie tellimuse (nimi, aadress, kontonumber, pangakood, võimalik, et krediitkaardi number, arve summa, valuuta ja tehingu number). Teie andmeid edastatakse maksete töötlemiseks ainult makseteenuse pakkuja Stripe Payments Europe Ltd. ja ainult niivõrd, kuivõrd see on selleks vajalik. Stripe’i andmekaitse kohta leiate lisateavet aadressilt https://stripe.com/de/privacy#translation.

9) Hindamise meeldetuletuse saamiseks pöörduge
Oma hindamise meeldetuletus (kliendi hindamissüsteem ei saatnud seda)
Kasutame teie e-posti aadressi ühekordse meeldetuletusena, et esitada meie kasutatava reitingusüsteemi jaoks teie tellimusele hinnang, tingimusel et olete andnud meile oma tellimuse ajal või pärast seda oma selge nõusoleku.
Oma nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta, saates sõnumi andmetöötluse eest vastutavale isikule.

10) veebianalüüsiteenused
Google (Universal) Analytics
Sellel veebisaidil kasutatakse veebianalüüsi teenust Google (Universal) Analytics ettevõttelt Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa (“Google”). Google (Universal) Analytics kasutab nn “küpsiseid”, mis on teie seadmesse salvestatud tekstifailid, mis võimaldavad teie veebisaidi kasutamist analüüsida. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta (sealhulgas lühendatud IP-aadress) edastatakse tavaliselt Google’i serverisse ja salvestatakse seal; selle saab edastada ka Google LLC serverisse. tulge USA-sse.
See veebisait kasutab Google’i (Universal) Analyticsi ainult laiendiga “_anonymizeIp ()”, mis tagab IP-aadressi anonüümsuse, lühendades seda ja välistab otsese isikliku viite. Laienduse tulemusena lühendab Google eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress Google LLC-i serverile ja lühendatakse seal USA-s. Google kasutab seda teavet meie nimel teie veebisaidi kasutamise hindamiseks, veebisaidi tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja muude veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Teie brauseri poolt Google (Universal) Analyticsi osana edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google’i andmetega.
Spetsiaalse funktsiooni, nn “demograafiliste omadustega”, võimaldab Google Analytics huvipakkuva reklaami hinnangu põhjal ja ka abiga luua statistikat koos avaldustega saidi külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. kolmandate isikute teavet. See võimaldab veebisaidi kasutajagruppe määratleda ja eristada turundusmeetmete sihtgrupile optimeeritud ühtlustamise eesmärgil. Demograafiliste tunnuste kaudu salvestatud andmekirjeid ei saa siiski konkreetsele isikule määrata.
Kogu ülalkirjeldatud töötlus, eriti Google Analyticsi küpsiste seadistamine kasutatava seadme teabe lugemiseks, viiakse läbi ainult siis, kui olete meile andnud selleks oma selge nõusoleku. Ilma selle nõusolekuta ei kasutata teie veebisaidi külastamise ajal Google Analyticsi.
Saate antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, et see tulevikus kehtiks. Tühistamiseks deaktiveerige see teenus veebisaidil pakutavas küpsiste nõusoleku tööriistas. Oleme sõlminud Google’iga Google Analyticsi kasutamiseks tellimuste töötlemise lepingu, millega Google on kohustatud kaitsma meie veebisaidi külastajate andmeid ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele.
Andmete edastamisel EL-st USA-sse tugineb Google Euroopa Komisjoni nn tavalistele andmekaitseklauslitele, mille eesmärk on tagada vastavus Euroopa andmekaitse tasemele USA-s.
Lisateavet Google (Universal) Analyticsi kohta leiate siit: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11) Tööriistad ja muud
11.1 Google reCAPTCHA
Sellel veebisaidil kasutame ka reCAPTCHA funktsiooni Google Ireland Limitedilt, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa (“Google”). Seda funktsiooni kasutatakse peamiselt selleks, et eristada, kas sisendi teeb füüsiline isik või valesti masin ja automatiseeritud töötlus. See teenus hõlmab IP-aadressi ja kõigi muude Google’i jaoks reCAPTCHA teenuse jaoks vajalike andmete saatmist Google’ile ning see põhineb meie õigustatud huvil määrata individuaalne vastutus Internetis ning vältida väärkasutust ja rämpsposti. Google reCAPTCHA kasutamisel võidakse isikuandmeid edastada ka Google LLC serveritesse. tulge USA-sse.
Lisateavet Google reCAPTCHA ja Google’i andmekaitsedeklaratsiooni kohta leiate aadressilt https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Kui see on seadusest tulenevalt nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie eespool kirjeldatud andmete töötlemiseks. Saate antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, et see tulevikus kehtiks. Tagasivõtmise teostamiseks järgige vastuväite esitamiseks ülalkirjeldatud võimalust.
11.2 Töökuulutuste taotlused e-posti teel
Oma veebisaidil reklaamime praegu vabu ametikohti eraldi rubriigis, kuhu huvilised saavad e-posti teel taotletud kontaktaadressile pöörduda.
Taotlemisprotsessi kaasamiseks peavad taotlejad esitama meile koos taotlusega e-posti teel kõik põhjendatud ja teadliku hindamise ja valiku jaoks vajalikud isikuandmed.
Nõutav teave sisaldab üldist teavet isiku kohta (nimi, aadress, telefoni- või elektrooniline kontaktivõimalus), samuti ametikohale vajaliku kvalifikatsiooni tõendavaid tulemusi. Vajadusel on vajalik ka tervisega seotud teave, mida tuleb sotsiaalse kaitse huvides taotleja isikus töö- ja sotsiaalõiguse alusel eriliselt arvesse võtta.
Milliseid komponente peab taotlus sisaldama üksikjuhtudel, et neid oleks võimalik kaaluda ja millises vormis need komponendid e-posti teel saadetakse, leiate vastava töökuulutuse lehelt.
Pärast määratud e-posti kontaktaadressi abil saadetud avalduse kättesaamist salvestame taotleja andmed meie juurde ja neid hinnatakse ainult taotluse töötlemise eesmärgil. Töötlemise käigus tekkivate küsimuste korral kasutame kas taotleja poolt koos taotlusega antud e-posti aadressi või sisestatud telefoninumbrit.
Selle töötlemise õiguslik alus, sealhulgas päringute jaoks kontakti loomine, on põhimõtteliselt selles mõttes, et taotlusprotsessi läbimist peetakse töölepingu algatamiseks.
11.3 Veebirakendused vormi abil
Meie veebisaidil pakume tööhuvilistele võimalust kandideerida veebis, kasutades selleks vastavat vormi. Taotlemisprotsessi kaasamiseks peavad taotlejad kasutama vormi, et esitada meile kõik põhjendatud ja teadliku hindamise ja valiku jaoks vajalikud isikuandmed.
Nõutav teave sisaldab üldist teavet isiku kohta (nimi, aadress, telefoni- või elektrooniline kontaktivõimalus), samuti ametikohale vajaliku kvalifikatsiooni tõendavaid tulemusi. Vormi esitamise käigus edastatakse taotleja andmed meile vastavalt tehnika tasemele krüptitud kujul, meie poolt salvestatud ja hinnatud ainult taotluse töötlemise eesmärgil.
11.4 – Google Maps
Kasutame oma veebisaidil Google Maps (API) ettevõttelt Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Iirimaa (“Google”). Google Maps on veebiteenus interaktiivsete (maa) kaartide kuvamiseks geograafilise teabe visuaalseks kuvamiseks. Kui kasutate seda teenust, näidatakse teile meie asukohta ja mis tahes teekond on lihtsam.
Kui pääsete juurde alamlehtedele, kuhu on integreeritud Google Mapsi kaart, edastatakse teave meie veebisaidi kasutamise kohta (näiteks teie IP-aadress) Google’ile ja salvestatakse serverites; seda saab edastada ka Google’i serverisse LLC. tulge USA-sse. See juhtub olenemata sellest, kas Google pakub kasutajakontot, kuhu olete sisse loginud, või kas on olemas kasutajakonto. Kui olete Google’i sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole. Kui te ei soovi, et teid Google’is oma profiilile määrataks, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed (isegi nende kasutajate jaoks, kes pole sisse logitud) kasutusprofiilidena ja hindab neid. Kogumine, salvestamine ja hindamine põhinevad Google’i õigustatud huvil isikupärastatud reklaami kuvamiseks, turu-uuringutel ja / või Google’i veebisaitide vajaduspõhisel kujundusel. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomise suhtes vastuväiteid esitada, kuigi peate selle kasutamiseks pöörduma Google’i poole. Kui te ei nõustu oma andmete edasise edastamisega Google’ile Google Mapsi kasutamise osana, võite ka Google Mapsi veebiteenuse täielikult deaktiveerida, desaktiveerides oma brauseris JavaScripti rakenduse. Google Mapsi ja seega ka sellel veebisaidil asuvat kaardinäidet ei saa siis kasutada.
Google’i kasutustingimustega saate tutvuda aadressil https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, Google Mapsi täiendavad kasutustingimused leiate aadressilt https://www.google. com / intl /de_US/help/terms_maps.html
Andmekaitse kohta leiate üksikasjalikku teavet seoses Google Mapsi kasutamisega Google’i veebisaidilt (“Google’i privaatsuseeskirjad”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Kui see on seadusest tulenevalt nõutav, oleme saanud teie nõusoleku teie eespool kirjeldatud andmete töötlemiseks. Saate antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, et see tulevikus kehtiks. Tagasivõtmise teostamiseks järgige vastuväite esitamiseks ülalkirjeldatud võimalust.

12) andmesubjekti õigused
12.1 Kohaldatav andmekaitseseadus annab teile andmesubjektide üldised õigused (teabe- ja sekkumisõigused) isikule, kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest, millest teavitame teid allpool:
– õigus teabele: eelkõige on teil õigus saada teavet meie töödeldud isikuandmete, töötlemise eesmärkide, töödeldavate isikuandmete kategooriate, saajate või vastuvõtjate kategooriate kohta, kellele teie andmeid on avaldatud või avaldatakse, kavandatav säilitamisperiood või säilitamise kestuse kindlaksmääramise kriteeriumid, parandusõiguse olemasolu, kustutamine, töötlemise piiramine, töötlemise vastuväide, järelevalveasutusele kaebus, teie andmete päritolu, kui me neid ei kogunud teie, automatiseeritud otsuste olemasolu, sealhulgas profiilide koostamine ja vajaduse korral sisuline teave kaasatud loogika ning sellise töötlemise tagajärgede ja kavandatavate mõjude kohta, samuti teie õigus olla kursis garantiidega, mis kehtivad teie andmete edastamisel edastatakse kolmandatele riikidele;
– Õigus parandamisele: teil on õigus teid puudutavate ebaõigete andmete viivitamatule parandamisele ja / või meie poolt salvestatud puudulike andmete täiendamisele
– Õigus kustutamisele: teil on vajadusel õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust ei ole aga eriti juhul, kui töötlemine on vajalik sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks avaliku huvi huvides või õiguslike nõuete esitamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks;
– Õigus töötlemise piiramisele: teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist seni, kuni kontrollitakse teie vaidlustatud andmete õigsust, kui keeldute lubamatust andmetöötlusest oma andmete kustutamisest. ja selle asemel piirake oma päringu andmete töötlemist, kui vajate oma andmeid õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks pärast seda, kui me ei vaja enam neid andmeid pärast eesmärgi saavutamist või kui olete oma konkreetse olukorra tõttu esitanud vastuväite, näiteks seni, kuni pole veel kindlaks tehtud, kas valitsevad meie õigustatud põhjused;
– Õigus teabele: kui olete vastutava isiku suhtes kinnitanud õigust andmete parandamisele, kustutamisele või töötlemise piiramisele, on vastutav isik kohustatud sellest parandusest või kustutamisest teavitama kõiki saajaid, kellele teiega seotud isikuandmeid on avaldatud. andmete töötlemise piiramine, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või hõlmab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Teil on õigus olla kursis nende saajatega.
– Õigus andmete teisaldatavusele: teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete meile edastanud struktureeritud, ühises ja masinloetavas vormingus, või nõuda nende edastamist teisele vastutavale isikule, kuivõrd see on tehniliselt teostatav;
– Õigus oma nõusolek tühistada: teil on õigus igal ajal oma nõusolek andmete töötlemiseks tühistada, see kehtib edaspidi. Tühistamise korral kustutame asjaomased andmed viivitamata, välja arvatud juhul, kui edasine töötlemine võib põhineda ilma nõusolekuta töötlemise õiguslikul alusel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel toimuva töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni;
– Kaebuse esitamise õigus: kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub asjakohast seadust, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eriti oma liikmesriigis, ilma et see piiraks muude haldus- või kohtulikud õiguskaitsevahendid Asukoht, teie töökoht või väidetava rikkumise koht.
12.2 OBJEKTIÕIGUS
KUI TÖÖTLEME TEIE ISIKUANDMEID PÕHISELT ÕIGUSLIKU HUVI PÕHJAL, on teil IGA kord aega oma isikuandmeid töödelda, põhjuseks, miks me teie konkreetsest olukorrast loobume.
KUI TE KASUTATAKSE OBJEKTIÕIGUST, LÕPETAME ASJAOMASTE ANDMETE TÖÖTLEMISE. TÄIENDAV TÖÖTLEMINE ON RESERVEERITUD, KUI SAAME TÕENDADA TÖÖTLEMISE KOHUSTUSLIKUID PÕHJUSI, MIS VÄLJAVÄLJAVAD TEIE HUVEID, PÕHIÕIGUSI JA VABADUSI VÕI KUI KOHALDUB VÄLJENDUSE TÖÖTLEMINE VÕI VÄLJENDAMINE.
KUI MEIE TÖÖTLEB TEIE ISIKUANDMEID OTSE REKLAAMI KÄITAMISEKS, ON TEIL SELLINE ÕIGUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE REKLAAMI EEST TÖÖTADA. TEIL VÕIB EESMÄRK olla ülalkirjeldatud.
KUI TE KASUTATAKSE OBJEKTIÕIGUST, LÕPETAME LÕPPSI OTSE REKLAAMI EESMÄRKIDEKS MÕJUTATUD ANDMETE TÖÖTLEMISE.

13) Isikuandmete säilitamise kestus
Isikuandmete säilitamise kestus põhineb vastaval õiguslikul alusel, töötlemise eesmärgil ja – kui see on asjakohane – lisaks vastaval seadusjärgsel säilitamise perioodil (nt kaubanduslikel ja maksude säilitamise perioodidel).
Isikuandmete töötlemisel selgesõnalise nõusoleku alusel säilitatakse neid andmeid seni, kuni asjaomane isik oma nõusoleku tagasi võtab.
Kui juriidiliste või sarnaste kohustuste kontekstis töödeldavate andmete jaoks on seadusega ettenähtud säilitamisperioodid, kustutatakse need andmed pärast säilitamisperioodide lõppemist regulaarselt, tingimusel et neid pole enam vaja lepingu täitmiseks või lepingu algatamiseks ja / või kui meil on puudub õigustatud huvi edasiseks säilitamiseks.
Isikuandmete töötlemisel säilitatakse neid andmeid seni, kuni asjaomane isik kasutab oma vastuväidete esitamise õigust, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemiseks veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles asjaomase isiku huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine teenib asutamist, teostamist või õigusnõuete kaitsmine.
Isikuandmete töötlemisel otsese reklaami eesmärgil säilitatakse neid andmeid seni, kuni asjaomane isik kasutab oma vastuväiteõigust.
Kui käesolevas deklaratsioonis esitatud konkreetses töötlemissituatsioonide osas pole teisiti öeldud, kustutatakse salvestatud isikuandmed muul juhul, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.