Angrerett – angrerett (tilbakekallingserklæring)

Angrerett:

(1) Som forbruker har klienten en fjorten dagers angrerett i samsvar med lovbestemmelsene.

(2) I tillegg gjelder forskriftene som er beskrevet i følgende avbestillingsregler for angreretten:

Angrerett:

Du har rett til å trekke tilbake denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn.

Uttaket er fjorten dager fra kontraktsinngåelsen.

For å kunne utøve din angrerett, må du sende en klar erklæring til oss (Groundfloor One Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Latvia, e-post: sales@groundfloor24.com) (f.eks. Et brev sendt via post eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagte tilbaketrekningsskjema for dette formålet, men dette er ikke obligatorisk.

For å overholde avbestillingsfristen er det tilstrekkelig for deg å sende varselet om at du benytter deg av din angrerett før avbestillingsperioden er utløpt.

Konsekvenser av uttaket:

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, vil vi ha gitt deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av merkostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har), skal betales tilbake umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen vi mottok melding om at du sa opp denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke de samme betalingsmåtene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet ble uttrykkelig avtalt med deg; I ingen tilfeller vil du bli belastet noen gebyrer for denne tilbakebetalingen.

Hvis du har bedt om at tjenestene skal begynne i løpet av avbestillingsperioden, må du betale oss et rimelig beløp, som tilsvarer andelen av tjenestene som allerede er levert til det tidspunktet du informerte oss om utøvelsen av retten av kansellering med hensyn til denne kontrakten Sammenlignet med det totale omfanget av tjenestene som er gitt i kontrakten.

Uttaksskjema:

(Hvis du vil kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.)

Groundfloor One Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Latvia, e-post: sales@groundfloor24.com,

Jeg / vi tilbakekaller herved ( ) den av meg / oss ( ) inngikk kontrakt for kjøp av følgende varer ( ) / levering av følgende tjeneste ( )

Bestilt på ( ) / mottatt kl ( ) Navn på forbruker (e)

Adresse til forbruker (e)

Forbrukerens (e) signatur (bare når det er varslet på papir)

Dato

(*) Slett etter behov.

Slutten på tilbakekalling-