Arealmåling inkludert arealberegning og plantegninger

I dag er det viktigere å ha nøyaktige planer eller plantegninger og spesielt informasjon om området. Dette blir mer og mer vanlig når du kjøper, selger eller leier en eiendom eller når du planlegger renovering. Uansett dette er det alltid gunstig å ha eller motta en konkret oversikt over eiendommen din.

Vi tilbyr deg en arealmåling inkludert arealberegning og oppretting av plantegninger av sertifiserte spesialister for leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger, tofamiliehus, flerfamiliehus og blandede eiendommer som næringseiendommer (bolig-, nærings- og bruksområder).
Leveringstid: ca. 7-14 dager etter inspeksjon