Areamätning inklusive areaberäkning och planritningar

Numera är det viktigare att ha exakta planer eller planritningar och särskilt områdesinformation. Detta blir allt vanligare när man köper, säljer eller hyr en fastighet eller planerar renovering. Oavsett detta är det alltid fördelaktigt att ha eller få en konkret översikt över din fastighet.

Vi erbjuder dig en areamätning inklusive areaberäkning och skapande av planritningar av certifierade specialister för lägenheter, radhus, parhus, enfamiljshus, tvåfamiljshus, flerfamiljshus och blandade fastigheter som kommersiella fastigheter (bostads-, kommersiella och användbara områden).
Leveranstid: cirka 7-14 dagar efter platsinspektion