avtryck

Groundfloor 2 Ltd. (Användare av varumärkena Groundfloor24)
Korrespondensadress: Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Lettland
E-post: sales@groundfloor24.com

Företagsnummer: 11205697
Registrerad: England & Wales

Företagets skattenummer (UTR): 4306818342

De angivna priserna är slutpriser plus Frakt. Vi tar inte ut moms och visar därför inte det.

Företagets adress: 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU London, England, Storbritannien

Företagsdirektör: Dr. Peter Mueller

Ansvarig för innehåll: Dr. Peter Mueller (120 High Road, East Finchley, N2 9ED
London, England, Storbritannien)

Groundfloor 2 Ltd. tillhandahåller inte juridisk och skatterådgivning själv.

EU: s tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e-postadress i det juridiska meddelandet ovan.

Konsumenttvistlösning / universal skiljenämnd
Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljedomstol för konsumenter.

Ansvar för innehåll:
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, korrekthet, fullständighet och aktualitet. Anspråksansvar mot Groundfloor 2 Ltd. avseende materiella eller immateriella skador orsakade av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller av användning av felaktig eller ofullständig information är i grunden uteslutna, förutsatt att Groundfloor 2 Ltd. det finns inget avsiktligt eller grovt oaktsamt fel. Som tjänsteleverantör är vi dock inte skyldiga att övervaka tredjepartsinformation som överförs eller lagras eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar:
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades vid tidpunkten för länkningen.

Permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för en laglig överträdelse. Om vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt:
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören är föremål för upphovsrätt. Reproduktion, bearbetning, distribution och all typ av exploatering utanför upphovsrättsgränserna kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på den här webbplatsen inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi att du meddelar oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Bildlicenser:

# 222167560 © brichuas – shutterstock.com (karta över Europa)

# 443622139 © Iconic Bestiasy – shutterstock.com (byggplaner)

# 53560701 © fotolia.com (stock.adobe.com) (sun)

Varumärken:

Groundfloor24 (EUTM 018107854, EUTM 018133280, EUTM 018153429, EUTM 018184083, WOTM 1553802) är ett registrerat varumärke som tillhör Groundfloor24 Limited, som används under tillstånd från Groundfloor24 Limited. Alla rättigheter förbehållna.