avtrykk

Groundfloor 2 Ltd. (Bruker av merkene Groundfloor24)
Korrespondanseadresse: Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Latvia
E-post: sales@groundfloor24.com

Firmanummer: 11205697
Registrert: England og Wales

Selskapsskattenummer (UTR): 4306818342

De oppgitte prisene er endelige priser pluss Shipping. Vi krever ikke merverdiavgift og viser det derfor ikke.

Firma adresse: 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU London, England, Storbritannia

Bedriftsdirektør: Dr. Peter Mueller

Ansvarlig for innhold: Dr. Peter Mueller (120 High Road, East Finchley, N2 9ED
London, England, Storbritannia)

Groundfloor 2 Ltd. gir ikke juridisk og skatterådgivning selv.

EUs tvisteløsning
EU-kommisjonen gir en plattform for online tvisteløsning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du finner e-postadressen vår i den juridiske merknaden ovenfor.

Tvisteløsning / universal voldgiftsnemnd
Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsforhandlinger for et voldgiftsnemnd for forbrukere.

Ansvar for innhold:
Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i samsvar med generell lov. Vi kan imidlertid ikke akseptere noe ansvar for korrekthet, korrekthet, fullstendighet og aktualitet av innholdet. Ansvarskrav mot Groundfloor 2 Ltd. vedrørende materiell eller immateriell skade forårsaket av bruk eller manglende bruk av informasjonen som er gitt eller ved bruk av feil eller ufullstendig informasjon er i utgangspunktet ekskludert, forutsatt at Groundfloor 2 Ltd. det er ingen forsettlig eller grov uaktsom skyld. Som tjenesteleverandør er vi imidlertid ikke forpliktet til å overvåke tredjepartsinformasjon som overføres eller lagres, eller å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet.

Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i samsvar med generell lov forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er bare mulig fra det tidspunktet vi blir klar over et spesifikt juridisk brudd. Så snart vi blir kjent med slike juridiske brudd, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvar for lenker:
Tilbudet vårt inneholder lenker til eksterne tredjepartsnettsteder som vi ikke har noen innflytelse på. Derfor kan vi ikke akseptere noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er alltid ansvarlig for innholdet på de koblede sidene. De lenkede sidene ble sjekket for mulige lovbrudd på det tidspunktet de ble lenket. Det ble ikke funnet noe ulovlig innhold på det tidspunktet lenken ble opprettet.

Permanent overvåking av innholdet på de lenkede sidene er ikke rimelig uten konkrete bevis for et lovbrudd. Hvis vi blir kjent med juridiske brudd, vil vi fjerne slike lenker umiddelbart.

Opphavsrett:
Innholdet og verkene på disse sidene opprettet av nettstedsoperatøren er underlagt copyright. Reproduksjon, behandling, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor copyrightens grenser krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk.

I den grad innholdet på dette nettstedet ikke ble opprettet av operatøren, overholdes opphavsretten til tredjeparter. Spesielt innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Hvis du likevel blir oppmerksom på en brudd på opphavsretten, ber vi deg om å varsle oss om dette. Så snart vi blir klar over lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

Bildelisenser:

# 222167560 © brichuas – shutterstock.com (kart over Europa)

# 443622139 © Iconic Bestiasy – shutterstock.com (byggeplaner)

# 53560701 © fotolia.com (stock.adobe.com) (sol)

Varemerker:

Groundfloor24 (EUTM 018107854, EUTM 018133280, EUTM 018153429, EUTM 018184083, WOTM 1553802) er et registrert varemerke for Groundfloor24 Limited, brukt under tillatelse fra Groundfloor24 Limited. Alle rettigheter forbeholdes.