Servicevilkår

Hver aktivitet fra Groundfloor 2 Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Letland (i det følgende benævnt Groundfloor 2 Ltd.), der henvises til her, er baseret på disse generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt GTC), som er tilgængelige for alle kunder ved at være deponeret på hjemmesiden www. groundfloor24.com annonceres og anerkendes af det.

 1. Generel

1.1 Groundfloor 2 Ltd. gør det muligt for kommercielle kunder (i det følgende benævnt kommercielle kunder) såvel som forbrugere som slutforbrugere (i det følgende benævnt forbrugere) at levere Groundfloor 2 Ltd.-tjenester via www.groundfloor24.com. at hævde noget.

1.2 Groundfloor 2 Ltd. giver kommercielle kunder og forbrugere mulighed for at booke tjenester (f.eks. i forhold til overflademålinger, arealberegninger og grundplaner) via www.groundfloor24.com eller på stedet hos kommercielle kunder eller forbrugere.

 1. Brug af tjenester fra Groundfloor 2 Ltd.

2.1. Kommercielle kunder eller forbrugere kan bruge de tjenester, der tilbydes via www.Groundfloor24.com ved at udfylde de formularer, der er gemt der. Ved udfyldelse af formularen er den kommercielle kunde eller forbruger forpligtet til at angive deres identitet, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, faktureringsdata og oplysninger om ejendommen. Den kommercielle kunde eller forbruger forsikrer rigtigheden og fuldstændigheden af disse data.

2.2 Den kommercielle kunde eller forbruger kan finde en liste over de respektive tilbudte tjenester og de dokumenter og oplysninger, der kræves til dette, på listen på www.groundfloor24.com.

2.3 Det er den kommercielle kundes eller forbrugerens ansvar at sikre, at alle nødvendige dokumenter til brug af tjenesterne sendes til Groundfloor 2 Ltd. blive serveret. Groundfloor 2 Ltd. påtager sig intet ansvar for fuldstændigheden af de relevante dokumenter.

 1. Indgåelse af en kontrakt

3.1 De vedhæftede vilkår og betingelser danner grundlaget for enhver kontrakt. Disse bliver en del af den førnævnte kontrakt. Vilkår og betingelser for kommercielle kunder og forbrugere og deres optagelse i ovennævnte kontrakt afvises herved udtrykkeligt.

3.2 Under brugen af www.groundfloor24.com har den kommercielle kunde eller forbruger mulighed for at vælge fremragende tjenester på www.groundfloor24.com ved at udfylde en ordrekontaktformular for en ordre.

3.3 Efter indtastning af navn, adresse og andre nødvendige oplysninger, der er beskrevet i 2.1, får den kommercielle kunde eller forbruger mulighed for at afgive sin bindende ordre. Den endelige ordre repræsenterer et tilbud om at indgå en købekontrakt.

3.4 Groundfloor 2 Ltd. vil gennemgå tilbuddet og acceptere det, hvis det er nødvendigt. Kun ved at sende en ordrebekræftelse kan Groundfloor 2 Ltd. dette tilbud.

3.5 Kontraktsoplysningerne og kontraktteksterne, som salgskontrakten indgået på www.groundfloor24.com er baseret på, gemmes ikke på www.groundfloor24.com, efter at kontrakten er indgået. Kommercielle kunder og forbrugere er ansvarlige for at arkivere de ovennævnte oplysninger, der kan ses under bestillingen via www.groundfloor24.com med henblik på bevis, bogføring eller andre formål på et lagermedium uafhængigt af www.groundfloor24.com.

3.6 Skulle der være en forsinkelse i leveringen af tjenester på grund af adfærd eller en omstændighed, som den kommercielle kunde eller forbruger er ansvarlig for (f.eks. Forkerte eller ufuldstændige dokumenter), og skulle dette resultere i yderligere omkostninger, skal den kommercielle kunde eller forbruger bære eller. skal denne Groundfloor 2 Ltd. erstatte.

 1. Fortrydelsesret

AFSLUTNING AF OPKALDELSE

 1. Betalingsbetingelser

5.1 Købet af tjenesterne via www.groundfloor24.com sker mod brug af et betalingsmiddel, der er specificeret på www.groundfloor24.com.

5.2 I løbet af sin forespørgsel eller tilbud via www.groundfloor24.com betaler den kommercielle kunde eller forbruger et depositum ved hjælp af et betalingsmiddel, der er specificeret på www.groundfloor24.com. Den resterende del af vederlaget forfalder ved overdragelse eller efter afslutningen af tjenesten. Det nøjagtige depositum afhænger af den respektive service og er beskrevet mere detaljeret på www.groundfloor24.com. Bør Groundfloor 2 Ltd. Hvis du ikke accepterer tilbuddet, refunderes depositum straks til den kommercielle kunde eller forbruger.

5.3 Alle priser på www.groundfloor24.com er ikke-bindende og kan til enhver tid rekvireres fra Groundfloor 2 Ltd. justeres. Den endelige faktura for arealmålingstjenesten inkl. Beregning og oprettelse af grundplan (bolig / kommerciel) er baseret på det samlede areal, der er bestemt (€ 990,00 fast sats op til 100m² plus 2 € / m²). Dette inkluderer både den aktuelle pris for de respektive tjenester og den moms, der var gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse. De angivne priser er endelige priser plus Forsendelse. Vi opkræver ikke moms og viser det derfor ikke. Alle kuponer har ubegrænset gyldighed for hvert land, uanset hvilket land der vælges ved bestilling.

5.4 Fakturering / opkrævning

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Letland) er ansvarlig for fakturering, opkrævning, booking og videresendelse af indgående betalinger til Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. overtager også indsamlingen, dvs. dunning og håndhævelsesaktiviteter for Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. sender fakturaen direkte til den kommercielle kunde eller forbruger og opkræver gebyrer for den respektive service på en faktura.

5.5 Groundfloor 2 Ltd. vil bruge den betalingsmetode, der er valgt af den kommercielle kunde eller forbruger til hvert køb eller brug af tjenester på www.groundfloor24.com. Derudover har Groundfloor 2 Ltd. Kommercielle kunder eller forbrugere kan videregive deres adresse og bankoplysninger (navn, adresse, telefonnummer) og andre betalingsdata (især kreditkortoplysninger) til tredjeparter med henblik på behandling af transaktionen, især til Groundfloor One Ltd. navngivet i 5.4.

5.6 Hvis opkrævning af forfaldne betalingsbeløb ikke er mulig, og dette skyldes grunde til, at den kommercielle kunde eller forbruger er eneansvarlig, er den kommercielle kunde eller forbruger i mangel af betaling uden behov for en påmindelse. Eventuelle tilbageførselsgebyrer og andre gebyrer og udgifter, der afholdes heraf, afholdes af den kommercielle kunde eller forbruger.

5.7 Kommerciel kunde eller forbruger forsikrer, at der er tilstrækkelige midler på en bankkonto. Omkostninger, der opstår på grund af ikke-indfrielse eller tilbageførsel af direkte debitering, afholdes af den kommercielle kunde eller slutbruger, så længe ikke-indfrielse eller tilbageførsel ikke udføres af Groundfloor 2 Ltd. blev forårsaget.

5.8 Afhængigt af udstedelseslandet for det kreditkort, der blev brugt til betaling, kan der være opkrævningsomkostninger.

 1. Ydeevne behandling

6.1 Groundfloor 2 Ltd. tilbyder grundlæggende sine tjenester i alle lande navngivet på www.groundfloor24.com. Endnu mere på anmodning. Tjenesterne leveres ikke direkte af Groundfloor 2 Ltd. forudsat, snarere Groundfloor 2 Ltd. servicekontrakten til nøje udvalgte tredjeparter.

6.2 Afsendelse af Groundfloor 2 Ltd. (mæglervirksomhed) oprettede tjenester (f.eks. arealmålinger, arealberegninger, grundplaner) sendes generelt til den e-mail-adresse, der gives af den kommercielle kunde eller forbruger. Efter anmodning kan leveringen ske til den angivne postadresse. Yderligere arbejde (se leverings- og betalingsbetingelser på www.groundfloor24.com) vil blive opkrævet som en engangspris og betalt på forhånd (inden afsendelse) af den kommercielle kunde eller forbruger. Den kommercielle kunde eller forbruger forpligter sig til at sikre, at den leveringsadresse, han har angivet, er korrekt. Relaterede transmissionsfejl er på bekostning af den kommercielle kunde eller forbruger.

6.3 Det juridiske vederlagskrav fra kontrakten for oprettelse af tjenester (f.eks. Arealmålinger, arealberegninger og grundplaner) forfalder ved afslutningen af tjenesterne (f.eks. Arealmåling, arealberegning, grundplaner). Tjenesterne (f.eks. Arealmåling, arealberegning, grundplaner) udleveres kun til den kommercielle kunde eller forbruger, hvis det er bevist, at han allerede har fremsat et juridisk krav om vederlag. Kontant betaling ved overdragelse af tjenesterne (f.eks. Arealmåling, arealberegning, grundplan) er ekskluderet.

6.4 Afhængigt af servicen er der forskellige leveringstider, som er beskrevet mere detaljeret på www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. forbeholder sig retten til når som helst at justere leveringstiderne.

6.5 Hvis aktiviteter, der går ud over det oprindelige tilbud fra den kommercielle kunde eller forbruger, ønskes, er det aftalt, at disse generelt betales. Yderligere aktiviteter og generelt alle aktiviteter fra Groundfloor 2 Ltd. aflønnes og / eller modregnes i en timesats på EUR 110,00. Der aftales et gebyr på 0,30 EUR for hver yderligere kørt kilometer. Groundfloor 2 Ltd. kan modregne alle aktiviteter og udgifter i overensstemmelse med ovennævnte vederlag med modtagne (ud) betalinger.

Hvis en ejendom ikke er tilgængelig på trods af en forudgående aftale om en aftale (ventetid maks. 15 minutter), skal den kommercielle kunde eller forbruger betale en engangskompensation på 110,00 EUR. Groundfloor 2 Ltd. kan udligne denne udgiftsgodtgørelse med modtagne (udbetalinger).

6.6 Hvis kontrakten om oprettelse af tjenester (f.eks. Arealmålinger, arealberegninger, grundplaner) tilbagekaldes af en forbruger inden for den lovbestemte fortrydelsesperiode, Groundfloor 2 Ltd. før, for allerede afholdte udgifter, som blev foretaget efter forbrugerens kendskab, at Groundfloor 2 Ltd. er allerede begyndt at kræve erstatning fra forbrugeren med opfyldelsen af kontrakten.

6.7 Med hensyn til visse tjenester bruger Groundfloor 2 Ltd. Tredjepart til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser. Dette inkluderer f.eks. Oprettelse af overflademålinger, arealberegninger og oprettelse af plantegninger. I forhold til kommercielle kunder eller forbrugere er Groundfloor 2 Ltd. Kontraktpartner i forhold til de ovennævnte tjenester og er ansvarlig for alle kontraktlige hoved- og supplerende serviceforpligtelser.

 1. Garanti for mangler

7.1 Kommercielle kunder og forbrugere har ret til en garanti for mangler i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

7.2 Groundfloor 2 Ltd. henleder kommercielle kunder og forbrugere opmærksom på, at en forsinkelse i leveringen af tjenester på grund af force majeure, strejker, tekniske problemer, mangel på personale ikke er til skade for Groundfloor 2 Ltd. går, og dette kan ikke tilskrives.

 1. Garanti vedrørende www.groundfloor24.com

8.1 Groundfloor 2 Ltd. forpligter sig fundamentalt til at sikre brugen af www.groundfloor24.com 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Adgang til www.groundfloor24.com kan midlertidigt og uden yderligere underretning i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelses- eller reparationsarbejde eller af grunde uden for Groundfloor 2 Ltd.s kontrol. Bliv forladt.

8.2 Groundfloor 2 Ltd. garanterer hverken nøjagtigheden eller fuldstændigheden af det indhold, der er gjort tilgængeligt på www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. er berettiget til at ændre indholdet præsenteret på www.groundfloor24.com når som helst og uden forudgående varsel.

8.3 Indholdet på www.groundfloor24.com leveres “som det er” uden repræsentationer, garantier eller andre betingelser.

 1. data beskyttelse

9.1 Med hensyn til databeskyttelse henvises der til databeskyttelseserklæringen på www.groundfloor24.com (se databeskyttelse).

9.2 Et nyhedsbrev drives via www.groundfloor24.com. Kommercielle kunder og forbrugere informeres om nyheder og ændringer via dette. Groundfloor 2 Ltd. med jævne mellemrum send udbyderoplysningerne via e-mail. Kommercielle kunder og forbrugere kan til enhver tid afmeldes fra nyhedsbrevets mailingliste. En e-mail til newsletter@groundfllor24.com er tilstrækkelig. Alle gemte oplysninger behandles fortroligt.

9.3 Brug af data til e-mail-reklame uden registrering af nyhedsbrev og din ret til indsigelse: Hvis vi modtager din e-mail-adresse i forbindelse med salg af en tjeneste, og du ikke har gjort indsigelse, forbeholder vi os retten til regelmæssigt at sende dig tilbud til lignende produkter eller tjenester, som de allerede købte, fra vores sortiment, der skal sendes via e-mail. Du kan når som helst gøre indsigelse mod denne brug af din e-mail-adresse ved at sende en besked til den ovenfor beskrevne kontaktmulighed eller via et link, der er angivet i reklame-e-mailen, uden at afholde andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistarifferne .

9.4 Groundfloor 2 Ltd. sletter de personoplysninger, der er gemt med henblik på behandling af kontrakten efter den relevante periode i henhold til handels- og skattelovgivning (maksimalt 10 år).

 1. Ophavsret og varemærker

10.1 Alle tekster, billeder, grafik, lyd, video eller andre billeder og deres arrangement på www.groundfloor24.com er beskyttet af loven (Copyright © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., alle rettigheder forbeholdes).

10.2 Uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Groundfloor 2 Ltd. Indholdet på www.groundfloor24.com må ikke kopieres, distribueres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter til kommercielle formål. I tilfælde af kommerciel brug uden skriftlig tilladelse fra Groundfloor 2 Ltd. den kommercielle kunde eller forbruger forpligter sig til at betale en sanktion i henhold til konkurrenceloven til kommercielle kunder og forbrugere. Sanktionen er baseret på sværhedsgraden, omfanget og faren for den begåede lovovertrædelse. Enhver overtrædelse straffes i henhold til civilret og strafferet.

10.3 Nogle af billederne gengivet på www.groundfloor24.com er underlagt tredjeparts ophavsret. Kommercielle kunder og forbrugere er enige om at respektere disse og ikke skade dem.

 1. ansvar

11.1 Groundfloor 2 Ltd. og tredjeparter forbundet med dette er ikke ansvarlige over for kommercielle kunder og forbrugere for nogen speciel, tilfældig, direkte, indirekte eller følgeskade af nogen art eller skade af nogen art som følge af tab af brug, data eller fortjeneste, uanset om det er muligt sådanne skader blev påpeget, som kunne være opstået på grund af eller i forbindelse med brugen af www.groundfloor24.com.

11.2 Groundfloor 2 Ltd. har ubegrænset ansvar, for så vidt som årsagen til skaden skyldes en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af pligt fra Groundfloor 2 Ltd. eller en juridisk repræsentant eller stedfortræder.

11.3 Groundfloor 2 Ltd. er også ansvarlig. for den let uagtsomme overtrædelse af væsentlige forpligtelser. Dette er forpligtelser, hvis overtrædelse truer opfyldelsen af kontraktens formål, eller hvis opfyldelse muliggør en korrekt udførelse af kontrakten i første omgang, og hvis overholdelse leverandøren regelmæssigt kan stole på. I et sådant tilfælde er Groundfloor 2 Ltd. ansvarlig. men kun for den forudsigelige, kontrakt-typiske skade. Groundfloor 2 Ltd. er dog ikke ansvarlig for den lidt uagtsomme overtrædelse af andre forpligtelser end dem, der er nævnt i de foregående sætninger.

11.4 Alle de ansvarsbegrænsninger, der er anført i denne GTC, gælder ikke i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred for en mangel efter antagelse af en garanti for kvaliteten af tjenesten og for bedragerisk skjulte mangler.

 1. Ændring af vilkår og betingelser

12.1 Groundfloor 2 Ltd. forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid efter eget skøn ved at offentliggøre en opdateret version af vilkårene og betingelserne på www.groundfloor24.com.

12.2 Alle ændringer i disse vilkår og betingelser betragtes som godkendte, hvis den kommercielle kunde eller forbruger ikke gør indsigelse mod ændringen af vilkårene inden for 30 dage efter modtagelse af meddelelsen.

12.3 Hvis den kommercielle kunde eller slutbruger fortsætter med at bruge www.groundfloor24.com efter 30 dages periode på trods af de ændrede vilkår og betingelser, anses fortsat brug for at være en bindende aftale om ændringerne.

 1. Andre

13.1 Intet i disse brugsbetingelser skaber eller giver rettigheder eller andre fordele for tredjeparter, der ikke er en del af forretningsforholdet mellem parterne.

13.2 Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem Groundfloor 2 Ltd. og den kommercielle kunde eller forbruger i forhold til www.groundfloor24.com og træder i stedet for alle tidligere aftaler mellem parterne.

 1. Gældende lov og jurisdiktion

14.1 Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt loven i Letland og fortolkes i henhold til dette, med undtagelse af FN’s salgskonvention og international privatret. For så vidt som en kontraktlig aftale om jurisdiktionsstedet kan antages, er det aftalte jurisdiktionssted Riga, Letland.

14.2 Forbrugere med sædvanligt opholdssted i Tyskland og i udlandet kan uanset det specifikke lovvalg altid henvise til den obligatoriske forbrugerbeskyttelseslov i den stat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted.

14.3 Alle ændringer eller tilføjelser til denne kontrakt skal foretages skriftligt for at være gyldige. Dette gælder også selve det skriftlige formkrav.

14.4 Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkår og betingelser er helt eller delvist ineffektive, påvirkes gyldigheden af kontrakten og de resterende bestemmelser ikke. Den ineffektive eller ikke-håndhævelige bestemmelse skal erstattes af en effektiv og håndhævbar bestemmelse, hvis virkninger kommer tættest på det økonomiske mål, som de kontraherende parter forfølger med den ineffektive eller ikke-håndhævelige bestemmelse.

14.5 Europa-Kommissionen giver en platform til onlinetvistbilæggelse på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister som følge af onlinekøb eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.

14.6 Groundfloor 2 Ltd. underretter hermed alle forbrugere om, at de i henhold til loven om alternativ tvistbilæggelse i forbrugerspørgsmål (VSBG) hverken er villige til eller forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn eller deltager i øjeblikket i en.

Status: Februar 2021