Användarvillkor

Varje aktivitet från Groundfloor 2 Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Lettland (hädanefter Groundfloor 2 Ltd.) som hänvisas till här baseras på dessa allmänna villkor (nedan kallad GTC), som är tillgängliga för alla kunder genom att vara deponeras på webbplatsen www. groundfloor24.com tillkännages och erkänns av den.

 1. Allmän

1.1 Groundfloor 2 Ltd. gör det möjligt för kommersiella kunder (nedan kallade kommersiella kunder) såväl som konsumenter som slutkonsumenter (nedan kallade konsumenter) att tillhandahålla Groundfloor 2 Ltd.-tjänster via www.groundfloor24.com. att göra anspråk på något.

1.2 Groundfloor 2 Ltd. erbjuder kommersiella kunder och konsumenter möjlighet att boka tjänster (till exempel i förhållande till ytmätningar, areaberäkningar och planritningar) via www.groundfloor24.com eller på plats hos kommersiella kunder eller konsumenter.

 1. Användning av tjänster från Groundfloor 2 Ltd.

2.1. Kommersiella kunder eller konsumenter kan använda de tjänster som erbjuds via www.Groundfloor24.com genom att fylla i de formulär som finns lagrade där. När du fyller i formuläret är kommersiell kund eller konsument skyldig att uppge sin identitet, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsuppgifter och information om fastigheten. Den kommersiella kunden eller konsumenten säkerställer riktigheten och fullständigheten av dessa uppgifter.

2.2 Den kommersiella kunden eller konsumenten kan hitta en lista över de tjänster som erbjuds och de dokument och information som krävs för detta i listan på www.groundfloor24.com.

2.3 Det är den kommersiella kundens eller konsumentens ansvar att se till att alla dokument som krävs för att använda tjänsterna skickas till Groundfloor 2 Ltd. Bli serverad. Groundfloor 2 Ltd. tar inget ansvar för fullständigheten av relevanta dokument.

 1. Avtalet ingås

3.1 De bifogade villkoren utgör grunden för varje kontrakt. Dessa blir en del av ovannämnda kontrakt. Villkoren för kommersiella kunder och konsumenter och deras inkludering i ovannämnda avtal avvisas härmed uttryckligen.

3.2 Under användning av www.groundfloor24.com har den kommersiella kunden eller konsumenten möjlighet att välja utmärkta tjänster på www.groundfloor24.com genom att fylla i ett kontaktformulär för en beställning.

3.3 Efter att ha angett namn, adress och annan nödvändig information som beskrivs i 2.1 ges kommersiell kund eller konsument möjlighet att göra sin bindande beställning. Den slutliga beställningen representerar ett erbjudande om att ingå ett köpeavtal.

3.4 Groundfloor 2 Ltd. kommer att granska erbjudandet och acceptera det vid behov. Endast genom att skicka en orderbekräftelse gör Groundfloor 2 Ltd. detta erbjudande.

3.5 Kontraktsinformation och kontraktstexter som försäljningsavtalet som ingås på www.groundfloor24.com baseras kommer inte att sparas på www.groundfloor24.com efter att avtalet har slutits. Kommersiella kunder och konsumenter är ansvariga för att arkivera ovannämnda information som kan visas under beställningen via www.groundfloor24.com för bevis, bokföring eller andra ändamål på ett lagringsmedium oberoende av www.groundfloor24.com.

3.6 Skulle det finnas en försening i tillhandahållandet av tjänster på grund av beteende eller en omständighet som den kommersiella kunden eller konsumenten ansvarar för (t.ex. felaktiga eller ofullständiga dokument) och skulle detta resultera i extra kostnader, måste den kommersiella kunden eller konsumenten bära eller. måste denna Groundfloor 2 Ltd. byta ut.

 1. Ångerrätt

Slut på återkallelse

 1. Betalningsvillkor

5.1 Köp av tjänsterna via www.groundfloor24.com sker mot användning av ett betalningsmedel som anges på www.groundfloor24.com.

5.2 Under sin förfrågan eller erbjudande via www.groundfloor24.com betalar den kommersiella kunden eller konsumenten en deposition med ett betalningsmedel som anges på www.groundfloor24.com. Resten av ersättningen förfaller till betalning vid överlåtelse eller efter avslutad tjänst. Det exakta insättningsbeloppet beror på respektive tjänst och beskrivs mer detaljerat på www.groundfloor24.com. Should Groundfloor 2 Ltd. Om du inte accepterar erbjudandet återbetalas depositionen omedelbart till den kommersiella kunden eller konsumenten.

5.3 Alla priser på www.groundfloor24.com är icke-bindande och kan när som helst begäras från Groundfloor 2 Ltd. justeras. Den slutliga fakturan för areamätningstjänsten inkl. Beräkning och skapande av planlösning (bostäder / kommersiella) baseras på den totala arealen som fastställts (990,00 € schablonbelopp upp till 100 m², plus 2 € / m²). Detta inkluderar både det faktiska priset på respektive tjänster och den moms som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. De angivna priserna är slutpriser plus Frakt. Vi tar inte ut moms och visar därför inte det. Alla kuponger har obegränsad giltighet för varje land, oavsett vilket land som valts vid beställningen.

5.4 Fakturering / insamling

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Lettland) ansvarar för fakturering, insamling, bokning och vidarebefordran av inkommande betalningar för Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. tar också på insamlingen, dvs dunning och verkställighet för Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. skickar fakturan direkt till den kommersiella kunden eller konsumenten och tar ut avgifterna för respektive tjänst på en faktura.

5.5 Groundfloor 2 Ltd. kommer att använda den betalningsmetod som valts av den kommersiella kunden eller konsumenten för varje köp eller användning av tjänster på www.groundfloor24.com. Dessutom har Groundfloor 2 Ltd. Kommersiella kunder eller konsumenter kan vidarebefordra sina adresser och bankuppgifter (namn, adress, telefonnummer) och andra betalningsuppgifter (särskilt kreditkortsuppgifter) till tredje part i syfte att behandla transaktionen, särskilt till Groundfloor One Ltd. namnges i 5.4.

5.6 Om det inte går att samla in förfallna betalningsbelopp och detta beror på skäl som den kommersiella kunden eller konsumenten är ensam ansvarig, är den kommersiella kunden eller konsumenten i utebliven betalning utan behov av en påminnelse. Eventuella återbetalningsavgifter och andra avgifter och utgifter som uppkommer till följd ska bäras av den kommersiella kunden eller konsumenten.

5.7 Kommersiell kund eller konsument försäkrar att det finns tillräckligt med pengar på ett bankkonto. Kostnader som uppstår på grund av icke-inlösen eller återbetalning av direktdebitering bärs av kommersiell kund eller slutanvändare, så länge som icke-inlösen eller återbetalning inte utförs av Groundfloor 2 Ltd. orsakades.

5.8 Beroende på land för utfärdande av det kreditkort som används för betalning kan omvandlingsavgifter tillkomma.

 1. Prestandabehandling

6.1 Groundfloor 2 Ltd. erbjuder i princip sina tjänster i alla länder som heter på www.groundfloor24.com. Ännu mer på begäran. Tjänsterna tillhandahålls inte direkt av Groundfloor 2 Ltd. tillhandahålls, snarare Groundfloor 2 Ltd. serviceavtalet till noggrant utvalda tredje parter.

6.2 Leverans av Groundfloor 2 Ltd. (mäklartjänster) skapade tjänster (t.ex. areamätningar, areaberäkningar, planritningar) skickas vanligtvis till den e-postadress som tillhandahålls av den kommersiella kunden eller konsumenten. På begäran kan leveransen göras till den angivna postadressen. Ytterligare arbete (se leverans- och betalningsvillkor på www.groundfloor24.com) debiteras som en engångsavgift och betalas i förskott (före leverans) av kommersiell kund eller konsument. Den kommersiella kunden eller konsumenten åtar sig att säkerställa att den leveransadress som han har angett är korrekt. Relaterade överföringsfel sker på den kommersiella kundens eller konsumentens bekostnad.

6.3 Den juridiska ersättningskravet från kontraktet för skapande av tjänster (t.ex. areamätningar, areaberäkningar och planritningar) ska betalas efter att tjänsterna är färdiga (t.ex. areamätning, areaberäkningar, planplaner). Tjänsterna (till exempel areamätningen, areaberäkningen, planritningarna) överlämnas endast till kommersiell kund eller konsument om det är bevisat att han redan har gjort ett rättsligt krav på ersättning. Kontant betalning vid överlämnande av tjänsterna (till exempel areamätning, areaberäkning, planritning) är exkluderad.

6.4 Beroende på tjänsten finns det olika leveranstider, vilka beskrivs mer detaljerat på www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. förbehåller sig rätten att när som helst justera leveranstiderna.

6.5 Om aktiviteter som går utöver det ursprungliga erbjudandet från den kommersiella kunden eller konsumenten önskas, är det överens om att dessa i allmänhet betalas. Ytterligare aktiviteter och i allmänhet all verksamhet från Groundfloor 2 Ltd. ersätts och / eller kompenseras till en timpris på 110,00 EUR. En avgift på 0,30 EUR avtalas för varje ytterligare körd kilometer. Groundfloor 2 Ltd. kan kvitta alla aktiviteter och kostnader i enlighet med ovannämnda ersättningar med mottagna (utbetalningar).

Om en fastighet inte är tillgänglig trots en överenskommelse om avtalad tid (väntetid max 15 minuter), måste kommersiell kund eller konsument betala en engångsersättning på 110,00 EUR. Groundfloor 2 Ltd. kan kompensera för denna utgiftsersättning med mottagna (utbetalningar).

6.6 Om avtalet om skapande av tjänster (till exempel areamätningar, areaberäkningar, planritningar) återkallas av en konsument inom den lagstadgade återkallningsperioden, Groundfloor 2 Ltd. tidigare, för utgifter som redan gjorts, som gjordes i kundens kunskap, att Groundfloor 2 Ltd. har redan börjat kräva ersättning från konsumenten med fullgörandet av avtalet.

6.7 När det gäller vissa tjänster använder Groundfloor 2 Ltd. Tredje part för att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Detta inkluderar till exempel skapandet av ytmätningar, areaberäkningar och skapandet av planritningar. I förhållande till kommersiella kunder eller konsumenter, Groundfloor 2 Ltd. Avtalspartner i förhållande till ovan nämnda tjänster och ansvarar för alla avtalsenliga huvud- och tilläggstjänstförpliktelser.

 1. Garanti för defekter

7.1 Kommersiella kunder och konsumenter har rätt till garanti för fel i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

7.2 Groundfloor 2 Ltd. uppmärksammar kommersiella kunder och konsumenter på det faktum att en försening i tillhandahållandet av tjänster på grund av force majeure, strejker, tekniska problem, personalbrist inte är till nackdel för Groundfloor 2 Ltd. går och detta är inte hänförligt.

 1. Garanti angående www.groundfloor24.com

8.1 Groundfloor 2 Ltd. förbinder sig i grunden att säkerställa användningen av www.groundfloor24.com 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Tillgång till www.groundfloor24.com kan tillfälligt och utan ytterligare meddelande i händelse av systemfel, underhålls- eller reparationsarbete eller av skäl som Groundfloor 2 Ltd. inte kan kontrollera. bli övergiven.

8.2 Groundfloor 2 Ltd. garanterar varken noggrannheten eller fullständigheten av innehållet som görs tillgängligt på www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. har rätt att ändra innehållet som presenteras på www.groundfloor24.com när som helst och utan föregående meddelande.

8.3 Innehållet på www.groundfloor24.com tillhandahålls ”som det är” utan några garantier eller andra villkor.

 1. dataskydd

9.1 När det gäller dataskydd hänvisas till dataskyddsdeklarationen på www.groundfloor24.com (se dataskydd).

9.2 Ett nyhetsbrev drivs via www.groundfloor24.com. Kommersiella kunder och konsumenter informeras om nyheter och förändringar via detta. Med jämna mellanrum, Groundfloor 2 Ltd. skicka leverantörsinformation via e-post. Kommersiella kunder och konsumenter kan när som helst avregistreras från nyhetsbrevets e-postlista. Ett e-postmeddelande till newsletter@groundfllor24.com räcker. All lagrad information behandlas konfidentiellt.

9.3 Användning av data för e-postannonsering utan registrering av nyhetsbrev och din rätt till invändning: Om vi får din e-postadress i samband med försäljning av en tjänst och du inte har invänt, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden för dig liknande produkter eller tjänster, som de som redan köpts, från vårt sortiment som ska skickas via e-post. Du kan när som helst motsätta dig denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs ovan eller via en länk som tillhandahålls i reklam-e-postmeddelandet utan att medföra några andra kostnader än sändningskostnaderna enligt grundtaxorna .

9.4 Groundfloor 2 Ltd. kommer att radera de personuppgifter som lagras i syfte att behandla avtalet efter den relevanta perioden enligt affärs- och skatterätt (högst tio år).

 1. Upphovsrätt och varumärken

10.1 Alla texter, bilder, grafik, ljud, video eller andra bilder och deras arrangemang på www.groundfloor24.com är skyddade enligt lag (Copyright © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., alla rättigheter förbehållna).

10.2 Utan uttryckligt skriftligt medgivande från Groundfloor 2 Ltd. Innehållet på www.groundfloor24.com får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Vid kommersiell användning utan skriftligt tillstånd från Groundfloor 2 Ltd. kommersiell kund eller konsument förbinder sig att betala en bötesbetalning enligt konkurrenslagstiftningen till kommersiella kunder och konsumenter. Påföljden baseras på svårighetsgraden, omfattningen och risken för det brott som begåtts. Varje överträdelse straffas enligt civilrättslig och straffrättslig lag.

10.3 Vissa av bilderna som återges på www.groundfloor24.com är föremål för upphovsrätt från tredje part. Kommersiella kunder och konsumenter är överens om att respektera dessa och inte skada dem.

 1. ansvar

11.1 Groundfloor 2 Ltd. och tredje parter kopplade till detta är inte ansvariga gentemot kommersiella kunder och konsumenter för någon speciell, tillfällig, direkt, indirekt eller följdskada av något slag eller skada av något slag som uppstår på grund av förlust av användning, data eller vinst, oavsett om det är möjligt sådan skada påpekades, som kunde ha uppstått på grund av eller i samband med användningen av www.groundfloor24.com.

11.2 Groundfloor 2 Ltd. har obegränsat ansvar i den mån orsaken till skadan beror på ett avsiktligt eller grovt oaktsamt skyldighet från Groundfloor 2 Ltd. eller en juridisk ombud eller ställföreträdare.

11.3 Groundfloor 2 Ltd. är också ansvarig. för något försumlig överträdelse av väsentliga skyldigheter. Detta är förpliktelser vars överträdelse äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet eller om fullgörandet möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet i första hand och på vars efterlevnad leverantören regelbundet kan förlita sig. I ett sådant fall är Groundfloor 2 Ltd. ansvarigt. men bara för den förutsebara, kontraktstypiska skada. Groundfloor 2 Ltd. är dock inte ansvarig för något försumligt åsidosättande av andra skyldigheter än de som nämns i föregående meningar.

11.4 Alla ansvarsbegränsningar som anges i dessa GTC gäller inte vid skada på liv, lemmar eller hälsa, för en defekt efter att ha antagit en garanti för kvaliteten på tjänsten och för bedrägligt dolda defekter.

 1. Ändring av villkor

12.1 Groundfloor 2 Ltd. förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst efter eget gottfinnande genom att publicera en uppdaterad version av villkoren på www.groundfloor24.com.

12.2 Alla ändringar av dessa villkor anses vara godkända om den kommersiella kunden eller konsumenten inte motsätter sig ändringen av villkoren inom 30 dagar efter mottagandet av anmälan.

12.3 Om kommersiell kund eller slutanvändare fortsätter att använda www.groundfloor24.com efter 30-dagarsperioden trots ändrade villkor, anses fortsatt användning vara ett bindande avtal för ändringarna.

 1. Andra

13.1 Ingenting i dessa användarvillkor skapar eller ger rättigheter eller andra fördelar för tredje part som inte ingår i affärsförhållandet mellan parterna.

13.2 Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Groundfloor 2 Ltd. och kommersiell kund eller konsument i förhållande till www.groundfloor24.com och ersätter alla tidigare avtal mellan parterna.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion

14.1 Dessa allmänna villkor är underkastade Lettlands lagstiftning och tolkas enligt detta, med undantag för FN: s försäljningskonvention och internationell privaträtt. I den mån ett avtalsavtal om jurisdiktionsplatsen är tillåtet är den överenskomna behörighetsplatsen Riga, Lettland.

14.2 Konsumenter med hemvist i Tyskland och utomlands kan, oavsett lagval, alltid hänvisa till den obligatoriska konsumentskyddslagen i den stat där de har sin vanliga vistelseort.

14.3 Alla ändringar eller tillägg till detta avtal måste göras skriftligt för att vara giltiga. Detta gäller även själva det skriftliga formulärkravet.

14.4 Om enskilda bestämmelser i dessa villkor helt eller delvis är ineffektiva, påverkas inte giltigheten av avtalet och de återstående bestämmelserna. Den ineffektiva eller ogenomförbara bestämmelsen ska ersättas med en effektiv och verkställbar bestämmelse vars effekter kommer närmast det ekonomiska mål som eftersträvas av de avtalsslutande parterna med den ineffektiva eller icke verkställbara bestämmelsen.

14.5 Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol som uppstår till följd av onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

14.6 Groundfloor 2 Ltd. informerar härmed alla konsumenter att de enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentfrågor (VSBG) varken är villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsprocedur inför en konsumentskillnadskommitté, eller deltar den för närvarande i en sådan.

Status: februari 2021