Treoir / dearbhú um chosaint sonraí

1) Faisnéis faoi bhailiú sonraí pearsanta agus sonraí teagmhála an duine atá freagrach:
1.1 Tá áthas orainn go bhfuil tú ag tabhairt cuairte ar ár suíomh Gréasáin agus gabhaimid buíochas leat as do spéis. Sa mhéid seo a leanas cuirfimid ar an eolas tú faoi láimhseáil do shonraí pearsanta agus ár suíomh Gréasáin á úsáid againn. Is sonraí pearsanta iad sonraí pearsanta ar féidir tú a aithint go pearsanta leo.
1.2 Is é an duine atá freagrach as próiseáil sonraí ar an suíomh Gréasáin seo “Dr. Peter Mueller “. Is é an duine atá freagrach as sonraí pearsanta a phróiseáil an duine nádúrtha nó dlíthiúil a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt le daoine eile, na críocha agus na modhanna chun sonraí pearsanta a phróiseáil.
1.3 Ar chúiseanna slándála agus chun tarchur sonraí pearsanta agus ábhar rúnda eile a chosaint (e.g. orduithe nó fiosrúcháin chuig an duine atá freagrach), úsáideann an suíomh Gréasáin seo SSL nó. Criptiú TLS. Is féidir leat nasc criptithe a aithint leis an tsreang charachtair “https: //” agus an tsiombail ghlais i líne do bhrabhsálaí.

2) Bailiú sonraí nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin :
Agus ár suíomh Gréasáin á úsáid chun críocha faisnéise amháin, i.e. mura gcláraíonn tú nó mura soláthraíonn tú faisnéis dúinn ar bhealach eile, ní bhailímid ach sonraí a tharchuireann do bhrabhsálaí chuig ár bhfreastalaí (“comhaid logála freastalaí” mar a thugtar orthu). Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, bailímid na sonraí seo a leanas, atá riachtanach go teicniúil dúinn chun an suíomh Gréasáin a thaispeáint duit:
– Ár suíomh Gréasáin ar tugadh cuairt air
– Dáta agus am tráth na rochtana
– Méid na sonraí a sheoltar i mbeart
– Foinse / tagairt ónar tháinig tú ar an leathanach
– Brabhsálaí a úsáidtear
– Córas oibriúcháin a úsáidtear
– Seoladh IP a úsáidtear (más infheidhme: i bhfoirm gan ainm)
Tá an phróiseáil bunaithe ar ár leas dlisteanach maidir le cobhsaíocht agus feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a fheabhsú. Ní chuirfear na sonraí ar aghaidh ná ní úsáidfear iad ar bhealach ar bith eile. Coimeádaimid an ceart, áfach, comhaid logála an fhreastalaí a sheiceáil go siarghabhálach má tá tásca nithiúla ann maidir le húsáid mhídhleathach.

3) Fianáin:
D’fhonn cuairt a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin a dhéanamh tarraingteach agus úsáid feidhmeanna áirithe a chumasú, úsáidimid fianáin mar a thugtar orthu ar leathanaigh éagsúla. Is comhaid bheaga téacs iad seo a stóráiltear ar do ghléas. Scriostar cuid de na fianáin a úsáidimid arís tar éis dheireadh sheisiún an bhrabhsálaí, i.e. tar éis duit do bhrabhsálaí a dhúnadh (fianáin seisiúin mar a thugtar orthu). Fanann fianáin eile ar do ghléas agus cuireann siad ar chumas do bhrabhsálaí a aithint an chéad uair eile a thugann tú cuairt (fianáin mharthanacha mar a thugtar orthu). Má shocraítear fianáin, bailíonn agus próiseálann siad faisnéis úsáideora áirithe mar shonraí brabhsálaí agus suímh chomh maith le luachanna seoltaí IP ar bhonn aonair. Scriostar fianáin mharthanacha go huathoibríoch tar éis tréimhse sonraithe, ar féidir leo a bheith difriúil ag brath ar an bhfianán. Is féidir fad na stórála fianán faoi seach a fháil san fhorbhreathnú ar shocruithe fianán do bhrabhsálaí gréasáin.
I roinnt cásanna, úsáidtear fianáin chun an próiseas ordaithe a shimpliú trí shuíomhanna a shábháil (e.g. cuimhneamh ar ábhar cart siopadóireachta fíorúil le haghaidh cuairt níos déanaí ar an suíomh Gréasáin). Má dhéantar fianáin aonair a úsáidimid sonraí pearsanta freisin, déantar an phróiseáil chun an conradh a fhorghníomhú, i gcás toiliú ar leith nó chun ár leasanna dlisteanacha a chosaint san fheidhmiúlacht is fearr is féidir ar an suíomh Gréasáin agus atá oiriúnach do chustaiméirí agus dearadh éifeachtach na cuairte leathanaigh.
Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú ionas go mbeidh tú ar an eolas faoi fhianáin a shocrú agus cinneadh a dhéanamh ina aonar ar cheart duit glacadh leo nó gan glacadh le fianáin a eisiamh i gcásanna áirithe nó go ginearálta. Tá difríocht idir gach brabhsálaí ar an mbealach a bhainistíonn sé socruithe fianán. Déantar cur síos air seo i roghchlár cabhrach gach brabhsálaí, a mhíníonn conas is féidir leat do shocruithe fianán a athrú. Is féidir leat iad seo a fháil don bhrabhsálaí faoi seach faoi na naisc seo a leanas:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Tabhair faoi deara le do thoil mura nglacann tú le fianáin, féadfar feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a theorannú.

4) Teagmháil:
Nuair a dhéanann tú teagmháil linn (e.g. an fhoirm teagmhála nó an ríomhphost a úsáid), bailítear sonraí pearsanta. Is féidir na sonraí a bhailítear i gcás foirm teagmhála a fheiceáil ón bhfoirm teagmhála faoi seach. Stóráiltear agus úsáidtear na sonraí seo go heisiach chun d’iarratas a fhreagairt nó chun teagmháil agus an riarachán teicniúil gaolmhar a bhunú. Is é an bunús dlí chun na sonraí seo a phróiseáil ná ár leas dlisteanach d’iarratas a fhreagairt. Má tá do theagmhálaí dírithe ar chonradh a thabhairt i gcrích, tá bunús dlí breise leis an bpróiseáil. Scriosfar do chuid sonraí tar éis d’iarratas a phróiseáil. Is amhlaidh an cás más féidir a thuiscint ó na cúinsí gur soiléiríodh an t-ábhar atá i gceist faoi dheireadh agus ar choinníoll nach bhfuil aon cheanglais reachtúla coinneála ann.

5) Déan coinne ar líne:
Feidhm féin chun coinní a dhéanamh ar líne
Próiseálaimid do chuid sonraí pearsanta mar chuid de na socruithe coinne ar líne a chuirtear ar fáil. Is féidir leat a fheiceáil cé na sonraí a bhailímid chun coinne a dhéanamh ar líne ón bhfoirm ionchuir faoi seach nó ón gceist ceapacháin chun coinní a dhéanamh. Má tá sonraí áirithe riachtanach d’fhonn a bheith in ann coinne a dhéanamh ar líne, déanfaimid é seo a mharcáil dá réir san fhoirm ionchuir nó san iarraidh ar cheapachán. Má sholáthraímid réimse téacs saor in aisce duit ar an bhfoirm ionchuir, is féidir leat cur síos níos mionsonraithe a dhéanamh ar d’iarratas ansin. Ansin is féidir leat na sonraí breise ar mhaith leat a iontráil a rialú. Sábhálfar agus úsáidfear na sonraí a sholáthraíonn tú chun críche coinne a dhéanamh amháin. Agus sonraí pearsanta á bpróiseáil agat atá riachtanach chun conradh a chomhlíonadh leat (baineann sé seo freisin le hoibríochtaí próiseála atá riachtanach chun bearta réamhchonarthacha a dhéanamh), feidhmíonn do theagmhálaí mar bhunús dlí. Má thug tú do thoiliú dúinn do chuid sonraí a phróiseáil, déanfar an phróiseáil ar an mbonn seo. Is féidir an toiliú a tugadh a chúlghairm tráth ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine atá freagrach ag tús an dearbhaithe seo.

6) Próiseáil sonraí agus cuntas custaiméara á oscailt agus le haghaidh próiseála conartha leanfar ag bailiú agus ag próiseáil sonraí pearsanta má sholáthraíonn tú iad dúinn chun conradh a fhorghníomhú nó nuair a osclaítear cuntas custaiméara. Is féidir na sonraí a bhailítear a fheiceáil ó na foirmeacha ionchuir faoi seach. Is féidir scriosadh do chuntas custaiméara ag am ar bith agus is féidir é a dhéanamh trí theachtaireacht a sheoladh chuig seoladh thuas an duine atá freagrach. Sábháilimid agus úsáidimid na sonraí a chuir tú ar fáil chun an conradh a phróiseáil. Tar éis an conradh a phróiseáil go hiomlán nó do chuntas custaiméara a bheith scriosta, cuirfear bac ar do chuid sonraí agus aird chuí á tabhairt ar thréimhsí coinneála cánach agus tráchtála agus scriosfar iad tar éis do na tréimhsí seo dul in éag, mura rud é gur thoiligh tú go sainráite le do chuid sonraí a úsáid a thuilleadh nó muidne forchoimeád an ceart chun do chuid sonraí a úsáid a thuilleadh mar a cheadaítear le dlí.

7) Úsáid sonraí custaiméirí le haghaidh post díreach:
7.1 Clárú dár nuachtlitir ríomhphoist
Má chláraíonn tú dár nuachtlitir ríomhphoist, seolfaimid faisnéis chugat go rialta faoinár dtairiscintí. Is é an t-aon fhaisnéis éigeantach chun an nuachtlitir a sheoladh ná do sheoladh ríomhphoist. Is deonach sonraí breise a sholáthar agus úsáidtear iad chun go mbeidh tú in ann aghaidh a thabhairt ort go pearsanta. Úsáidimid an nós imeachta roghnach dúbailte mar a thugtar air chun an nuachtlitir a sheoladh. Ciallaíonn sé seo nach seolfaimid nuachtlitir ríomhphoist chugat ach má dheimhnigh tú go sainráite dúinn go dtoilíonn tú leis an nuachtlitir a fháil. Ansin seolfaimid r-phost dearbhaithe chugat ag iarraidh ort cliceáil ar nasc chun a dhearbhú go dteastaíonn uait an nuachtlitir a fháil amach anseo.
Tríd an nasc dearbhaithe a ghníomhachtú, tugann tú do thoiliú dúinn do chuid sonraí pearsanta a úsáid. Nuair a chláraíonn tú don nuachtlitir, sábhálfaimid do sheoladh IP arna iontráil ag an Soláthraí Seirbhíse Idirlín (ISP) chomh maith le dáta agus am an chláraithe d’fhonn a bheith in ann aon mhí-úsáid a d’fhéadfadh a bheith ar do sheoladh r-phoist a rianú níos déanaí in am. Úsáidtear na sonraí a bhailímid agus muid ag clárú don nuachtlitir go heisiach chun fógraíochta tríd an nuachtlitir. Féadfaidh tú díliostáil ón nuachtlitir ag am ar bith tríd an nasc a chuirtear ar fáil sa nuachtlitir nó trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine atá freagrach thuasluaite. Tar éis duit díliostáil a dhéanamh, scriosfar do sheoladh r-phoist ónár liosta dáilte nuachtlitir láithreach, mura rud é gur thoiligh tú go sainráite le tuilleadh úsáide a bhaint as do chuid sonraí nó má choinnímid an ceart sonraí a úsáid níos faide ná seo, atá ceadaithe le dlí agus a bhfuil. cuirimid ar an eolas tú sa dearbhú seo.
7.2 An nuachtlitir ríomhphoist a sheoladh chuig custaiméirí atá ann cheana
Má chuir tú do sheoladh r-phoist ar fáil dúinn agus earraí nó seirbhísí á gceannach againn, coinnímid an ceart tairiscintí a sheoladh chugat go rialta le haghaidh earraí nó seirbhísí comhchosúla ónár raon trí r-phost. Ní gá dúinn aon toiliú ar leithligh a fháil uait. Maidir leis seo, déantar próiseáil sonraí go hiomlán ar bhonn ár leasa dlisteanaí i bpost díreach pearsantaithe. Má rinne tú agóid i dtosach le do sheoladh r-phoist a úsáid chun na críche seo, ní sheolfaimid r-phost chugat. Tá tú i dteideal agóid a dhéanamh i gcoinne do sheoladh ríomhphoist a úsáid chun na críche fógraíochta thuasluaite ag am ar bith le héifeacht don todhchaí trí fhógra a thabhairt don duine atá freagrach ag an tús. Chuige seo ní gá duit ach costais tarchuir a íoc de réir na dtaraifí bunúsacha. Tar éis duit d’agóid a fháil, cuirfear stop láithreach le húsáid do sheoladh r-phoist chun críocha fógraíochta.

8) Próiseáil sonraí le haghaidh próiseála orduithe:
8.1 Chun d’ordú a phróiseáil, oibrímid i gcomhar leis an soláthraí / na soláthraithe seirbhíse seo a leanas a thacaíonn linn go hiomlán nó go páirteach i gcur i gcrích conarthaí críochnaithe. Tarchuirtear sonraí pearsanta áirithe chuig na soláthraithe seirbhíse seo de réir na faisnéise seo a leanas.
Cuirfear na sonraí pearsanta a bhailímid ar aghaidh chuig an gcuideachta iompair a coimisiúnaíodh leis an seachadadh mar chuid den phróiseáil conartha, a mhéid is gá sin chun na hearraí a sheachadadh. Cuirimid do chuid sonraí íocaíochta ar aghaidh chuig an institiúid creidmheasa coimisiúnaithe mar chuid den phróiseáil íocaíochta, más gá sin don phróiseáil íocaíochta. Má úsáidtear soláthraithe seirbhíse íocaíochta, cuirfimid ar an eolas tú go sainráite faoi seo thíos.
8.2 Soláthraithe seirbhíse íocaíochta (seirbhísí íocaíochta) a úsáid
– Mollie: Má roghnaíonn tú modh íocaíochta ón soláthraí seirbhíse íocaíochta Mollie, próiseálfaidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amstardam, an Ísiltír an íocaíocht, agus seolfaimid an fhaisnéis a chuir tú ar fáil le linn an ordaithe próiseas in éineacht leis an bhfaisnéis faoi d’ordú (ainm, Seoladh, IBAN, BIC, méid an tsonraisc, airgeadra agus uimhir idirbhirt). Seoltar do chuid sonraí ar aghaidh go heisiach chun íocaíochtaí a phróiseáil leis an soláthraí seirbhíse íocaíochta Mollie agus a mhéid is gá chuige sin.
– Paypal
Agus muid ag íoc trí PayPal, cárta creidmheasa trí PayPal, dochair dhíreach trí PayPal nó – má thairgtear é – “ceannach ar chuntas” nó “íocaíocht tráthchoda” trí PayPal, tugaimid do chuid sonraí íocaíochta do PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Lucsamburg (“PayPal” anseo feasta), ar aghaidh. Ní dhéantar an t-aistriú ach a mhéid is gá sin chun íocaíochtaí a phróiseáil.
Forchoimeádann PayPal an ceart seic creidmheasa a dhéanamh do chárta creidmheasa modhanna íocaíochta trí PayPal, dochair dhíreach trí PayPal nó – má thairgtear é – “ceannach ar chuntas” nó “íocaíocht tráthchoda” trí PayPal. Chun na críche seo, féadfar do chuid sonraí íocaíochta a chur ar aghaidh chuig gníomhaireachtaí creidmheasa ar bhonn leas dlisteanach PayPal i do shócmhainneacht a chinneadh. Úsáideann PayPal toradh na seiceála creidmheasa maidir leis an dóchúlacht staidrimh mainneachtana chun cinneadh a dhéanamh an ceart an modh íocaíochta faoi seach a sholáthar. Is féidir luachanna dóchúlachta (luachanna scór mar a thugtar orthu) a bheith sa tuarascáil creidmheasa. Chomh fada agus a chuirtear luachanna scór san áireamh i dtoradh na tuarascála creidmheasa, tá siad bunaithe ar nós imeachta matamaiticiúil-staidrimh a aithnítear go heolaíoch. Cuimsíonn ríomh luachanna na scór sonraí seoltaí, ach níl sé teoranta dóibh. Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar chosaint sonraí, lena n-áirítear na gníomhaireachtaí creidmheasa a úsáidtear, féach le do thoil ar bheartas príobháideachta PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Féadfaidh tú cur i gcoinne na próiseála seo ar do chuid sonraí ag am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig PayPal. Mar sin féin, d’fhéadfadh go mbeadh PayPal fós i dteideal do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil má tá sé sin riachtanach don phróiseáil íocaíochta conartha.
– Stripe
Má roghnaíonn tú modh íocaíochta ón soláthraí seirbhíse íocaíochta Stripe, próiseálfaidh an soláthraí seirbhíse íocaíochta Stripe Payments Europe Ltd., 1 Sráid na Canálach Íochtarach, Duga na Canálach Móire, Baile Átha Cliath, Éire, a sholáthróimid an Gabhann faisnéis agus faisnéis a chuir tú ar fáil le linn an phróisis ordaithe d’ordú ar aghaidh (ainm, seoladh, uimhir chuntais, cód bainc, uimhir chárta creidmheasa b’fhéidir, méid sonraisc, airgeadra agus uimhir idirbhirt). Ní chuirfear do chuid sonraí ar aghaidh ach chun críche íocaíochtaí a phróiseáil leis an soláthraí seirbhíse íocaíochta Stripe Payments Europe Ltd. agus gan ach a mhéid is gá chuige seo. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil ar chosaint sonraí Stripe ag an URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

Sonraisciú / bailiú
Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, an Laitvia) atá freagrach as sonraisciú, bailiú, áirithint agus íocaíochtaí isteach le haghaidh Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. glacann sé leis an mbailiúchán freisin, ie na gníomhaíochtaí dunning agus forfheidhmithe do Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. seolann sé an sonrasc go díreach chuig an gcustaiméir tráchtála nó chuig an tomhaltóir agus bailíonn sé na táillí don tseirbhís faoi seach ar shonrasc amháin.
Groundfloor 2 Ltd. úsáidfidh sé an modh íocaíochta a roghnaíonn an custaiméir tráchtála nó an tomhaltóir le haghaidh gach ceannacháin nó úsáide seirbhísí ar www.groundfloor24.com. Ina theannta sin, tá Groundfloor 2 Ltd. Aistríonn custaiméirí nó tomhaltóirí tráchtála a seoladh agus a sonraí bainc (ainm, seoladh, uimhir theileafóin) agus sonraí íocaíochta eile (go háirithe sonraí cárta creidmheasa) chuig tríú páirtithe (PayPal, Stripe, Mollie, Groundfloor One Ltd.) le bailiú agus le próiseáil don chun críche idirbhearta a phróiseáil, Próiseáil idirbheart íocaíochta a úsáid agus a ráthú, go háirithe don Groundfloor One Ltd.

9) Téigh i dteagmháil leis an meabhrúchán meastóireachta:
Meabhrúchán féin meastóireachta (gan seoladh ag córas meastóireachta custaiméirí)
Úsáidimid do sheoladh r-phoist mar mheabhrúchán aonuaire chun rátáil a chur isteach d’ordú don chóras rátála a úsáidimid, ar an gcoinníoll gur thug tú do thoiliú sainráite dúinn le linn d’ordú nó dá éis.
Féadfaidh tú do thoiliú a chúlghairm tráth ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine atá freagrach as próiseáil sonraí.

10) seirbhísí anailíse gréasáin:
Google (Uilíoch) Analytics
Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google (Universal) Analytics, seirbhís anailíse gréasáin ó Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Baile Átha Cliath, D04 E5W5, Éire (“Google”). Úsáideann Google (Universal) Analytics “fianáin” mar a thugtar orthu, ar comhaid téacs iad a stóráiltear ar do ghléas agus a chuireann ar chumas anailís a dhéanamh ar d’úsáid an láithreáin ghréasáin. De ghnáth aistrítear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoi d’úsáid ar an suíomh Gréasáin seo (lena n-áirítear an seoladh IP giorraithe) chuig freastalaí Google agus stóráiltear ann é; is féidir í a aistriú chuig freastalaí Google LLC freisin. teacht i SAM.
Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google (Universal) Analytics go heisiach leis an síneadh “_anonymizeIp ()”, a chinntíonn an seoladh IP a bheith gan ainm trína ghiorrú agus gan tagairt phearsanta dhíreach a áireamh. Mar thoradh ar an síneadh, déanfaidh Google do sheoladh IP a ghiorrú roimh ré laistigh de bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó i stáit chonarthacha eile den Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. Is i gcásanna eisceachtúla amháin a sheolfar an seoladh IP iomlán chuig Freastalaí Google LLC i SAM agus giorrófar ann é. Úsáidfidh Google an fhaisnéis seo ar ár son chun d’úsáid den láithreán gréasáin a mheas, chun tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht láithreán gréasáin agus chun seirbhísí eile a sholáthar dúinn a bhaineann le gníomhaíocht láithreán gréasáin agus úsáid idirlín. Ní dhéantar an seoladh IP arna tharchur ag do bhrabhsálaí mar chuid de Google (Universal) Analytics a chumasc le sonraí Google eile.
Le feidhm speisialta, na “tréithe déimeagrafacha” mar a thugtar orthu, cuireann Google Analytics ar chumas staitisticí a chruthú le ráitis faoi aois, inscne agus leasanna na gcuairteoirí láithreáin ar bhonn meastóireachta ar fhógraíocht a bhaineann le hús agus le cabhair. faisnéise tríú páirtí. Ligeann sé seo grúpaí úsáideoirí an láithreáin ghréasáin a shainiú agus a dhifreáil chun ailíniú beart margaíochta a bharrfheabhsú. Mar sin féin, ní féidir taifid sonraí a thaifeadtar trí na “tréithe déimeagrafacha” a shannadh do dhuine ar leith.
Ní dhéanfar an phróiseáil go léir a thuairiscítear thuas, go háirithe fianáin Google Analytics a leagan síos chun faisnéis a léamh ar an bhfeiste a úsáidtear, ach má thug tú do thoiliú sainráite dúinn. Gan an toiliú seo, ní úsáidfear Google Analytics le linn do chuairte ar an suíomh Gréasáin.
Féadfaidh tú an toiliú a thug tú a chúlghairm tráth ar bith le héifeacht sa todhchaí. Chun do chúlghairm a fheidhmiú, déan an tseirbhís seo a dhíghníomhachtú le do thoil san “Uirlis Toilithe Fianán” a chuirtear ar fáil ar an suíomh Gréasáin. Tá conradh próiseála orduithe curtha i gcrích againn le Google chun Google Analytics a úsáid, a bhfuil oibleagáid ar Google sonraí ár gcuairteoirí ar ár láithreán gréasáin a chosaint agus gan iad a chur ar aghaidh chuig tríú páirtithe.
Chun sonraí a tharchur ón AE chuig SAM, tá Google ag brath ar chlásail chaighdeánacha cosanta sonraí an Choimisiúin Eorpaigh, mar a thugtar orthu, a bhfuil sé mar aidhm leo comhlíonadh le leibhéal Eorpach na cosanta sonraí i SAM a chinntiú.
Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Google (Universal) Analytics a fháil anseo: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11) Uirlisí agus ilghnéitheacha:
11.1 Google reCAPTCHA
Ar an suíomh Gréasáin seo freisin úsáidimid an fheidhm reCAPTCHA ó Google Ireland Limited, Teach Gordon, 4 Barrow St, Baile Átha Cliath, D04 E5W5, Éire (“Google”). Úsáidtear an fheidhm seo go príomha chun idirdhealú a dhéanamh cibé an ndéanann duine nádúrtha ionchur nó an ndéantar é go míchuí le meaisín agus le próiseáil uathoibrithe. Cuimsíonn an tseirbhís an seoladh IP agus aon sonraí eile a theastaíonn ó Google don tseirbhís reCAPTCHA a sheoladh chuig Google agus tá sé bunaithe ar ár leas dlisteanach freagracht aonair a chinneadh ar an Idirlíon agus mí-úsáid agus turscar a sheachaint. Agus Google reCAPTCHA á úsáid, féadfar sonraí pearsanta a tharchur chuig freastalaithe Google LLC freisin. teacht i SAM.
Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Google reCAPTCHA agus dearbhú cosanta sonraí Google a fheiceáil ag: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Chomh fada agus a éilítear go dlíthiúil, fuaireamar do thoiliú chun do chuid sonraí a thuairiscítear thuas a phróiseáil. Féadfaidh tú an toiliú a thug tú a chúlghairm tráth ar bith le héifeacht sa todhchaí. D’fhonn do chúlghairm a fheidhmiú, lean an rogha a thuairiscítear thuas chun agóid a dhéanamh.
11.2 Iarratais ar fhógraí poist trí ríomhphost
Ar ár suíomh Gréasáin, fógraímid poist atá folamh faoi láthair i rannán ar leithligh, ar féidir le páirtithe leasmhara iarratas a dhéanamh orthu trí r-phost chuig an seoladh teagmhála a chuirtear ar fáil.
D’fhonn a bheith san áireamh sa phróiseas iarratais, ní mór d’iarratasóirí na sonraí pearsanta go léir a theastaíonn uainn le haghaidh measúnaithe agus roghnú eolasach dea-bhunaithe a sholáthar dúinn trí r-phost mar aon leis an iarratas.
Cuimsíonn an fhaisnéis riachtanach faisnéis ghinearálta faoin duine (ainm, seoladh, rogha teagmhála teileafóin nó leictreonach) chomh maith le fianaise a bhaineann go sonrach le feidhmíocht ar na cáilíochtaí a theastaíonn le haghaidh poist. Más gá, teastaíonn faisnéis a bhaineann le sláinte freisin, agus caithfear aird ar leith a thabhairt uirthi faoin duine saothair agus faoin dlí sóisialta ar mhaithe le cosaint shóisialta.
Is féidir na comhpháirteanna a chaithfidh a bheith in iarratas i gcásanna aonair maidir lena n-incháilitheacht le haghaidh machnaimh agus cén fhoirm atá le seoladh na gcomhpháirteanna sin le ríomhphost le fáil san fhógra poist faoi seach.
Tar éis dúinn an t-iarratas a sheoltar a fháil ag baint úsáide as an seoladh teagmhála sonraithe ríomhphoist, stórálfaidh muid sonraí an iarratasóra agus measúnófar iad go heisiach chun an t-iarratas a phróiseáil. Maidir le haon cheisteanna a thagann chun cinn le linn na próiseála, úsáidimid an seoladh ríomhphoist a sholáthraíonn an t-iarratasóir lena iarratas nó uimhir theileafóin a chuirtear ar fáil.
Go bunúsach is é an bunús dlí atá leis an bpróiseáil seo, lena n-áirítear teagmháil a bhunú le haghaidh fiosruithe, a mheastar a bheith ag dul tríd an bpróiseas iarratais mar chonradh fostaíochta a thionscnamh.
11.3 Feidhmchláir ar líne ag úsáid foirm
Ar ár suíomh Gréasáin, cuirimid an deis ar fáil dóibh siúd ar spéis leo post iarratas a dhéanamh ar líne ag úsáid foirm chomhfhreagrach. D’fhonn a bheith san áireamh sa phróiseas iarratais, ní mór d’iarratasóirí an fhoirm a úsáid chun na sonraí pearsanta go léir a theastaíonn uainn le haghaidh measúnaithe agus roghnú eolasach a bhfuil bunús maith leo a sholáthar dúinn.
Cuimsíonn an fhaisnéis riachtanach faisnéis ghinearálta faoin duine (ainm, seoladh, rogha teagmhála teileafóin nó leictreonach) chomh maith le fianaise a bhaineann go sonrach le feidhmíocht ar na cáilíochtaí a theastaíonn le haghaidh poist. Le linn an fhoirm a chur isteach, tarchuirtear sonraí an iarratasóra chugainn i bhfoirm chriptithe de réir an úrscothacht, stórálann siad iad agus déantar iad a mheas go heisiach chun an t-iarratas a phróiseáil.
11.4 – Google Maps
Úsáidimid Google Maps (API) ó Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Baile Átha Cliath, D04 E5W5, Éire (“Google”) ar ár suíomh Gréasáin. Is seirbhís gréasáin é Google Maps chun léarscáileanna idirghníomhacha (talamh) a thaispeáint d’fhonn faisnéis gheografach a thaispeáint go radhairc. Nuair a úsáideann tú an tseirbhís seo, taispeánfar duit ár suíomh agus déanfar aon turas níos éasca.
Nuair a dhéanann tú rochtain ar na fo-leathanaigh ina bhfuil léarscáil Google Maps comhtháite, déanann faisnéis faoi d’úsáid ar ár suíomh Gréasáin (mar do sheoladh IP) a tharchur chuig Google agus a stóráil ar fhreastalaithe; is féidir é seo a tharchur chuig freastalaí Google freisin LLC. teacht i SAM. Tarlaíonn sé seo is cuma má sholáthraíonn Google cuntas úsáideora a bhfuil tú logáilte isteach ann nó an bhfuil cuntas úsáideora ann. Má tá tú logáilte isteach i Google, sannfar do chuid sonraí go díreach chuig do chuntas. Mura mian leat go sannfaí do phróifíl ar Google, ní mór duit logáil amach sula ngníomhóidh tú an cnaipe. Sábhálann Google do chuid sonraí (fiú amháin d’úsáideoirí nach bhfuil logáilte isteach) mar phróifílí úsáide agus déanann siad iad a mheas. Tá an bailiú, an stóráil agus an mheastóireacht bunaithe ar spéis dlisteanach Google maidir le fógraíocht phearsantaithe, taighde margaidh agus / nó dearadh bunaithe ar riachtanais láithreáin ghréasáin Google a thaispeáint. Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne chruthú na bpróifílí úsáideora seo, cé go gcaithfidh tú teagmháil a dhéanamh le Google chun é a fheidhmiú. Mura n-aontaíonn tú le tarchur do chuid sonraí chuig Google sa todhchaí mar chuid d’úsáid Google Maps, féadfaidh tú seirbhís gréasáin Google Maps a dhíghníomhachtú go hiomlán tríd an bhfeidhmchlár JavaScript i do bhrabhsálaí a dhíghníomhachtú. Ní féidir Google Maps agus mar sin freisin an taispeáint léarscáileanna ar an suíomh Gréasáin seo a úsáid.
Is féidir leat téarmaí úsáide Google a fheiceáil ag https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, is féidir na téarmaí úsáide breise do Google Maps a fháil ag https://www.google. com / intl /de_US/help/terms_maps.html
Is féidir leat faisnéis mhionsonraithe ar chosaint sonraí a fháil maidir le húsáid Google Maps ar shuíomh Gréasáin Google (“Polasaí Príobháideachta Google”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Chomh fada agus a éilítear go dlíthiúil, fuaireamar do thoiliú chun do chuid sonraí a thuairiscítear thuas a phróiseáil. Féadfaidh tú an toiliú a thug tú a chúlghairm tráth ar bith le héifeacht sa todhchaí. D’fhonn do chúlghairm a fheidhmiú, lean an rogha a thuairiscítear thuas chun agóid a dhéanamh.

12) cearta an duine is ábhar do na sonraí:
12.1 Deonaíonn an dlí cosanta sonraí is infheidhme cearta cuimsitheacha ábhair sonraí (cearta faisnéise agus idirghabhála) don duine atá freagrach maidir le próiseáil do shonraí pearsanta, a gcuirimid ar an eolas tú thíos faoi:
– Ceart chun faisnéise: Go háirithe, tá sé de cheart agat faisnéis a fháil faoi do shonraí pearsanta a phróiseálann muid, na críocha próiseála, na catagóirí sonraí pearsanta a próiseáladh, na faighteoirí nó na catagóirí faighteoirí ar nochtadh nó a nochtfar do chuid sonraí dóibh, an tréimhse stórála pleanáilte nó na Critéir chun fad na stórála a chinneadh, ceart chun ceartaithe, scriosadh, srianadh próiseála, agóid i gcoinne próiseála, gearán le húdarás maoirseachta, bunús do chuid sonraí mura mbailíomar ó tusa, cinnteoireacht uathoibrithe a bheith ann lena n-áirítear próifíliú agus, más gá, faisnéis bhríoch faoin loighic atá i gceist agus na himpleachtaí agus na héifeachtaí atá beartaithe don phróiseáil sin, chomh maith le do cheart go gcuirfí ar an eolas tú faoi na ráthaíochtaí atá ann nuair a bhíonn do chuid sonraí curtha ar aghaidh chuig tríú tíortha;
– Ceart chun ceartaithe: tá sé de cheart agat sonraí míchearta a bhaineann leat féin a cheartú láithreach agus / nó do shonraí neamhiomlána atá stóráilte againn a chomhlánú;
– Ceart chun scriosadh: Tá sé de cheart agat do chuid sonraí pearsanta a scriosadh más gá. Mar sin féin, níl an ceart seo ann go háirithe má tá gá leis an bpróiseáil chun an ceart chun saoirse cainte agus faisnéise a fheidhmiú, chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, ar chúiseanna leasa an phobail nó chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint;
– Ceart chun srian a chur ar phróiseáil: Tá sé de cheart agat a iarraidh go gcuirfí srian le próiseáil do shonraí pearsanta fad a dhéantar cruinneas do chuid sonraí, a ndearna tú díospóid ina leith, a sheiceáil, má dhiúltaíonn tú do chuid sonraí a scriosadh mar gheall ar phróiseáil sonraí neamh-inghlactha. agus ina ionad sin srian a chur le próiseáil do shonraí Iarraidh má theastaíonn do chuid sonraí uait chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint tar éis nach dteastaíonn na sonraí seo uainn a thuilleadh tar éis an cuspóir a bhaint amach nó má tá agóid curtha isteach agat ar chúiseanna do staid áirithe, mar fad nach bhfuil sé socraithe fós an bhfuil ár gcúiseanna dlisteanacha i réim;
– Ceart chun faisnéise: Má dhearbhaigh tú an ceart chun próiseála a cheartú, a scriosadh nó a shrianadh i gcoinne an duine atá freagrach, tá oibleagáid ar an duine atá freagrach fógra a thabhairt do gach faighteoir ar nochtadh na sonraí pearsanta a bhaineann leat faoin gceartú nó scriosadh seo na sonraí nó srianadh na próiseála mura féidir é sin a dhéanamh dodhéanta nó má bhíonn iarracht dhíréireach i gceist leis. Tá sé de cheart agat eolas a fháil faoi na faighteoirí seo.
– Ceart chun iniomparthacht sonraí: Tá sé de cheart agat do chuid sonraí pearsanta a chuir tú ar fáil dúinn a fháil i bhformáid struchtúrtha, coitianta agus inléite ag meaisín nó a iarraidh go dtarchuirfear iad chuig duine eile atá freagrach, a mhéid is indéanta sin go teicniúil;
– Ceart do thoiliú a chúlghairm: Tá sé de cheart agat do thoiliú le próiseáil sonraí a chúlghairm tráth ar bith le héifeacht don todhchaí. I gcás cúlghairme, scriosfaimid na sonraí lena mbaineann láithreach, mura féidir tuilleadh próiseála a bhunú ar bhonn dlíthiúil lena bpróiseáil gan toiliú. Ní dhéanann tarraingt siar toilithe difear do dhlíthiúlacht na próiseála a dhéantar ar bhonn toilithe suas go dtí an pointe aistarraingthe;
– An ceart gearán a dhéanamh: Má tá tú den tuairim go sáraíonn próiseáil do shonraí pearsanta dlí ábhartha, tá sé de cheart agat – gan dochar d’aon leigheas riaracháin nó breithiúnach eile – gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta, i go háirithe i do bhallstát Cá bhfuil tú, d’áit oibre nó áit an tsáraithe líomhnaithe.
12.2 CEART CHUN CUSPÓIR
MÁ THOILÍONN SÍ DO SONRAÍ PEARSANTA MAIDIR LE BUNÚS ÁR n-ÚSÁID DLÍTHIÚIL, TÁ TÚ GACH CEANN AM DO SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL, DO CHÚISEANNA A THUGANN SÍ DÁ FHÁIL DO SONRADH SONRACH.
MÁ THOILÍONN TÚ ÚSÁID DO CEART CHUN CUSPÓIR, DEIREADH SIN PRÓISEÁIL AN SONRAÍ A BHAINEANN. TACAÍTEAR PRÓISEÁIL BHLIANTÚIL MÁ IS FÉIDIR LIOM CÚISEANNA IOMLÁN A DHÉANAMH LE hAGHAIDH AN PHRÓISEÁIL A THUGTAR LE DO IDIRNÁISIÚNTA, CEARTA AIRGEADAIS AGUS SAOIRSEANNA, NÓ MÁ PHRÓISEÁIL NÓ IONADAÍ NA n-IARRATAIS IONADAÍOCHTA.
MÁ THOIL SONRAÍ DO SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL LE hAGHAIDH FÓGRAÍOCHT DÍREACH OIBRÍOCHTA, TÁ AN CEART CHUN CUSPÓIR A DHÉANAMH AG AON AM DO PHRÓISEÁIL SONRAÍ PEARSANTA CHUN CRÍCHE FÓGRAÍOCHT SIN. IS FÉIDIR LEAT CUSPÓIR MAR CHUN CUR SÍOS MAIDIR LEIS.
MÁ THOILÍONN TÚ LE DO CEART A CHUR CHUN CUSPÓIR, DEIREADH SIN PRÓISEÁIL AN SONRAÍ A BHAINEANN LE CUSPÓIRÍ FÓGRAÍOCHTA DÍREACH.

13) Fad stórála sonraí pearsanta:
Tá fad stórála sonraí pearsanta bunaithe ar an mbonn dlíthiúil faoi seach, ar an gcuspóir próiseála agus – más ábhartha – bunaithe freisin ar an tréimhse choinneála reachtúil faoi seach (e.g. tréimhsí coinneála tráchtála agus cánach).
Agus sonraí pearsanta á bpróiseáil ar bhonn toilithe sainráite, stóráiltear na sonraí seo go dtí go gcúlghairfidh an duine lena mbaineann a thoiliú.
Má tá tréimhsí coinneála reachtúla ann le haghaidh sonraí a phróiseáiltear i gcomhthéacs oibleagáidí dlíthiúla nó comhchosúla, scriosfar na sonraí seo go rialta tar éis do na tréimhsí coinneála dul in éag, ar choinníoll nach mbeidh siad ag teastáil a thuilleadh chun conradh a thionscnamh nó chun conradh a thionscnamh agus / nó tá sin againn aon leas dlisteanach i stóráil bhreise.
Agus sonraí pearsanta á bpróiseáil, stóráiltear na sonraí seo go dtí go bhfeidhmíonn an duine lena mbaineann a cheart agóide, mura féidir linn cúiseanna dlisteanacha láidre a chruthú leis an bpróiseáil a sháraíonn leasanna, cearta agus saoirsí an duine lena mbaineann, nó a fhreastalaíonn an phróiseáil ar an mbunaíocht, a fheidhmiú nó éilimh dhlíthiúla a chosaint.
Agus sonraí pearsanta á bpróiseáil chun críche fógraíochta dírí, stóráiltear na sonraí seo go dtí go bhfeidhmíonn an duine lena mbaineann a cheart agóide.
Mura luaitear a mhalairt san fhaisnéis eile sa dearbhú seo faoi chásanna próiseála ar leith, scriosfar sonraí pearsanta stóráilte murach sin nuair nach gá iad a thuilleadh chun na críocha ar bailíodh iad nó ar próiseáladh iad ar bhealach eile.