Data beskyttelse

1) Informasjon om innsamling av personopplysninger og kontaktinformasjon til den ansvarlige
1.1 Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker for interessen. I det følgende vil vi informere deg om håndtering av dine personlige data når du bruker nettstedet vårt. Personlige data er alle data som du kan identifiseres personlig med.
1.2 Personen som er ansvarlig for databehandling på dette nettstedet er «Dr. Peter Mueller «. Personen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller sammen med andre, bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger.
1.3 Av sikkerhetsmessige årsaker og for å beskytte overføring av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. Bestillinger eller henvendelser til den ansvarlige), bruker dette nettstedet en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan gjenkjenne en kryptert forbindelse med tegnstrengen «https: //» og låsesymbolet i nettleserlinjen.

2) Datainnsamling når du besøker nettstedet vårt
Når du bruker nettstedet vårt kun for informasjonsformål, dvs. hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn data som nettleseren din overfører til serveren vår (såkalte «serverloggfiler»). Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn følgende data, som er teknisk nødvendig for at vi skal vise nettstedet for deg:
– Vårt besøkte nettsted
– Dato og tid på tidspunktet for tilgang
– Mengden data sendt i byte
– Kilde / referanse som du kom til siden fra
– Nettleser brukt
– Operativsystem brukt
– IP-adresse brukt (hvis aktuelt: i anonym form)
Behandling er basert på vår legitime interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt. Dataene blir ikke videreformidlet eller brukt på annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å kontrollere serverloggfilene med tilbakevirkende kraft hvis det er konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

3) informasjonskapsler
For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskapsler på forskjellige sider. Dette er små tekstfiler som er lagret på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker blir slettet igjen etter at nettleserøkten er avsluttet, dvs. etter at du har lukket nettleseren din (såkalte øktkaker). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og gjør at nettleseren din blir gjenkjent neste gang du besøker (såkalte vedvarende informasjonskapsler). Hvis det settes informasjonskapsler, samler de inn og behandler viss brukerinformasjon som nettleser- og stedsdata samt IP-adresseverdier på individuell basis. Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisk etter en spesifisert periode, som kan variere avhengig av informasjonskapsel. Varigheten av den respektive informasjonskapseloppbevaringen finner du i oversikten over informasjonskapselinnstillingene i nettleseren din.
I noen tilfeller brukes informasjonskapsler for å forenkle bestillingsprosessen ved å lagre innstillinger (for eksempel å huske innholdet i en virtuell handlevogn for et senere besøk på nettstedet). Hvis personopplysninger også behandles av individuelle informasjonskapsler vi bruker, skjer behandlingen enten for gjennomføring av kontrakten, i tilfelle et gitt samtykke eller for å ivareta våre legitime interesser i best mulig funksjonalitet på nettstedet og en kundevennlig og effektiv utforming av sidebesøket.
Vær oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og individuelt bestemme om du vil godta dem eller å ekskludere aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Hver nettleser er forskjellig i måten den administrerer informasjonskapselinnstillingene på. Dette er beskrevet i hjelpemenyen i hver nettleser, som forklarer hvordan du kan endre innstillingene for informasjonskapsler. Du finner disse for den aktuelle nettleseren under følgende lenker:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Vær oppmerksom på at hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til nettstedet vårt være begrenset.

4) kontakt
Når du kontakter oss (f.eks. Ved hjelp av kontaktskjema eller e-post), samles personopplysninger inn. Hvilke data som samles inn når det gjelder et kontaktskjema, kan sees fra det respektive kontaktskjemaet. Disse dataene lagres og brukes utelukkende med det formål å svare på din forespørsel eller for å opprette kontakt og tilhørende teknisk administrasjon. Det juridiske grunnlaget for behandling av disse dataene er vår legitime interesse i å svare på din forespørsel. Hvis kontakten din er rettet mot å inngå en kontrakt, er det et ekstra juridisk grunnlag for behandlingen. Dataene dine blir slettet etter at forespørselen din er behandlet. Dette er tilfellet dersom det kan utledes av omstendighetene at saken er endelig avklart og forutsatt at det ikke er lovbestemte oppbevaringskrav.

5) Avtal online
Egen funksjon for å gjøre avtaler online
Vi behandler personopplysningene dine som en del av de avtalte ordningene som er gjort tilgjengelig. Du kan se hvilke data vi samler inn for å gjøre en avtale på nettet fra det respektive inngangsskjemaet eller avtalespørringen for å gjøre avtaler. Hvis visse data er nødvendige for å kunne gjøre en online avtale, vil vi merke dette tilsvarende i inngangsskjemaet eller i avtalsforespørselen. Hvis vi gir deg et fritekstfelt på inngangsskjemaet, kan du beskrive forespørselen din der mer detaljert. Du kan da også kontrollere hvilke tilleggsdata du vil legge inn. Dataene du oppgir lagres og brukes utelukkende med det formål å gjøre en avtale. Når du behandler personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle en kontrakt med deg (dette gjelder også behandlinger som er nødvendige for å utføre tiltak før kontrakten), fungerer din kontakt som juridisk grunnlag. Hvis du har gitt oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, vil behandlingen foregå på grunnlag av dette. Samtykke som gis kan tilbakekalles når som helst ved å sende en melding til den ansvarlige personen som er nevnt i begynnelsen av denne erklæringen.

6) Databehandling når du åpner en kundekonto og for kontraktsbehandling, vil personopplysninger fortsette å bli samlet inn og behandlet hvis du gir dem til oss for gjennomføring av en kontrakt eller når du åpner en kundekonto. Hvilke data som samles inn kan sees fra de respektive inngangsskjemaene. En sletting av kundekontoen er mulig når som helst og kan gjøres ved å sende en melding til den ovennevnte adressen til den ansvarlige. Vi lagrer og bruker dataene du har oppgitt til å behandle kontrakten. Etter at kontrakten er fullstendig behandlet eller kundekontoen din er slettet, blir dataene dine blokkert med hensyn til skatte- og kommersielle oppbevaringsperioder og slettet etter at disse periodene er utløpt, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dataene dine eller vi forbeholder seg retten til å bruke dataene dine videre slik loven tillater det.

7) Bruk av kundedata for direct mail
7.1 Registrering for vårt e-post nyhetsbrev
Hvis du registrerer deg for vårt nyhetsbrev på e-post, vil vi regelmessig sende deg informasjon om våre tilbud. Den eneste obligatoriske informasjonen for sending av nyhetsbrevet er e-postadressen din. Levering av ytterligere data er frivillig og brukes for å kunne henvende deg personlig. Vi bruker den såkalte double opt-in prosedyren for å sende nyhetsbrevet. Dette betyr at vi bare sender deg et nyhetsbrev på e-post hvis du uttrykkelig har bekreftet overfor oss at du samtykker i å motta nyhetsbrevet. Vi vil da sende deg en bekreftelses-e-post der du blir bedt om å klikke på en lenke for å bekrefte at du vil motta nyhetsbrevet i fremtiden.
Ved å aktivere bekreftelseskoblingen gir du oss ditt samtykke til å bruke dine personlige data. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen din som er oppgitt av Internett-leverandøren (ISP), samt datoen og tidspunktet for registreringen for å kunne spore mulig misbruk av e-postadressen din på et senere tidspunkt i tide. Dataene vi samler inn når vi registrerer oss for nyhetsbrevet, brukes utelukkende med det formål å annonsere via nyhetsbrevet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken i nyhetsbrevet eller ved å sende en melding til den ansvarlige personen som er nevnt ovenfor. Etter at du har meldt deg ut, blir e-postadressen din slettet fra distribusjonslisten for nyhetsbrev, med mindre du uttrykkelig har gitt samtykke til videre bruk av dataene dine, eller vi forbeholder oss retten til å bruke data utover dette, som er tillatt i loven og om hvilke vi informerer deg i denne erklæringen.
7.2 Sende nyhetsbrevet til eksisterende kunder
Hvis du har gitt oss e-postadressen din når du kjøper varer eller tjenester, forbeholder vi oss retten til regelmessig å sende deg tilbud om lignende varer eller tjenester fra vårt utvalg via e-post. Vi trenger ikke å innhente noe eget samtykke fra deg for dette. I denne forbindelse foregår databehandling utelukkende på grunnlag av vår legitime interesse i personlig direkte post. Hvis du opprinnelig motsatte deg bruken av e-postadressen din til dette formålet, vil vi ikke sende deg en e-post. Du har rett til å motsette deg bruken av e-postadressen din til det nevnte annonseringsformålet når som helst med virkning for fremtiden ved å varsle den ansvarlige personen som ble nevnt i begynnelsen. For dette trenger du bare betale overføringskostnader i henhold til grunntaksten. Etter at du har mottatt innsigelsen, vil bruken av e-postadressen din i reklameformål bli stoppet umiddelbart.

8) Databehandling for ordrebehandling
8.1 For å behandle bestillingen din samarbeider vi med følgende tjenesteleverandører som støtter oss helt eller delvis i gjennomføringen av inngåtte kontrakter. Visse personopplysninger overføres til disse tjenesteleverandørene i samsvar med følgende informasjon.
De personopplysningene vi samler inn vil bli videreført til transportselskapet bestilt med leveransen som en del av kontraktsbehandlingen, i den grad dette er nødvendig for levering av varene. Vi videreformidler betalingsdataene dine til den bestilte kredittinstitusjonen som en del av betalingsbehandlingen, hvis dette er nødvendig for betalingsbehandlingen. Hvis betalingstjenesteleverandører brukes, vil vi eksplisitt informere deg om dette nedenfor.
8.2 Bruk av betalingstjenesteleverandører (betalingstjenester)
– Mollie

Hvis du velger en betalingsmåte fra betalingstjenesteleverandøren Mollie, vil betalingen bli behandlet av betalingstjenesteleverandøren Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland, som vi vil gi informasjonen du oppga under bestillingsprosessen sammen med informasjon om bestillingen din (navn, adresse, IBAN, BIC, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer). Dine data blir videreformidlet utelukkende med det formål å behandle betalinger med betalingstjenesteleverandøren Mollie og bare i den grad det er nødvendig for dette.
– Paypal
Når du betaler via PayPal, kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller – hvis tilbudt – «kjøp på konto» eller «betaling i avdrag» via PayPal, gir vi betalingsdataene dine til PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22 – 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter kalt «PayPal»), fortsett. Overføringen skjer bare i den grad dette er nødvendig for behandling av betalinger.
PayPal forbeholder seg retten til å foreta en kredittsjekk for betalingsmåtene kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller – hvis tilbudt – «kjøp på konto» eller «betaling i avdrag» via PayPal. For dette formålet kan betalingsdataene dine overføres til kredittbyråer på grunnlag av PayPals legitime interesse i å bestemme din solvens. PayPal bruker resultatet av kredittkontrollen med hensyn til den statistiske sannsynligheten for mislighold for å avgjøre om den respektive betalingsmåten skal oppgis. Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte poengverdier). Så langt poengverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosedyre. Beregningen av poengsummen inkluderer, men er ikke begrenset til, adressedata. For mer informasjon om databeskyttelse, inkludert kredittbyråene som brukes, se PayPal-personvernreglene: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan når som helst motsette deg denne behandlingen av dataene dine ved å sende en melding til PayPal. Imidlertid kan PayPal fortsatt ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis dette er nødvendig for den kontraktsmessige betalingsbehandlingen.
– Stripe
Hvis du velger en betalingsmåte fra betalingstjenesteleverandøren Stripe, blir betalingen behandlet av betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, til hvem vi skal levere informasjon og informasjon du oppga under bestillingsprosessen viderefører bestillingen din (navn, adresse, kontonummer, bankkode, muligens kredittkortnummer, fakturabeløp, valuta og transaksjonsnummer). Dataene dine blir bare videreformidlet med det formål å behandle betalinger med betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd. og bare i den grad det er nødvendig for dette. Du finner mer informasjon om Stripes databeskyttelse på URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

9) Kontakt for evalueringspåminnelse
Egen evalueringspåminnelse (ingen utsendelse fra et kundevalueringssystem)
Vi bruker e-postadressen din som en engangspåminnelse for å sende inn en rangering for bestillingen din for vurderingssystemet vi bruker, forutsatt at du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke under eller etter bestillingen.
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å sende en melding til personen som er ansvarlig for databehandlingen.

10) webanalysetjenester
Google (Universal) Analytics
Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland («Google»). Google (Universal) Analytics bruker såkalte «cookies», som er tekstfiler som er lagret på enheten din og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjonen generert av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet (inkludert den forkortede IP-adressen) overføres vanligvis til en Google-server og lagres der; den kan også overføres til Google LLC-serveren. kommer i USA.
Dette nettstedet bruker Google (Universal) Analytics utelukkende med utvidelsen «_anonymizeIp ()», som sikrer anonymisering av IP-adressen ved å forkorte den og ekskluderer direkte personlig referanse. Som et resultat av utvidelsen vil din IP-adresse bli forkortet på forhånd av Google i medlemsland i EU eller i andre kontraherende stater i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen sendes til en Google LLC Server i USA og forkortes der. Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for å evaluere din bruk av nettstedet, for å samle rapporter om nettstedaktivitet og for å gi oss andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk. IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google (Universal) Analytics, blir ikke slått sammen med andre Google-data.
Med en spesiell funksjon, de såkalte «demografiske egenskapene», muliggjør Google Analytics også å lage statistikk med uttalelser om alderen, kjønnet og interessene til de besøkende på grunnlag av en evaluering av interesserelatert annonsering og med hjelpen av tredjepartsinformasjon. Dette gjør det mulig å definere og differensiere brukergrupper på nettstedet med det formål å optimalisere målgruppejustering av markedsføringstiltak. Imidlertid kan dataposter som er registrert via «demografiske egenskaper» ikke tildeles til en bestemt person.
All behandling beskrevet ovenfor, spesielt innstillingen av Google Analytics-informasjonskapsler for å lese informasjon om enheten som brukes, vil bare utføres hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke. Uten dette samtykke vil ikke Google Analytics bli brukt under ditt besøk på nettstedet.
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen, kan du deaktivere denne tjenesten i «Cookie Consent Tool» gitt på nettstedet. Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Google for bruk av Google Analytics, som Google er forpliktet til å beskytte dataene til våre besøkende på nettstedet og ikke videreformidle til tredjepart.
For overføring av data fra EU til USA er Google avhengig av såkalte standard databeskyttelsesklausuler fra EU-kommisjonen, som er ment å sikre overholdelse av det europeiske databeskyttelsesnivået i USA.
Mer informasjon om Google (Universal) Analytics finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11) Verktøy og diverse
11.1 Google reCAPTCHA
På dette nettstedet bruker vi også reCAPTCHA-funksjonen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Denne funksjonen brukes primært til å skille mellom om en inngang er laget av en fysisk person eller blir gjort feil av maskin og automatisert behandling. Tjenesten inkluderer sending av IP-adressen og alle andre data som kreves av Google for reCAPTCHA-tjenesten til Google, og er basert på vår legitime interesse i å bestemme individuelt ansvar på Internett og unngå misbruk og spam. Når du bruker Google reCAPTCHA, kan personopplysninger også overføres til serverne til Google LLC. kommer i USA.
Mer informasjon om Google reCAPTCHA og Googles databeskyttelseserklæring kan sees på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Så langt det er lovpålagt, har vi fått ditt samtykke til behandlingen av dataene dine beskrevet ovenfor. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen, vennligst følg alternativet beskrevet ovenfor for å gjøre innsigelse.
11.2 Søknader om stillingsannonser via e-post
På nettstedet vårt annonserer vi for tiden ledige stillinger i en egen seksjon, der interesserte kan søke via e-post til den oppgitte kontaktadressen.
For å bli inkludert i søknadsprosessen, må søkere gi oss alle personopplysningene som kreves for en velbegrunnet og informert vurdering og valg via e-post sammen med søknaden.
Den nødvendige informasjonen inkluderer generell informasjon om personen (navn, adresse, telefon- eller elektronisk kontaktalternativ) samt ytelsesspesifikke bevis for kvalifikasjonene som kreves for en stilling. Om nødvendig kreves det også helserelatert informasjon, som må tas spesielt i betraktning under arbeids- og sosialrett i søkerens person av hensyn til sosial beskyttelse.
Hvilke komponenter en søknad i enkelte tilfeller må inneholde for å være berettiget til behandling og i hvilken form disse komponentene skal sendes via e-post, finner du i den respektive stillingsannonsen.
Etter mottak av søknaden sendt med den angitte e-postkontaktadressen, blir søkerens data lagret av oss og evaluert utelukkende med det formål å behandle søknaden. For spørsmål som oppstår i løpet av behandlingen, bruker vi enten e-postadressen oppgitt av søkeren sammen med søknaden eller et oppgitt telefonnummer.
Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen, inkludert etablering av kontakt for spørsmål, er grunnleggende, i den forstand at gjennomgang av søknadsprosessen anses å være initiering av en arbeidsavtale.
11.3 Online applikasjoner ved bruk av skjema
På nettstedet vårt tilbyr vi de som er interessert i en jobb muligheten til å søke online ved hjelp av et tilsvarende skjema. For å bli inkludert i søknadsprosessen, må søkere bruke skjemaet for å gi oss alle personopplysningene som kreves for en velbegrunnet og informert vurdering og valg.
Den nødvendige informasjonen inkluderer generell informasjon om personen (navn, adresse, telefon- eller elektronisk kontaktalternativ) samt ytelsesspesifikke bevis for kvalifikasjonene som kreves for en stilling. I løpet av å sende inn skjemaet, blir søkerens data overført til oss i kryptert form i samsvar med den nyeste teknikken, lagret av oss og evaluert utelukkende med det formål å behandle søknaden.
11.4 – Google Maps
Vi bruker Google Maps (API) fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”) på nettstedet vårt. Google Maps er en nettjeneste for visning av interaktive (land) kart for visuelt å vise geografisk informasjon. Når du bruker denne tjenesten, vil du bli vist hvor vi er, og enhver reise blir enklere.
Når du får tilgang til undersidene der Google Maps-kartet er integrert, overføres informasjon om din bruk av nettstedet vårt (for eksempel din IP-adresse) til og lagres av Google på servere; dette kan også overføres til Googles server. LLC. kommer i USA. Dette skjer uavhengig av om Google gir en brukerkonto som du er logget på, eller om det finnes en brukerkonto. Hvis du er logget på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker å bli tildelt profilen din på Google, må du logge av før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene dine (selv for brukere som ikke er innlogget) som brukerprofiler og vurderer dem. Innsamling, lagring og evaluering er basert på Googles legitime interesse i å vise personlig annonsering, markedsundersøkelser og / eller behovsbasert utforming av Googles nettsteder. Du har rett til å protestere mot opprettelsen av disse brukerprofilene, selv om du må kontakte Google for å utøve den. Hvis du ikke godtar den fremtidige overføringen av dataene dine til Google som en del av bruken av Google Maps, kan du også deaktivere Google Maps-nettjenesten fullstendig ved å deaktivere JavaScript-applikasjonen i nettleseren din. Google Maps og dermed også kartvisningen på dette nettstedet kan da ikke brukes.
Du kan se Googles bruksvilkår på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de tilleggsbetingelsene for bruk av Google Maps finner du på https://www.google. no / intl /de_US/help/terms_maps.html
Du finner detaljert informasjon om databeskyttelse i forbindelse med bruk av Google Maps på Googles nettsted («Googles personvernregler»): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Så langt det er lovpålagt, har vi fått ditt samtykke til behandlingen av dataene dine beskrevet ovenfor. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket du har gitt med fremtidig virkning. For å utøve tilbakekallingen, vennligst følg alternativet beskrevet ovenfor for å gjøre innsigelse.

12) den registreredes rettigheter
12.1 Gjeldende personvernlov gir deg omfattende rettigheter til registrerte (informasjon og intervensjonsrettigheter) til den personen som er ansvarlig med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger, som vi informerer deg om nedenfor:
– Rett til informasjon: Spesielt har du rett til informasjon om dine personopplysninger som er behandlet av oss, behandlingsformål, kategoriene personopplysninger som er behandlet, mottakerne eller kategorier av mottakere som dataene dine har blitt eller vil bli gitt ut til, den planlagte lagringsperioden eller kriteriene for å bestemme varigheten av lagringen, eksistensen av en rett til rettelse, sletting, begrensning av behandlingen, innsigelse mot behandlingen, klage til en tilsynsmyndighet, opprinnelsen til dine data hvis vi ikke samlet inn dem fra deg, eksistensen av automatisert beslutningstaking inkludert profilering og, om nødvendig, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, og implikasjonene og de tiltenkte effektene av slik behandling, samt din rett til å bli informert om garantiene som eksisterer når dataene dine er videresendt til tredjestater;
– Rett til rettelse: du har rett til øyeblikkelig rettelse av feil data angående deg og / eller fullføring av ufullstendige data lagret av oss;
– Rett til sletting: Du har rett til å be om sletting av dine personlige data om nødvendig. Imidlertid eksisterer denne retten ikke spesielt hvis behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon, for å oppfylle en juridisk forpliktelse, av hensyn til offentlig interesse eller for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav;
– Rett til begrensning av behandlingen: Du har rett til å be om at behandlingen av dine personlige data blir begrenset så lenge nøyaktigheten av dine data, som du bestred, blir sjekket, hvis du nekter å slette dataene dine på grunn av ikke tillatt databehandling. og i stedet begrense behandlingen av dine forespørselsdata hvis du trenger opplysningene dine for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav etter at vi ikke lenger trenger disse opplysningene etter at formålet er oppnådd, eller hvis du har gjort innsigelse på grunn av din spesielle situasjon, som så lenge det ennå ikke er avgjort om våre legitime grunner hersker;
– Rett til informasjon: Hvis du har hevdet retten til rettelse, sletting eller begrensning av behandlingen mot den ansvarlige, er den ansvarlige forpliktet til å varsle alle mottakere som personopplysningene om deg har blitt avslørt om denne rettelsen eller sletting av data eller begrensning i behandlingen med mindre dette viser seg umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats. Du har rett til å bli informert om disse mottakerne.
– Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta dine personlige data som du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, eller å be om at de overføres til en annen ansvarlig person, i den grad dette er teknisk gjennomførbart;
– Rett til å tilbakekalle ditt samtykke: Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandlingen av data når som helst med virkning for fremtiden. I tilfelle tilbakekall, vil vi slette de aktuelle dataene umiddelbart, med mindre videre behandling kan baseres på et lovlig grunnlag for behandling uten samtykke. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av samtykke frem til tilbaketrekningspunktet;
– Rett til å inngi en klage: Hvis du er av den oppfatning at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med en relevant lov, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i din medlemsstat, uten å berøre andre administrativt eller rettslig middel Overalt, arbeidsstedet ditt eller stedet for den påståtte krenkelsen.
12.2 RETT TIL MÅL
HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE DATA PÅ GRUNNEN AV VÅRE HOVEDLIGGJORIGE INTERESSER, HAR DU HVER TID TIL Å BEHANDLE DINE PERSONLIGE DATA, FOR GRUNNENE AT VI GIR OVER DIN SPESIFIKE SITUASJON.
HVIS DU BRUKER RETTEN TIL Å MÅLE, SLUTTER VI BEHANDLINGEN AV DEN PÅGÅENDE DATA. YTTERLIGERE BEHANDLING ER FORBEHOLDT HVIS VI KAN VISE Tvingende årsaker til bearbeidingen som ligger utenfor dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen eller uttrykket av uttrykket gjelder.
HVIS DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLES AV OSS FOR Å OPPRETTE DIREKTE ANNONSERING, HAR DU RETTEN TIL å TILGJENGE når som helst til behandling av personlige data for formålet med slik reklame. DU KAN MÅL SOM BESKRIVET OVER.
HVIS DU BRUKER RETTEN TIL Å MÅLE, SLUTTER VI BEHANDLINGEN AV DATA PÅVIRKET FOR DIREKTE ANMELDELSESMÅL.

13) Lagringstid for personopplysninger
Varigheten av lagringen av personopplysninger er basert på det respektive juridiske grunnlaget, behandlingsformålet og – hvis relevant – i tillegg basert på den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden (f.eks. Kommersielle og skattemessige oppbevaringsperioder).
Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av uttrykkelig samtykke lagres disse opplysningene til vedkommende tilbakekaller sitt samtykke.
Hvis det er lovbestemte lagringsperioder for data som behandles i sammenheng med lovlige eller lignende forpliktelser, vil disse dataene rutinemessig slettes etter at oppbevaringsperiodene er utløpt, forutsatt at de ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse av kontrakt eller kontraktsinnledning og / eller vi har ingen legitim interesse i videre lagring.
Ved behandling av personopplysninger lagres disse opplysningene til vedkommende utøver sin rett til innsigelse, med mindre vi kan bevise tvingende legitime grunner til behandlingen som oppveier interessene, rettighetene og frihetene til den aktuelle personen, eller behandlingen behandler etableringen, utøvelsen eller forsvar for juridiske krav.
Ved behandling av personopplysninger for direkte reklame lagres disse opplysningene til vedkommende utøver sin rett til innsigelse.
Med mindre annet er oppgitt i den øvrige informasjonen i denne erklæringen om spesifikke behandlingssituasjoner, vil lagrede personopplysninger ellers bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn eller behandlet på annen måte.