Instruktioner / deklaration för dataskydd

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den ansvariga personen:
1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt intresse. I det följande kommer vi att informera dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med.
1.2 Den person som ansvarar för databehandling på denna webbplats är “Dr. Peter Mueller ”. Den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller tillsammans med andra, beslutar om syften och medel för behandling av personuppgifter.
1.3 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till den ansvariga personen) använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning med teckensträngen ”https: //” och låssymbolen i din webbläsarrad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats :
När vi använder vår webbplats endast i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi bara in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade ”serverloggfiler”). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, vilket är tekniskt nödvändigt för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:
– Vår besökta webbplats
– Datum och tid vid åtkomsttidpunkten
– Mängden data som skickas i byte
– Källa / referens från vilken du kom till sidan
– Webbläsare används
– Operativsystem används
– IP-adress som används (om tillämpligt: i anonym form)
Bearbetning baseras på vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) Kakor:
För att göra besök på vår webbplats attraktiv och för att möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder raderas igen efter webbläsarsessionens slut, dvs när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra kakor finns kvar på din enhet och gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (så kallade beständiga kakor). Om cookies är inställda samlar och bearbetar de viss användarinformation som webbläsare och platsinformation samt IP-adressvärden på individuell basis. Ihållande cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på kakan. Varaktigheten för respektive cookie-lagring finns i översikten över cookie-inställningarna i din webbläsare.
I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda kakor som vi använder, sker behandlingen antingen för genomförandet av avtalet, i händelse av ett givet samtycke eller för att skydda våra legitima intressen med bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.
Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och individuellt bestämmer om du vill acceptera dem eller att utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookie-inställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn i varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Observera att om du inte accepterar kakor kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

4) Kontakt:
När du kontaktar oss (t.ex. med hjälp av kontaktformuläret eller e-postmeddelandet) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid kontaktformulär kan ses från respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att svara på din begäran eller för att skapa kontakt och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är vårt legitima intresse av att svara på din begäran. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal, finns det en ytterligare rättslig grund för behandlingen. Dina uppgifter kommer att raderas efter att din begäran har behandlats. Detta är fallet om det av omständigheterna kan dras slutsatsen att frågan i fråga slutgiltigt har förtydligats och förutsatt att det inte finns några lagstadgade krav på lagring.

5) Boka tid online:
Egen funktion för att boka tid online
Vi behandlar dina personuppgifter som en del av de online-mötesarrangemang som görs tillgängliga. Du kan se vilka data vi samlar in för att boka en tid online från respektive inmatningsformulär eller mötesfrågan för att göra möten. Om vissa uppgifter är nödvändiga för att kunna boka en onlinebokning markerar vi detta i inmatningsformuläret eller i tidsbeställningsförfrågan. Om vi ger dig ett fritextfält på inmatningsformuläret kan du beskriva din begäran där mer detaljerat. Du kan sedan också kontrollera vilka ytterligare data du vill ange. De uppgifter du tillhandahåller sparas och används enbart i syfte att boka tid. När du behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med dig (detta gäller även behandlingar som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal), fungerar din kontakt som den rättsliga grunden. Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter kommer behandlingen att ske på grundval av detta. Samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till den person som ansvarar i början av denna förklaring.

6) Databehandling när du öppnar ett kundkonto och för kontraktsbehandling personuppgifter kommer att fortsätta att samlas in och behandlas om du tillhandahåller dem till oss för genomförandet av ett kontrakt eller när du öppnar ett kundkonto. Vilken data som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär. En radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till den ansvariga personen. Vi sparar och använder de uppgifter du har gett för att behandla kontraktet. Efter att avtalet har behandlats fullständigt eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att blockeras med hänsyn till skatte- och kommersiella lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller sig rätten att vidare använda dina uppgifter enligt lag har tillåtits.

7) Användning av kunddata för direktreklam:
7.1 Registrering för vårt nyhetsbrev via e-post
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Tillhandahållandet av ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att kunna adressera dig personligen. Vi använder det så kallade dubbla opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrevet. Detta innebär att vi bara skickar ett nyhetsbrev via e-post om du uttryckligen har bekräftat att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Vi kommer sedan att skicka ett bekräftelsemeddelande till dig om att klicka på en länk för att bekräfta att du vill få nyhetsbrevet i framtiden.
Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter. När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress som har angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registrering för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle i tid. De uppgifter som samlas in av oss vid registrering för nyhetsbrevet används uteslutande i syfte att annonsera via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta prenumerationen via nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns ovan. Efter att du har avslutat prenumerationen kommer din e-postadress att raderas från vår distributionslista omedelbart, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilka vi informerar dig i denna deklaration.
7.2 Skicka e-postnyhetsbrev till befintliga kunder
Om du har gett oss din e-postadress när du köper varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden för liknande varor eller tjänster från vårt sortiment via e-post. Vi behöver inte få något separat samtycke från dig för detta. I detta avseende sker databehandling enbart på grundval av vårt berättigade intresse av personlig direktreklam. Om du ursprungligen motsatte dig användningen av din e-postadress för detta ändamål skickar vi inte ett e-postmeddelande till dig. Du har rätt att motsätta dig användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål när som helst med verkan för framtiden genom att meddela den ansvariga personen som nämndes i början. För detta behöver du bara betala överföringskostnader enligt grundtaxorna. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att stoppas omedelbart.

8) Databehandling för orderhantering:
8.1 För att behandla din beställning arbetar vi tillsammans med följande tjänsteleverantörer som stöder oss helt eller delvis i genomförandet av ingående avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.
De personuppgifter som vi samlar in kommer att vidarebefordras till det transportföretag som beställts vid leveransen som en del av kontraktsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det uppdragna kreditinstitutet som en del av betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshanteringen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi uttryckligen att informera dig om detta nedan.
8.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)
– Mollie: Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Mollie, kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna, till vilken vi skickar den information du gav under beställningen behandla tillsammans med informationen om din beställning (namn, adress, IBAN, BIC, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer). Dina uppgifter skickas ut exklusivt i syfte att behandla betalningar med betaltjänstleverantören Mollie och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta.
– Paypal
När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om det erbjuds – ”köp på konto” eller ”avbetalning” via PayPal, ger vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter ”PayPal”), fortsätt. Överföringen sker endast i den utsträckning detta är nödvändigt för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll för betalningsmetodernas kreditkort via PayPal, autogirering via PayPal eller – om så erbjuds – ”köp på konto” eller ”avbetalning” via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditföretag på grundval av PayPals legitima intresse av att bestämma din solvens. PayPal använder resultatet av kreditkontrollen med avseende på den statistiska sannolikheten för fallissemang i syfte att avgöra om respektive betalningsmetod ska tillhandahållas. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). När det gäller poängvärden ingår i resultatet av kreditrapporten, baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärdena inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. För mer information om dataskydd, inklusive de kreditbyråer som används, se PayPal: s integritetspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för den avtalsenliga betalningshanteringen.
– Rand
Om du väljer en betalningsmetod från betaltjänstleverantören Stripe kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, till vilken vi tillhandahåller information och information som du gav under beställningsprocessen vidarebefordrar din beställning (namn, adress, kontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer). Dina uppgifter kommer bara att vidarebefordras för att behandla betalningar med betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd. och endast i den mån det är nödvändigt för detta. Du hittar mer information om Stripes dataskydd på URL: en https://stripe.com/de/privacy#translation.

Fakturering / insamling
Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Lettland) ansvarar för fakturering, insamling, bokning och vidarebefordran av inkommande betalningar för Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. tar också på insamlingen, dvs dunning och verkställighet för Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. skickar fakturan direkt till den kommersiella kunden eller konsumenten och tar ut avgifterna för respektive tjänst på en faktura.
Groundfloor 2 Ltd. kommer att använda den betalningsmetod som valts av den kommersiella kunden eller konsumenten för varje köp eller användning av tjänster på www.groundfloor24.com. Dessutom har Groundfloor 2 Ltd. kommersiella kunder eller konsumenter överför sina adresser och bankuppgifter (namn, adress, telefonnummer) och andra betalningsuppgifter (särskilt kreditkortsuppgifter) till tredje part (PayPal, Stripe, Mollie, Groundfloor One Ltd.) för insamling och bearbetning för syfte med transaktionsbehandling, Användning och garanti för behandling av betalningstransaktioner, särskilt till namngivna Groundfloor One Ltd.

9) Kontakta utvärderingspåminnelsen:
Egen utvärderingspåminnelse (ingen leverans från ett kundutvärderingssystem)
Vi använder din e-postadress som en engångspåminnelse för att skicka ett betyg för din beställning för det betygssystem vi använder, förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke under eller efter din beställning.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den person som är ansvarig för databehandlingen.

10) tjänster för webbanalys:
Google (Universal) Analytics
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Google (Universal) Analytics använder så kallade ”cookies”, som är textfiler som lagras på din enhet och som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där; den kan också överföras till Google LLC-servern. kommer i USA.
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp ()”, vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkt personlig referens. Som ett resultat av förlängningen kommer din IP-adress att förkortas av Google i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google LLC. Server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för våra räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google (Universal) Analytics slås inte samman med annan Google-data.
Med en specialfunktion, de så kallade ”demografiska egenskaperna”, möjliggör Google Analytics också att skapa statistik med uttalanden om webbplatsens besökares ålder, kön och intressen på grundval av en utvärdering av intresserad reklam och med hjälp information från tredje part. Detta möjliggör definition och differentiering av användargrupper på webbplatsen i syfte att målgruppsoptimerad anpassning av marknadsföringsåtgärder. Emellertid kan dataposter som registrerats via ”demografiska egenskaper” inte tilldelas en specifik person.
All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av Google Analytics-cookies för att läsa information om den använda enheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke. Utan detta samtycke kommer Google Analytics inte att användas under ditt besök på webbplatsen.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din återkallelse, vänligen avaktivera den här tjänsten i ”Cookie Consent Tool” som finns på webbplatsen. Vi har ingått ett orderhanteringsavtal med Google för användning av Google Analytics, med vilket Google är skyldigt att skydda uppgifterna från våra webbplatsbesökare och inte vidarebefordra dem till tredje part.
För överföring av data från EU till USA förlitar sig Google på så kallade standardiserade dataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen, som är avsedda att säkerställa överensstämmelse med den europeiska nivån för dataskydd i USA.
Mer information om Google (Universal) Analytics finns här: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11) Verktyg och diverse:
11.1 Google reCAPTCHA
På den här webbplatsen använder vi också reCAPTCHA-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”). Denna funktion används främst för att skilja på om en inmatning görs av en fysisk person eller görs felaktigt av maskin och automatiserad bearbetning. Tjänsten inkluderar att skicka IP-adressen och all annan information som krävs av Google för reCAPTCHA-tjänsten till Google och baseras på vårt legitima intresse av att fastställa individuellt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost. När du använder Google reCAPTCHA kan personuppgifter också överföras till servrarna i Google LLC. kommer i USA.
Mer information om Googles reCAPTCHA och Googles dataskyddsdeklaration kan ses på: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Så långt det krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva ditt återkallande, vänligen följ alternativet som beskrivs ovan för att göra invändningar.
11.2 Ansökningar om jobbannonser via e-post
På vår webbplats annonserar vi för närvarande lediga befattningar i ett separat avsnitt, för vilka intresserade parter kan ansöka via e-post till den angivna kontaktadressen.
För att kunna ingå i ansökningsprocessen måste de sökande förse oss med alla personuppgifter som krävs för en välgrundad och informerad bedömning och urval via e-post tillsammans med ansökan.
Den obligatoriska informationen innehåller allmän information om personen (namn, adress, telefon- eller elektronisk kontaktalternativ) samt prestationsspecifika bevis för de kvalifikationer som krävs för en position. Om det behövs krävs också hälsorelaterad information, som måste tas särskild hänsyn till arbets- och socialrätten i den sökandes person för att skydda socialt skydd.
Vilka komponenter en ansökan måste innehålla i enskilda fall för att de är berättigade till övervägande och i vilken form dessa komponenter ska skickas via e-post finns i respektive jobbannons.
Efter mottagandet av den ansökan som skickats med den angivna e-postadressen kommer sökandedata att lagras av oss och utvärderas uteslutande för att behandla ansökan. För eventuella frågor som uppstår under behandlingen använder vi antingen den e-postadress som den sökande har angett tillsammans med sin ansökan eller ett angivet telefonnummer.
Den rättsliga grunden för denna behandling, inklusive upprättande av kontakt för frågor, är i grunden, i den meningen att genomgång av ansökningsprocessen anses vara inledningen av ett anställningsavtal.
11.3 Onlineapplikationer med ett formulär
På vår webbplats erbjuder vi de som är intresserade av ett jobb möjlighet att ansöka online med motsvarande formulär. För att inkluderas i ansökningsprocessen måste sökande använda formuläret för att förse oss med alla personuppgifter som krävs för en välgrundad och informerad bedömning och urval.
Den obligatoriska informationen innehåller allmän information om personen (namn, adress, telefon- eller elektronisk kontaktalternativ) samt prestationsspecifika bevis för de kvalifikationer som krävs för en position. I samband med att formuläret skickas överförs de sökande uppgifterna till oss i krypterad form i enlighet med den senaste tekniken, lagras av oss och utvärderas uteslutande för att behandla ansökan.
11.4 – Google Maps
Vi använder Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google”) på vår webbplats. Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land) kartor för att visuellt visa geografisk information. När du använder den här tjänsten visas din plats och varje resa blir enklare.
När du öppnar de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till och lagras av Google på servrar. Denna kan också överföras till Googles server. LLC. kommer i USA. Detta händer oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om det finns ett användarkonto. Om du är inloggad på Google tilldelas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill tilldelas din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina data (även för användare som inte är inloggade) som användarprofiler och utvärderar dem. Insamling, lagring och utvärdering baseras på Googles berättigade intresse av att visa personlig annonsering, marknadsundersökningar och / eller behovsbaserad design på Googles webbplatser. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta Google för att utöva den. Om du inte godkänner den framtida överföringen av dina data till Google som en del av användningen av Google Maps kan du också inaktivera Google Maps webbtjänst helt genom att inaktivera JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed också kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.
Du kan se Googles användarvillkor på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de ytterligare användningsvillkoren för Google Maps finns på https://www.google. com / intl /de_US/help/terms_maps.html
Du hittar detaljerad information om dataskydd i samband med användning av Google Maps på Googles webbplats (”Googles sekretesspolicy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Så långt det krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke för behandlingen av dina uppgifter som beskrivs ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva ditt återkallande, vänligen följ alternativet som beskrivs ovan för att göra invändningar.

12) den registrerades rättigheter:
12.1 Tillämplig dataskyddslag ger dig omfattande rättigheter för registrerade (informations- och interventionsrättigheter) till den person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, som vi informerar dig om nedan:
– Rätt till information: I synnerhet har du rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingsändamålen, kategorierna av personuppgifter som behandlats, mottagarna eller kategorierna av mottagare som dina uppgifter har lämnats till eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden eller kriterierna för att bestämma lagringstiden, förekomsten av rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, invändningar mot behandling, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om vi inte samlar in dem från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering och, om nödvändigt, meningsfull information om logiken inblandad och konsekvenserna och de avsedda effekterna av sådan behandling, samt din rätt att informeras om de garantier som finns när dina uppgifter är vidarebefordras till tredjeländer.
– Rätt till rättelse: du har rätt till omedelbar korrigering av felaktiga uppgifter om dig och / eller komplettering av dina ofullständiga uppgifter som lagras av oss;
– Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om det behövs. Denna rättighet existerar dock inte särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet av skäl av allmänt intresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
– Rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så länge noggrannheten i dina uppgifter, som du bestred, kontrolleras, om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av otillåten databehandling. och istället begränsa behandlingen av dina begäranden om du behöver dina uppgifter för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts eller om du har gjort invändningar på grund av din speciella situation, som så länge det ännu inte har fastställts om våra legitima skäl råder;
– Rätt till information: Om du har gjort gällande rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen mot den ansvariga, är den ansvariga skyldig att meddela alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut om denna korrigering eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats. Du har rätt att informeras om dessa mottagare.
– Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att ta emot dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt genomförbart;
– Rätt att återkalla ditt samtycke: Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av uppgifter när som helst med verkan för framtiden. I händelse av återkallande raderar vi de berörda uppgifterna omedelbart, såvida inte ytterligare behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycke fram till återkallelsepunkten;
– Rätt att lämna in ett klagomål: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot en relevant lag har du rätten – utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder – att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i särskilt i ditt medlemsland Var du befinner dig, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.
12.2 RÄTT TILL MÅL
OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDEN AV VÅRT MAJLIGT RÄTTSLIGT INTRESSE, HAR DU VARJE TID FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONLIGA UPPGIFTER, FÖR SKÄL FÖR ATT VI FÖRVARAR DIN SPECIFIKA SITUATION.
OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT FÖR ATT FÖRMÅL, SLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DEN BERÖRDA DATA. YTTERLIGARE BEHANDLING BEHÅLLS OM VI KAN VISA Tvingande skäl för bearbetning som ligger utanför dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om bearbetning eller uttryck av uttrycket gäller.
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR ATT FUNGERA DIREKT ANNONSERING, HAR DU RÄTTEN TILL ATT FÖRVALTAS när som helst för bearbetning av personuppgifter för syftet med sådan annonsering. DU KAN MÅL SOM BESKRIVS ovan.
OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT FÖR ATT FÖRMÅLA Slutar vi behandlingen av de data som påverkas för direkta reklamändamål.

13) Lagringstid för personuppgifter:
Varaktigheten för lagring av personuppgifter baseras på respektive rättslig grund, behandlingsändamålet och – om det är relevant – dessutom baserat på respektive lagstadgade lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattelagringsperioder).
Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke lagras dessa uppgifter tills den berörda personen återkallar sitt samtycke.
Om det finns lagstadgade lagringsperioder för data som behandlas i samband med lagliga eller liknande skyldigheter kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter att lagringsperioderna har löpt ut, förutsatt att de inte längre behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras eller ett kontrakt initieras och / eller vi har inget berättigat intresse av ytterligare lagring.
Vid behandling av personuppgifter lagras dessa uppgifter tills den berörda personen utövar sin rätt till invändning, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger den berörda personens intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen betjänar etableringen, utövandet eller försvar av rättsliga anspråk.
Vid behandling av personuppgifter för direktannonsering lagras dessa uppgifter tills den berörda personen utövar sin rätt till invändning.
Om inte annat anges i övrig information i denna deklaration om specifika behandlingssituationer kommer lagrade personuppgifter annars att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.