Käyttöehdot

Jokainen Groundfloor 2 Ltd: n, Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riika, Latvia (jäljempänä Groundfloor 2 Ltd.), johon tässä viitataan, perustuu näihin yleisiin käyttöehtoihin (jäljempänä GTC), jotka ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä olemalla verkkosivustolle www. groundfloor24.com talletetut yritykset ilmoittavat ja tunnustavat sen.

 1. Kenraali

1.1 Pohjakerros 2 Oy antaa kaupallisille asiakkaille (jäljempänä kaupalliset asiakkaat) sekä kuluttajille loppukäyttäjiksi (jäljempänä kuluttajat) mahdollisuuden tarjota Groundfloor 2 Ltd: n palveluja www.groundfloor24.com -palvelun kautta. vaatia jotain.

1.2 Pohjakerros 2 Oy tarjoaa kaupallisille asiakkaille ja kuluttajille mahdollisuuden varata palveluja (esimerkiksi pintamittausten, pinta-alalaskelmien ja pohjapiirrosten yhteydessä) www.groundfloor24.com -sivuston kautta tai paikan päällä kaupallisille asiakkaille tai kuluttajille.

 1. Groundfloor 2 Ltd: n palveluiden käyttö

2.1. Kaupalliset asiakkaat tai kuluttajat voivat käyttää www.Groundfloor24.com -palvelun tarjoamia palveluja täyttämällä sinne tallennetut lomakkeet. Lomaketta täytettäessä kaupallinen asiakas tai kuluttaja on velvollinen antamaan henkilöllisyytensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, laskutustiedot ja kiinteistöä koskevat tiedot. Kaupallinen asiakas tai kuluttaja vakuuttaa näiden tietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden.

2.2 Kaupallinen asiakas tai kuluttaja voi löytää luettelon tarjotuista palveluista sekä tähän tarvittavat asiakirjat ja tiedot luettelosta osoitteesta www.groundfloor24.com.

2.3 Kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan vastuulla on varmistaa, että kaikki palvelujen käyttöön tarvittavat asiakirjat lähetetään Groundfloor 2 Ltd: lle. palvella. Pohjakerros 2 Ltd. ei ole vastuussa asiaankuuluvien asiakirjojen täydellisyydestä.

 1. Sopimuksen tekeminen

3.1 Liitteenä olevat ehdot muodostavat jokaisen sopimuksen perustan. Näistä tulee osa edellä mainittua sopimusta. Kaupallisten asiakkaiden ja kuluttajien ehdot ja niiden sisällyttäminen edellä mainittuun sopimukseen hylätään täten.

3.2 Käyttäessään www.groundfloor24.com-sivua kaupallisella asiakkaalla tai kuluttajalla on mahdollisuus valita erinomaiset palvelut sivustolta www.groundfloor24.com täyttämällä tilauksen yhteydenottolomake.

3.3 Annettuaan nimen, osoitteen ja muut tarvittavat tiedot, jotka on kuvattu kohdassa 2.1, kaupalliselle asiakkaalle tai kuluttajalle annetaan mahdollisuus tehdä sitova tilaus. Lopullinen tilaus edustaa tarjousta tehdä ostosopimus.

3.4 Pohjakerros 2 Oy tarkistaa tarjouksen ja hyväksyy sen tarvittaessa. Vain lähettämällä tilausvahvistuksen Groundfloor 2 Ltd. tämä tarjous.

3.5 Sivustotietoja ja sopimustekstejä, joihin www.groundfloor24.com -sivustolla tehty myyntisopimus perustuu, ei tallenneta www.groundfloor24.com -sivustolle sopimuksen tekemisen jälkeen. Kaupalliset asiakkaat ja kuluttajat ovat vastuussa yllämainittujen tietojen arkistoinnista tilauksen aikana www.groundfloor24.com todisteita, kirjanpitoa tai muita tarkoituksia varten osoitteesta www.groundfloor24.com riippumattomasta tallennusvälineestä.

3.6 Jos palvelujen tarjoaminen viivästyy käyttäytymisen tai olosuhteen vuoksi, josta kaupallinen asiakas tai kuluttaja on vastuussa (esim. Virheelliset tai puutteelliset asiakirjat), ja jos tämä aiheuttaa lisäkustannuksia, kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan on vastattava tai. täytyy tämä Groundfloor 2 Ltd. korvata.

 1. Peruuttamisoikeus

PERUUTTAMISEN LOPPU

 1. Maksuehdot

5.1 Palvelujen ostaminen www.groundfloor24.com -sivuston kautta tapahtuu käyttämällä osoitteessa www.groundfloor24.com määritettyä maksuvälinettä.

5.2 Yritysasiakas tai kuluttaja maksaa kyselystään tai tarjouksestaan www.groundfloor24.com-sivuston kautta talletuksen osoitteessa www.groundfloor24.com määritetyllä maksuvälineellä. Loput palkkiosta maksetaan palvelun luovutuksen yhteydessä tai palvelun valmistuttua. Talletuksen tarkka määrä riippuu palvelusta, ja se kuvataan tarkemmin osoitteessa www.groundfloor24.com. Pitäisikö Groundfloor 2 Ltd. Jos et hyväksy tarjousta, talletus palautetaan välittömästi kaupalliselle asiakkaalle tai kuluttajalle.

5.3 Kaikki verkkosivuston www.groundfloor24.com hinnat eivät ole sitovia, ja niitä voi pyytää Groundfloor 2 Ltd: ltä milloin tahansa. säätää. Lopullinen lasku alueen mittauspalvelusta sis. Laskelma ja pohjapiirroksen luominen (asuinrakennus / liiketila) perustuu määritettyyn kokonaispinta-alaan (kiinteä korko 990,00 € 100m² asti, plus 2 € / m²). Tämä sisältää sekä palvelujen todellisen hinnan että sopimuksen tekohetkellä sovellettavan arvonlisäveron. Ilmoitetut hinnat ovat lopullisia hintoja plus Laivaus. Emme kerää arvonlisäveroa eivätkä siksi näytä sitä. Kaikilla kuponkeilla on rajaton voimassaoloaika jokaisessa maassa tilauksesta valitusta maasta riippumatta.

5.4 Laskutus / perintä

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu-katu 57a, LV-1010, Riika, Latvia) on vastuussa saapuvien maksujen laskutuksesta, keräämisestä, varaamisesta ja välittämisestä Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. ottaa myös vastaan keräämisen eli Groundfloor 2 Ltd: n harjoittamisen ja valvonnan. Groundfloor One Ltd. lähettää laskun suoraan kaupalliselle asiakkaalle tai kuluttajalle ja kerää palvelun palkkiot yhdelle laskulle.

5.5 Pohjakerros 2 Oy käyttää kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan valitsemaa maksutapaa jokaiseen ostoon tai palvelujen käyttöön osoitteessa www.groundfloor24.com. Lisäksi Groundfloor 2 Ltd. Kaupalliset asiakkaat tai kuluttajat voivat välittää osoitteensa ja pankkitietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero) ja muut maksutiedot (erityisesti luottokorttitiedot) kolmansille osapuolille tapahtuman käsittelyä varten, erityisesti Groundfloor One Ltd: lle. nimetty kohdassa 5.4.

5.6 Jos erääntyneiden maksujen kerääminen ei ole mahdollista ja tämä johtuu syistä, joista yksinomaan kaupallinen asiakas tai kuluttaja on vastuussa, kaupallinen asiakas tai kuluttaja on laiminlyönyt maksun ilman muistutusta. Kaikki takaisinperintämaksut ja muut seurauksena syntyneet kulut ja kulut on kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan vastuulla.

5.7 Kaupallinen asiakas tai kuluttaja vakuuttaa, että pankkitilillä on riittävästi varoja. Suoraveloituksen perimättä jättämisestä tai takaisinperinnästä aiheutuvat kustannukset vastaa kaupallinen asiakas tai loppukäyttäjä, kunhan Groundfloor 2 Ltd. ei suorita takaisinveloitusta tai takaisinperintää. aiheutti.

5.8 Maksamiseen käytetyn luottokortin myöntäneestä maasta riippuen voidaan veloittaa muuntomaksut.

 1. Suorituskyvyn käsittely

6.1 Pohjakerros 2 Oy tarjoaa periaatteessa palvelujaan kaikissa maissa, jotka on mainittu osoitteessa www.groundfloor24.com. Vielä enemmän pyynnöstä. Palveluja ei tarjoa suoraan Groundfloor 2 Ltd. toimitettu, pikemminkin Groundfloor 2 Ltd. palvelusopimus huolella valituille kolmansille osapuolille.

6.2 Groundfloor 2 Ltd: n lähettäminen Luodut (välitys) palvelut (esim. alueen mittaukset, aluelaskelmat, pohjapiirrokset) lähetetään yleensä kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Pyynnöstä toimitus voidaan suorittaa ilmoitettuun postiosoitteeseen. Lisätyöt (katso toimitus- ja maksuehdot osoitteessa www.groundfloor24.com) veloitetaan kertamaksuna ja maksetaan etukäteen (ennen lähettämistä) kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan toimesta. Kaupallinen asiakas tai kuluttaja sitoutuu varmistamaan, että hänen antama toimitusosoite on oikea. Liittyvät lähetysvirheet tapahtuvat kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan kustannuksella.

6.3 Palvelujen luomista koskeva sopimus (esim. Pinta-alamittaukset, pinta-alojen laskelmat ja pohjapiirrokset) edellyttää lain mukaista korvausta (esim. Pinta-alamittaus, pinta-alan laskenta, pohjapiirros). Palvelut (esimerkiksi pinta-alamittaus, pinta-alan laskenta, pohjapiirrokset) luovutetaan kaupalliselle asiakkaalle tai kuluttajalle vain, jos osoitetaan, että hän on jo vaatinut oikeudellista korvausvaatimusta. Käteismaksu palveluiden luovutuksen yhteydessä (esimerkiksi pinta-alamittaus, pinta-alan laskenta, pohjapiirros) on suljettu pois.

6.4 Palvelusta riippuen toimitusaikoja on erilaisia, jotka kuvataan tarkemmin osoitteessa www.groundfloor24.com. Pohjakerros 2 Ltd. pidättää oikeuden muuttaa toimitusaikoja milloin tahansa.

6.5 Jos halutaan toimia, jotka ylittävät kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan alkuperäisen tarjouksen, on sovittu, että ne maksetaan yleensä. Groundfloor 2 Ltd: n lisätoiminnot ja yleensä kaikki toiminnot maksetaan ja / tai hyvitetään 110,00 euron tuntitunnilla. Jokaisesta lisäkilometristä sovitaan 0,30 euron maksu. Pohjakerros 2 Ltd. voi korvata kaikki toiminnot ja kulut edellä mainitun korvauksen mukaisesti saaduilla (käsirahoilla) maksuilla.

Jos kiinteistöön ei pääse etukäteen sovitusta ajankohdasta huolimatta (odotusaika enintään 15 minuuttia), kaupallisen asiakkaan tai kuluttajan on maksettava kertakorvaus 110,00 EUR. Pohjakerros 2 Ltd. voi korvata tämän kulukorvauksen saaduilla (käsirahoilla) maksuilla.

6.6 Jos kuluttaja peruuttaa palvelujen luomista koskevan sopimuksen (esimerkiksi pinta-alamittaukset, pinta-alan laskelmat, pohjapiirrokset) lakisääteisen peruutusajan kuluessa, Groundfloor 2 Ltd. aiemmin tehdyistä kustannuksista, jotka on tehty kuluttajan tietona, että Groundfloor 2 Ltd. on jo alkanut vaatia korvaamista kuluttajalta sopimuksen täyttämisellä.

6.7 Joidenkin palveluiden osalta Groundfloor 2 Ltd. käyttää Kolmas osapuoli täyttämään sopimusvelvoitteensa. Tähän sisältyy esimerkiksi pintamittausten, pinta-alan laskelmien ja pohjapiirrosten luominen. Kaupallisten asiakkaiden tai kuluttajien suhteen Groundfloor 2 Ltd. Edellä mainittuihin palveluihin liittyvä sopimuskumppani ja vastaa kaikista sopimusperusteisista pää- ja liitännäispalveluvelvoitteista.

 1. Takuu vioille

7.1 Kaupallisilla asiakkailla ja kuluttajilla on lakisääteisten vaatimusten mukainen takuu vioista.

7.2 Pohjakerros 2 Oy kiinnittää kaupallisten asiakkaiden ja kuluttajien huomion siihen, että palvelujen tarjoamisen viivästyminen ylivoimaisen esteen, lakkojen, teknisten ongelmien ja henkilöstöpulan vuoksi ei ole Groundfloor 2 Ltd: n vahingoksi. menee, ja tämä ei johdu.

 1. Takuu osoitteesta www.groundfloor24.com

8.1 Pohjakerros 2 Oy sitoutuu periaatteessa varmistamaan sivuston www.groundfloor24.com käytön 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemänä päivänä viikossa. Pääsy sivustolle www.groundfloor24.com saattaa tilapäisesti ja ilman erillistä ilmoitusta järjestelmävirheiden, huolto- tai korjaustöiden tai Groundfloor 2 Ltd: n valvomattomista syistä. päästä hylätyksi.

8.2 Pohjakerros 2 Oy ei takaa www.groundfloor24.com -sivustolle asetetun sisällön tarkkuutta tai täydellisyyttä. Pohjakerros 2 Ltd. on oikeus muuttaa www.groundfloor24.com -sivuston sisältöä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

8.3 www.groundfloor24.com -sivuston sisältö tarjotaan sellaisenaan ilman mitään vakuutuksia, takuita tai muita ehtoja.

 1. datan suojelu

9.1 Tietosuojan osalta viitataan tietosuojailmoitukseen osoitteessa www.groundfloor24.com (katso tietosuoja).

9.2 Uutiskirjettä ylläpidetään www.groundfloor24.com -sivuston kautta. Kaupalliset asiakkaat ja kuluttajat saavat tietoa uutisista ja muutoksista tämän kautta. Groundfloor 2 Ltd. säännöllisin väliajoin. lähettää palveluntarjoajan tiedot sähköpostitse. Kaupalliset asiakkaat ja kuluttajat voidaan peruuttaa uutiskirjeen postituslistalta milloin tahansa. Sähköposti osoitteeseen newsletter@groundfllor24.com riittää. Kaikkia tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9.3 Tietojen käyttö sähköpostimainontaan ilman uutiskirjeen rekisteröintiä ja vastustamisoikeutta: Jos saamme sähköpostiosoitteesi palvelun myynnin yhteydessä etkä ole vastustanut, pidätämme oikeuden lähettää sinulle säännöllisesti tarjouksia samankaltaiset tuotteet tai palvelut, kuten jo ostetut, valikoimastamme lähetetään sähköpostitse. Voit vastustaa sähköpostiosoitteesi käyttöä milloin tahansa lähettämällä viestin yllä kuvattuun yhteydenottovaihtoehtoon tai mainossähköpostissa olevan linkin kautta ilman muita kustannuksia kuin siirtohinnat perustariffien mukaisesti. .

9.4 Pohjakerros 2 Oy poistaa sopimuksen käsittelyä varten tallennetut henkilötiedot kauppa- ja verolainsäädännön kannalta merkityksellisen ajanjakson (enintään 10 vuotta) jälkeen.

 1. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

10.1 Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, videot tai muut kuvat ja niiden järjestely www.groundfloor24.com -sivustolla on lain suojattu (Copyright © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., kaikki oikeudet pidätetään).

10.2 Ilman Groundfloor 2 Ltd: n nimenomaista kirjallista suostumusta Www.groundfloor24.com -sivuston sisältöä ei saa kopioida, jakaa, muuttaa tai asettaa kolmansien osapuolien saataville kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisessa käytössä ilman Groundfloor 2 Ltd: n kirjallista lupaa kaupallinen asiakas tai kuluttaja sitoutuu maksamaan kilpailulain mukaisen uhkasakon kaupallisille asiakkaille ja kuluttajille. Rangaistus perustuu rikoksen vakavuuteen, laajuuteen ja vaaraan. Jokaisesta rikkomuksesta rangaistaan siviili- ja rikoslaissa.

10.3 Joihinkin www.groundfloor24.com-sivustossa toistettuihin kuviin sovelletaan kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia. Kaupalliset asiakkaat ja kuluttajat sitoutuvat kunnioittamaan näitä eikä vahingoittamaan heitä.

 1. vastuu

11.1 Pohjakerros 2 Oy ja tähän liittyvät kolmannet osapuolet eivät ole vastuussa kaupallisille asiakkaille ja kuluttajille mistään erityisistä, satunnaisista, välittömistä, välillisistä tai välillisistä vahingoista tai minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytön, tietojen tai voittojen menetyksestä riippumatta mahdollisuudesta tällaisia vahinkoja on voitu todeta johtuen www.groundfloor24.com -palvelun käytöstä tai sen yhteydessä.

11.2 Pohjakerros 2 Oy on rajoittamaton vastuu siltä osin kuin vahingon syy johtuu Groundfloor 2 Ltd: n tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta. tai laillinen edustaja tai varajäsen.

11.3 Groundfloor 2 Ltd. on myös vastuussa. olennaisten velvoitteiden lievästä huolimattomuudesta. Nämä ovat velvoitteita, joiden rikkominen vaarantaa sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen tai joiden täyttäminen mahdollistaa ensinnäkin sopimuksen moitteettoman toteuttamisen ja joiden noudattamiseen palveluntarjoaja voi luottaa säännöllisesti. Tällöin Groundfloor 2 Ltd. on vastuussa. mutta vain ennakoitavissa oleville, sopimukselle tyypillisille vahingoille. Pohjakerros 2 Ltd. ei kuitenkaan ole vastuussa muiden kuin edellisissä lauseissa mainittujen velvoitteiden lievästä huolimattomuudesta.

11.4 Kaikkia näissä käyttöehdoissa lueteltuja vastuurajoituksia ei sovelleta henki-, raaja- tai terveysvammoihin, virheisiin, jotka on otettu takuuksi palvelun laadulle, ja vilpillisesti piilotettuihin virheisiin.

 1. Ehtojen muutos

12.1 Pohjakerros 2 Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan julkaisemalla päivitetyn version käyttöehdoista osoitteessa www.groundfloor24.com.

12.2 Kaikki näiden ehtojen muutokset katsotaan hyväksytyiksi, jos kaupallinen asiakas tai kuluttaja ei vastusta ehtojen muutosta 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

12.3 Jos kaupallinen asiakas tai loppukäyttäjä jatkaa verkkosivuston www.groundfloor24.com käyttöä 30 päivän jakson jälkeen muutetuista ehdoista huolimatta, käytön jatkamisen katsotaan olevan sitova sopimus muutoksiin.

 1. Muut

13.1 Mikään näissä käyttöehdoissa ei luo tai anna oikeuksia tai muita etuja kolmansille osapuolille, jotka eivät ole osa osapuolten välistä liikesuhdetta.

13.2 Nämä ehdot muodostavat koko sopimuksen Groundfloor 2 Ltd: n välillä. ja kaupallinen asiakas tai kuluttaja suhteessa www.groundfloor24.com -sivustoon ja korvaavat kaikki osapuolten väliset aiemmat sopimukset.

 1. Sovellettava laki ja toimivalta

14.1 Nämä yleiset ehdot ovat Latvian lain alaisia ja niitä tulkitaan tämän mukaisesti, lukuun ottamatta YK: n myyntisopimusta ja kansainvälistä yksityisoikeutta. Siltä osin kuin lainkäyttöpaikkaa koskeva sopimus on hyväksyttävä, sovittu lainkäyttöalue on Riika, Latvia.

14.2 Kuluttajat, joilla on vakituinen asuinpaikka Saksassa ja ulkomailla, voivat lainvalinnasta riippumatta aina viitata sen valtion pakolliseen kuluttajansuojalakiin, jossa heillä on vakinainen asuinpaikka.

14.3 Kaikki muutokset tai lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, jotta ne olisivat voimassa. Tämä koskee myös itse kirjallista vaatimusta.

14.4 Jos näiden ehtojen yksittäiset määräykset ovat kokonaan tai osittain tehottomia, tämä ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon eikä muihin määräyksiin. Tehoton tai täytäntöönpanokelvoton säännös on korvattava tehokkaalla ja täytäntöönpanokelpoisella säännöksellä, jonka vaikutukset ovat lähinnä niiden taloudellisten tavoitteiden saavuttamista, joihin sopimuspuolet, joilla on tehoton tai täytäntöönpanokelvoton määräys, pyrkivät.

14.5 Euroopan komissio tarjoaa foorumin riitojen online-ratkaisulle osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä sellaisten online-ostoksista tai palvelusopimuksista johtuvien riitojen ratkaisemisessa tuomioistuinten ulkopuolella, joissa kuluttaja on mukana.

14.6 Pohjakerros 2 Oy ilmoittaa täten kaikille kuluttajille, että vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta kuluttaja-asioissa annetun lain (VSBG) mukaan he eivät ole halukkaita eivätkä velvollisia osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien välimieslautakunnassa eivätkä myöskään ole tällä hetkellä mukana siinä.

Tila: helmikuu 2021