Ekspertuttalelse

Hvis du er bekymret for om en ekspertrapport er riktig, bør du sjekke denne rapporten.

Når jeg gjennomgår en ekspertuttalelse, blir følgende aspekter undersøkt av meg:
– Korrespondanse mellom den bestemte markedsverdien og markedsverdien
– Er prosedyrer, beregninger og data utført riktige?
– Konklusjon eller sannsynlighet for resultatene
– Er det tatt hensyn til alle verdipåvirkende faktorer / omstendigheter
Du vil da motta en skriftlig uttalelse, og / eller jeg vil forklare de komplekse prosessene for deg i en detaljert diskusjon og gi deg ytterligere råd.
Groundfloor24.com - Gutachtenüberprüfung
# 222167560 © brichuas - shutterstock.com

Tjenester i Nederland, Tyskland:

  • Arealmåling inkludert arealberegning og plantegninger

andre tjenester i Tyskland

  • verdsettelsen (beregning av markedsverdien, kort vurdering, vurdering av markedsverdien) av en eiendom,
  • et kjøps- eller salgskonsultasjon inkl. Markedsverdiberegning, korte rapporter eller markedsverdirapporter,
  • en ekspertanmeldelse,
  • en arealmåling inkl. Arealberegning og plantegninger,
  • et energisertifikat (forbrukssertifikat eller kravsertifikat) eller