Vilkår for bruk

Hver aktivitet fra Groundfloor 2 Ltd., Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Latvia (heretter Groundfloor 2 Ltd.) referert til her, er basert på disse generelle vilkårene (heretter GTC), som er tilgjengelige for alle kunder ved å være deponert på nettstedet www. groundfloor24.com kunngjøres og anerkjennes av den.

 1. Generell

1.1 Groundfloor 2 Ltd. gjør det mulig for kommersielle kunder (heretter kalt kommersielle kunder) så vel som forbrukere som sluttkunder (heretter kalt forbrukere) å tilby Groundfloor 2 Ltd.-tjenester via www.groundfloor24.com. å hevde noe.

1.2 Groundfloor 2 Ltd. tilbyr kommersielle kunder og forbrukere muligheten til å bestille tjenester (for eksempel i forhold til overflatemål, arealberegning og plantegning) via www.groundfloor24.com eller på stedet hos kommersielle kunder eller forbrukere.

 1. Bruk av tjenestene til Groundfloor 2 Ltd.

2.1. Kommersielle kunder eller forbrukere kan bruke tjenestene som tilbys via www.Groundfloor24.com ved å fylle ut skjemaene som er lagret der. Når du fyller ut skjemaet, er kommersiell kunde eller forbruker forpliktet til å oppgi identitet, adresse, telefonnummer, e-postadresse, faktureringsdata og informasjon om eiendommen. Kommersiell kunde eller forbruker forsikrer riktigheten og fullstendigheten av disse dataene.

2.2 Kommersiell kunde eller forbruker kan finne en liste over de respektive tilbudte tjenestene og dokumentene og informasjonen som kreves for dette i listen på www.groundfloor24.com.

2.3 Det er den kommersielle kunden eller forbrukeren å sørge for at alle dokumenter som kreves for å bruke tjenestene blir sendt til Groundfloor 2 Ltd. bli servert. Groundfloor 2 Ltd. påtar seg intet ansvar for fullstendigheten av de relevante dokumentene.

 1. Avslutning av en kontrakt

3.1 Vedlagte vilkår og betingelser danner grunnlaget for hver kontrakt. Disse blir en del av den nevnte kontrakten. Vilkår og betingelser for kommersielle kunder og forbrukere og deres inkludering i nevnte kontrakt avvises herved uttrykkelig.

3.2 I løpet av bruk av www.groundfloor24.com har kommersiell kunde eller forbruker muligheten til å velge gode tjenester på www.groundfloor24.com ved å fylle ut et kontaktskjema for en ordre.

3.3 Etter å ha tastet inn navn, adresse og annen nødvendig informasjon beskrevet i 2.1, får kommersiell kunde eller forbruker muligheten til å plassere sin bindende ordre. Den endelige bestillingen representerer et tilbud om å inngå en kjøpekontrakt.

3.4 Groundfloor 2 Ltd. vil gjennomgå tilbudet og godta det om nødvendig. Bare ved å sende en ordrebekreftelse, gjør Groundfloor 2 Ltd. dette tilbudet.

3.5 Kontraktsinformasjonen og kontraktstekstene som salgskontrakten inngått på www.groundfloor24.com er basert på, blir ikke lagret på www.groundfloor24.com etter at kontrakten er inngått. Kommersielle kunder og forbrukere er ansvarlige for å arkivere nevnte informasjon som kan sees under bestillingen via www.groundfloor24.com for bevis, bokføring eller andre formål på et lagringsmedium uavhengig av www.groundfloor24.com.

3.6 Skulle det være en forsinkelse i levering av tjenester på grunn av atferd eller en omstendighet som den kommersielle kunden eller forbrukeren er ansvarlig for (f.eks. Uriktige eller ufullstendige dokumenter), og hvis dette fører til merkostnader, må den kommersielle kunden eller forbrukeren bære eller. må denne Groundfloor 2 Ltd. erstatte.

 1. Angrerett

SLUTT FOR OPPTAK

 1. Betalingsbetingelser

5.1 Kjøpet av tjenestene via www.groundfloor24.com skjer mot bruk av et betalingsmiddel spesifisert på www.groundfloor24.com.

5.2 I løpet av sin forespørsel eller tilbud via www.groundfloor24.com betaler kommersiell kunde eller forbruker et depositum ved hjelp av et betalingsmiddel spesifisert på www.groundfloor24.com. Resten av godtgjørelsen forfaller ved overlevering eller etter fullført tjeneste. Det nøyaktige beløpet på innskuddet avhenger av den respektive tjenesten og er beskrevet mer detaljert på www.groundfloor24.com. Bør Groundfloor 2 Ltd. Hvis du ikke godtar tilbudet, vil depositumet umiddelbart bli tilbakebetalt til den kommersielle kunden eller forbrukeren.

5.3 Alle priser på www.groundfloor24.com er uforpliktende og kan rekvireres fra Groundfloor 2 Ltd. når som helst. justeres. Den endelige fakturaen for områdemålingstjenesten inkl. Beregning og opprettelse av planløsning (bolig / kommersiell) er basert på det totale arealet som er bestemt (€ 990,00 fast sats opp til 100 m², pluss 2 € / m²). Dette inkluderer både den faktiske prisen for de respektive tjenestene og momsen som gjelder på det tidspunkt kontrakten inngås. De oppgitte prisene er endelige priser pluss Shipping. Vi krever ikke merverdiavgift og viser det derfor ikke. Alle kuponger har ubegrenset gyldighet for hvert land, uavhengig av hvilket land du valgte når du bestiller.

5.4 Fakturering / Samling

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Riga, Latvia) er ansvarlig for fakturering, innkreving, bestilling og videresending av innkommende betalinger for Groundfloor 2 Lt.d. Groundfloor One Ltd. tar også på seg innsamlingen, dvs. dykking og håndhevelse av Groundfloor 2 Ltd. Groundfloor One Ltd. sender fakturaen direkte til kommersiell kunde eller forbruker og samler gebyrene for den respektive tjenesten på en faktura.

5.5 Groundfloor 2 Ltd. vil bruke betalingsmåten valgt av den kommersielle kunden eller forbrukeren for hvert kjøp eller bruk av tjenester på www.groundfloor24.com. I tillegg har Groundfloor 2 Ltd. Kommersielle kunder eller forbrukere kan overføre adresse og bankopplysninger (navn, adresse, telefonnummer) og andre betalingsdata (spesielt kredittkortdata) til tredjeparter for å behandle transaksjonen, spesielt til Groundfloor One Ltd. nevnt i 5.4.

5.6 Hvis det ikke er mulig å samle inn skyldige betalingsbeløp, og dette skyldes årsaker som kommersiell kunde eller forbruker er eneansvarlig for, er kommersiell kunde eller forbruker i mislighold av betaling uten behov for påminnelse. Eventuelle tilbakeførselsgebyrer og andre kostnader og utgifter som påløper som resultat skal bæres av kommersiell kunde eller forbruker.

5.7 Kommersiell kunde eller forbruker forsikrer at det er tilstrekkelige midler på en bankkonto. Kostnader som oppstår på grunn av ikke-innløsning eller tilbakeføring av direkte belastning, bæres av kommersiell kunde eller sluttbruker, så lenge ikke-innløsning eller tilbakeføring ikke utføres av Groundfloor 2 Ltd. ble forårsaket.

5.8 Avhengig av utstedelsesland for kredittkortet som ble brukt til betaling, kan konverteringsgebyrer gjelde.

 1. Ytelsesbehandling

6.1 Groundfloor 2 Ltd. tilbyr i utgangspunktet sine tjenester i alle land navngitt på www.groundfloor24.com. Enda mer på forespørsel. Tjenestene leveres ikke direkte av Groundfloor 2 Ltd. gitt, heller Groundfloor 2 Ltd. servicekontrakten til nøye utvalgte tredjeparter.

6.2 Sendingen av Groundfloor 2 Ltd. (meglingstjenester) opprettet (f.eks. arealmålinger, arealberegninger, plantegninger) blir vanligvis sendt til e-postadressen som er oppgitt av kommersiell kunde eller forbruker. På forespørsel kan leveringen gjøres til den angitte postadressen. Tilleggsarbeidet (se leverings- og betalingsbetingelser på www.groundfloor24.com) vil bli belastet som en engangspris og betalt på forhånd (før forsendelse) av kommersiell kunde eller forbruker. Kommersiell kunde eller forbruker forplikter seg til å sikre at leveringsadressen gitt av ham er riktig. Relaterte overføringsfeil er på bekostning av kommersiell kunde eller forbruker.

6.3 Det juridiske godtgjørelseskravet fra kontrakten for opprettelse av tjenester (f.eks. Arealmålinger, arealberegninger og planløsninger) forfaller etter at tjenestene er fullført (f.eks. Arealmåling, arealberegninger, planplaner). Tjenestene (for eksempel arealmålingen, arealberegningen, plantegningene) blir bare overlevert til kommersiell kunde eller forbruker hvis det er bevist at han allerede har fremsatt et juridisk krav om godtgjørelse. Kontant betaling ved overlevering av tjenestene (for eksempel arealmåling, arealberegning, planløsning) er ekskludert.

6.4 Avhengig av tjenesten, er det forskjellige leveringstider, som er beskrevet nærmere på www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. forbeholder seg retten til når som helst å justere leveringstidene.

6.5 Hvis det ønskes aktiviteter som går utover det opprinnelige tilbudet til den kommersielle kunden eller forbrukeren, er det avtalt at disse generelt betales. Ytterligere aktiviteter og generelt alle aktiviteter fra Groundfloor 2 Ltd. godtgjøres og / eller motregnes med en timepris på EUR 110,00. Det avtales et gebyr på 0,30 EUR for hver ekstra kjørt kilometer. Groundfloor 2 Ltd. kan motregne alle aktiviteter og utgifter i samsvar med nevnte godtgjørelse med mottatte (forskuddsbetalinger).

Hvis en eiendom ikke er tilgjengelig til tross for en tidligere avtale om en avtale (ventetid maks. 15 minutter), må kommersiell kunde eller forbruker betale en engangskompensasjon på 110,00 EUR. Groundfloor 2 Ltd. kan motregne denne utgiftsgodtgjørelsen med mottatte (forskuddsbetalte) betalinger.

6.6 Hvis kontrakten for opprettelse av tjenester (for eksempel arealmålinger, arealberegninger, plantegninger) blir opphevet av en forbruker innen lovfestet tilbaketrekningsperiode, vil Groundfloor 2 Ltd. før, for utgifter som allerede er gjort, som ble gjort etter kundens kunnskap, at Groundfloor 2 Ltd. har allerede begynt å kreve erstatning fra forbrukeren med oppfyllelse av kontrakten.

6.7 Når det gjelder visse tjenester, bruker Groundfloor 2 Ltd. Tredjepart for å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. Dette inkluderer for eksempel oppretting av overflatemålinger, arealberegninger og oppretting av plantegninger. I forhold til kommersielle kunder eller forbrukere, Groundfloor 2 Ltd. Kontraktspartner i forhold til de ovennevnte tjenestene og er ansvarlig for alle kontraktsmessige hoved- og tilleggstjenesteforpliktelser.

 1. Garanti for mangler

7.1 Kommersielle kunder og forbrukere har krav på garanti for mangler i samsvar med lovbestemmelsene.

7.2 Groundfloor 2 Ltd. henleder kommersielle kunder og forbrukere oppmerksomhet til det faktum at en forsinkelse i levering av tjenester på grunn av force majeure, streik, tekniske problemer, mangel på personale ikke er til skade for Groundfloor 2 Ltd. går og dette kan ikke tilskrives.

 1. Garanti angående www.groundfloor24.com

8.1 Groundfloor 2 Ltd. forplikter seg fundamentalt til å sikre bruk av www.groundfloor24.com 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Tilgang til www.groundfloor24.com kan midlertidig og uten ytterligere varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold eller reparasjonsarbeid eller av grunner utenfor Groundfloor 2 Ltd.s kontroll. bli forlatt.

8.2 Groundfloor 2 Ltd. garanterer verken nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet som er gjort tilgjengelig på www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. har rett til å endre innholdet som presenteres på www.groundfloor24.com når som helst og uten forvarsel.

8.3 Innholdet på www.groundfloor24.com leveres «som det er» uten representasjoner, garantier eller andre forhold.

 1. data beskyttelse

9.1 Når det gjelder personvern, henvises det til personvernerklæringen på www.groundfloor24.com (se databeskyttelse).

9.2 Et nyhetsbrev drives via www.groundfloor24.com. Kommersielle kunder og forbrukere blir informert om nyheter og endringer via dette. Med jevne mellomrom vil Groundfloor 2 Ltd. sende leverandørinformasjonen på e-post. Kommersielle kunder og forbrukere kan når som helst avslutte abonnementet på nyhetsbrevets adresseliste. En e-post til newsletter@groundfllor24.com er tilstrekkelig. All lagret informasjon behandles konfidensielt.

9.3 Bruk av data for e-postreklame uten registrering av nyhetsbrev og din rett til innsigelse: Hvis vi mottar e-postadressen din i forbindelse med salg av en tjeneste og du ikke har motsatt deg, forbeholder vi oss retten til regelmessig å sende deg tilbud på lignende produkter eller tjenester, som de som allerede er kjøpt, fra vårt sortiment som skal sendes via e-post. Du kan når som helst motsette deg denne bruken av e-postadressen din ved å sende en melding til kontaktalternativet beskrevet ovenfor eller via en lenke i reklame-e-posten uten å påføre andre kostnader enn overføringskostnadene i henhold til grunntakster .

9.4 Groundfloor 2 Ltd. vil slette personopplysningene som er lagret med det formål å behandle kontrakten etter den relevante perioden i henhold til handels- og skatterett (maksimalt 10 år).

 1. Opphavsrett og varemerker

10.1 Alle tekster, bilder, grafikk, lyd, video eller andre bilder og deres arrangement på www.groundfloor24.com er beskyttet av lov (Copyright © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., alle rettigheter forbeholdt).

10.2 Uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Groundfloor 2 Ltd. Innholdet på www.groundfloor24.com kan ikke kopieres, distribueres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter for kommersielle formål. I tilfelle kommersiell bruk uten skriftlig tillatelse fra Groundfloor 2 Ltd. kommersiell kunde eller forbruker forplikter seg til å betale en botavgift etter konkurranseloven til kommersielle kunder og forbrukere. Straffen er basert på alvorlighetsgraden, omfanget og faren for lovbruddet. Ethvert brudd straffes etter sivil og strafferettslig lov.

10.3 Noen av bildene som er reprodusert på www.groundfloor24.com er underlagt tredjeparts opphavsrett. Kommersielle kunder og forbrukere er enige om å respektere disse og ikke skade dem.

 1. byrde

11.1 Groundfloor 2 Ltd. og tredjeparter knyttet til dette er ikke ansvarlige overfor kommersielle kunder og forbrukere for spesiell, tilfeldig, direkte, indirekte eller følgeskade av noe slag eller skade av noe slag som oppstår som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste, uansett om det er mulig slike skader ble påpekt, som kunne ha oppstått på grunn av eller i forbindelse med bruken av www.groundfloor24.com.

11.2 Groundfloor 2 Ltd. har ubegrenset ansvar i den grad årsaken til skaden skyldes en forsettlig eller grov uaktsom pliktbrudd fra Groundfloor 2 Ltd. eller en juridisk representant eller stedfortredende agent.

11.3 Groundfloor 2 Ltd. er også ansvarlig. for lett uaktsomt brudd på vesentlige forpliktelser. Dette er forpliktelser, hvis brudd bringer oppnåelsen av formålet med kontrakten eller oppfyllelsen som muliggjør riktig utførelse av kontrakten i utgangspunktet, og som leverandøren regelmessig kan stole på. I et slikt tilfelle er Groundfloor 2 Ltd. ansvarlig. men bare for den påregnelige, kontraktstypiske skaden. Groundfloor 2 Ltd. er imidlertid ikke ansvarlig for lett uaktsom mislighold av andre forpliktelser enn de som er nevnt i de foregående setningene.

11.4 Alle ansvarsbegrensningene som er oppført i denne GTC gjelder ikke i tilfelle skade på liv, lemmer eller helse, for en mangel etter å ha påtatt seg en garanti for tjenestens kvalitet og for falske skjulte mangler.

 1. Endring av vilkår og betingelser

12.1 Groundfloor 2 Ltd. forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst etter eget skjønn ved å publisere en oppdatert versjon av vilkårene på www.groundfloor24.com.

12.2 Alle endringer i disse vilkårene anses å være godkjent hvis den kommersielle kunden eller forbrukeren ikke motsetter seg endringen i vilkårene innen 30 dager etter mottak av varsel.

12.3 Hvis kommersiell kunde eller sluttbruker fortsetter å bruke www.groundfloor24.com etter 30-dagersperioden til tross for endrede vilkår, anses fortsatt bruk for å være en bindende avtale for endringene.

 1. Andre

13.1 Ingenting i disse bruksvilkårene skaper eller gir rettigheter eller andre fordeler for tredjeparter som ikke er en del av forretningsforholdet mellom partene.

13.2 Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom Groundfloor 2 Ltd. og kommersiell kunde eller forbruker i forhold til www.groundfloor24.com og tar plass for alle tidligere avtaler mellom partene.

 1. Gjeldende lov og jurisdiksjon

14.1 Disse generelle vilkårene er underlagt loven i Latvia og tolkes i henhold til dette, med unntak av FNs salgskonvensjon og internasjonal privatrett. Så langt en avtalt avtale om jurisdiksjonen er tillatt, er det avtatte jurisdiksjonen Riga, Latvia.

14.2 Forbrukere med vanlig opphold i Tyskland og i utlandet kan, uavhengig av det spesifikke lovvalget, alltid henvise til den obligatoriske forbrukerbeskyttelsesloven i staten der de har sitt vanlige opphold.

14.3 Alle endringer eller tillegg til denne kontrakten må gjøres skriftlig for å være gyldige. Dette gjelder også selve skriftlig formkrav.

14.4 Hvis individuelle bestemmelser i disse vilkårene er helt eller delvis ineffektive, skal gyldigheten av kontrakten og de resterende bestemmelsene ikke påvirkes. Den ineffektive eller ikke-håndhevbare bestemmelsen skal erstattes av en effektiv og håndhevbar bestemmelse hvis virkninger kommer nærmest det økonomiske målet for de kontraherende partene med den ineffektive eller ikke-håndhevbare bestemmelsen.

14.5 EU-kommisjonen gir en plattform for online tvisteløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for avvikling utenfor domstol av tvister som skyldes kjøp på nettet eller tjenestekontrakter der en forbruker er involvert.

14.6 Groundfloor 2 Ltd. informerer herved alle forbrukere om at de i henhold til loven om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker (VSBG) verken er villige til eller forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for et forbrukernemnda, og deltar heller ikke i en.

Status: Februar 2021