Gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke
1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is “Dr. Peter Mueller “. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https: //” en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt
Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
– Onze bezochte website
– Datum en tijd op het moment van toegang
– Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
– Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
– Browser gebruikt
– Gebruikt besturingssysteem
– gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)
De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de respectievelijke cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.
In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats ofwel voor de uitvoering van het contract, in het geval van een gegeven toestemming of om onze legitieme belangen te beschermen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectief ontwerp van het paginabezoek.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) contact
Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de daarbij behorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw verzoek. Als uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een contract, is er een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie in kwestie definitief is opgehelderd en mits er geen wettelijke bewaarplicht is.

5) Maak online een afspraak
Eigen functie om online afspraken te maken
Wij verwerken uw persoonsgegevens als onderdeel van de online ter beschikking gestelde afspraakafspraken. Welke gegevens wij verzamelen om online een afspraak te maken, kunt u zien via het betreffende invoerformulier of de afspraakopvraag voor het maken van afspraken. Indien bepaalde gegevens nodig zijn om een online afspraak te kunnen maken, markeren wij dit dienovereenkomstig in het invulformulier of in het afspraakverzoek. Als we u een vrij tekstveld geven op het invoerformulier, kunt u uw verzoek daar in meer detail beschrijven. U kunt dan ook bepalen welke aanvullende gegevens u wilt invoeren. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het maken van een afspraak. Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om een contract met u na te komen (dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren), dient uw contactpersoon als rechtsgrondslag. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, vindt de verwerking op basis hiervan plaats. De gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van deze verklaring wordt genoemd.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenaccount en voor contractverwerking, persoonlijke gegevens worden verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectieve invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. We bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantenaccount is verwijderd, worden uw gegevens geblokkeerd met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij behoudt zich het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken zoals toegestaan door de wet.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct mail
7.1 Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. op tijd. De gegevens die door ons worden verzameld bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclame via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd van onze nieuwsbrief distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens buiten deze te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij informeren u in deze verklaring.
7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten
Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij het kopen van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke goederen of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen. Hiervoor hebben wij geen aparte toestemming van u nodig. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde direct mail. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mail sturen. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de aan het begin genoemde verantwoordelijke op de hoogte te stellen. Hiervoor betaalt u enkel transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden per direct stopgezet.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking
8.1 Voor het afhandelen van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener (s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze serviceproviders overgedragen in overeenstemming met de volgende informatie.
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de betrokken kredietinstelling als onderdeel van de betalingsverwerking, indien dit nodig is voor de betalingsverwerking. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren.
8.2 Gebruik van betaaldienstverleners (betaaldiensten)
– Mollie

Kiest u voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Mollie, dan wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Mollie BV, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, aan wie wij de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, sturen. met de gegevens over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van het afhandelen van betalingen bij de betaaldienstverlener Mollie en alleen voor zover dat hiervoor nodig is.
– Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22 – 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), ga verder. De overboeking vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietinstellingen op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode moet worden verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietinstellingen: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
– Streep
Als u kiest voor een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie en gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, geven uw bestelling door (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van het afhandelen van betalingen bij de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat daarvoor nodig is. U kunt meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vinden op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

9) Contactpersoon voor evaluatieherinnering
Eigen evaluatieherinnering (geen verzending door een klantevaluatiesysteem)
We gebruiken uw e-mailadres als een eenmalige herinnering om een beoordeling voor uw bestelling in te dienen voor het beoordelingssysteem dat we gebruiken, op voorwaarde dat u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

10) webanalysediensten
Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen; het kan ook worden overgebracht naar de server van Google LLC. kom in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en directe persoonlijke referentie uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC. In de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Met een speciale functie, de zogenaamde ‘demografische kenmerken’, maakt Google Analytics het ook mogelijk om statistieken te maken met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met behulp van van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een doelgroepgeoptimaliseerde afstemming van marketingmaatregelen. Gegevensrecords die zijn vastgelegd via de “demografische kenmerken” kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte apparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Zonder deze toestemming wordt Google Analytics niet gebruikt tijdens uw websitebezoek.
U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst uit te schakelen in de “Cookie Consent Tool” op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten, waarmee Google verplicht is de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS baseert Google zich op zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

11) Gereedschap en diversen
11.1 Google reCAPTCHA
Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer is gedaan door een natuurlijk persoon of niet correct is gedaan door machine- en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en is gebaseerd op ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele verantwoordelijkheid op internet en het vermijden van misbruik en spam. Bij gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonlijke gegevens ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom in de VS.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.
11.2 Sollicitaties voor vacatures per e-mail
Op onze website adverteren wij actuele vacatures in een aparte rubriek, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het opgegeven contactadres.
Om in het sollicitatieproces te worden betrokken, moeten sollicitanten ons samen met de sollicitatie per e-mail alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie.
De hier vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, een telefoon- of elektronische contactmogelijkheid) en prestatiespecifiek bewijs van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Bovendien kan gezondheidsgerelateerde informatie nodig zijn, die in het belang van de sociale bescherming in de persoon van de verzoeker speciale aandacht moet krijgen op grond van het arbeids- en sociaal recht.
Welke componenten een sollicitatie in individuele gevallen moet bevatten om voor behandeling in aanmerking te komen en in welke vorm deze componenten per e-mail moeten worden verzonden, vindt u in de betreffende vacature.
Na ontvangst van de sollicitatie die via het opgegeven e-mailcontactadres is verzonden, worden de sollicitatiegegevens door ons opgeslagen en uitsluitend voor de verwerking van de sollicitatie geëvalueerd. Voor alle vragen die tijdens de verwerking ontstaan, gebruiken we het e-mailadres dat door de sollicitant bij zijn sollicitatie is opgegeven, of een opgegeven telefoonnummer.
De wettelijke basis voor deze verwerking, inclusief het leggen van contact voor vragen, is fundamenteel, in die zin dat het voltooien van het sollicitatieproces geldt als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.
11.3 Onlineaanvragen met behulp van een formulier
Op onze website bieden wij geïnteresseerden de mogelijkheid om online te solliciteren met een bijbehorend formulier. Om in het sollicitatieproces te worden betrokken, moeten sollicitanten het formulier gebruiken om ons alle persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie.
De vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, een telefoon- of elektronische contactmogelijkheid) en prestatiespecifiek bewijs van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Tijdens het indienen van het formulier worden de gegevens van de sollicitant volgens de stand van de techniek in gecodeerde vorm naar ons verzonden, door ons opgeslagen en uitsluitend geëvalueerd voor de verwerking van de sollicitatie.
11.4 – Google Maps
We gebruiken Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) op onze website. Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land) kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Wanneer u van deze service gebruik maakt, krijgt u onze locatie te zien en wordt elke reis gemakkelijker gemaakt.
Wanneer u de subpagina’s opent waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar en opgeslagen door Google op servers; dit kan ook worden verzonden naar de server van Google LLC. kom in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount is. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet aan uw profiel op Google wilt worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie zijn gebaseerd op het legitieme belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u contact moet opnemen met Google om deze uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google als onderdeel van het gebruik van Google Maps, kunt u de Google Maps-webservice ook volledig deactiveren door de JavaScript-applicatie in uw browser te deactiveren. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden op https://www.google. com / intl /de_US/help/terms_maps.html
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps vindt u op de Google-website (“Google Privacybeleid”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

12) Rechten van de betrokkene
12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover we u hieronder informeren:
– Recht op informatie: in het bijzonder heeft u recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens als we deze niet hebben verzameld bij u, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de betrokken logica en de implicaties en beoogde effecten van een dergelijke verwerking, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties die bestaan wanneer uw gegevens doorgestuurd naar derde landen;
– Recht op correctie: u heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en / of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
– Recht op verwijdering: u heeft het recht om, indien nodig, de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
– Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt, zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan de verwerking van uw Request-gegevens te beperken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u vanwege uw specifieke situatie bezwaar hebt gemaakt, zoals zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen prevaleren;
– Recht op informatie: als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking jegens de verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is;
– Recht om uw toestemming in te trekken: u heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van toestemming tot aan het moment van intrekking;
– Recht om een klacht in te dienen: als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met een relevante wet, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in uw lidstaat, onverminderd andere administratief of gerechtelijk verhaal Verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding.
12.2 RECHT VAN VERZET
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS HOOFDWETTIG BELANG, HEBT U ELKE TIJD OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN, OM DE REDENEN DIE WIJ UW SPECIFIEKE SITUATIE OPGEVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS BEËINDIGEN. VERDERE VERWERKING WORDT VOORBEHOUDEN INDIEN WE VERPLICHTE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN DIE BUITEN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN GAAN, OF ALS DE VERWERKING OF UITDRUKKING VAN DE UITDRUKKING VAN TOEPASSING IS.
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME UIT TE VOEREN, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE ADVERTEREN. MOGELIJKE DOELSTELLING ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS BETREFFENDE VOOR DIRECTE RECLAME DOELEINDEN BEËINDIGEN.

13) Duur van opslag van persoonlijke gegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en – indien relevant – aanvullend op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. Commerciële en fiscale bewaartermijnen).
Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor contractuitvoering of contractinitiatie en / of we hebben geen gerechtvaardigd belang bij verdere opslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens worden deze gegevens bewaard totdat de betrokken persoon zijn recht op bezwaar uitoefent, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of de verwerking ten dienste staat van de vestiging, uitoefenen. of verdediging van juridische claims.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn recht op bezwaar.
Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens anders verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.