Granskning av expertutlåtanden

Om du är orolig för om en expertrapport är korrekt bör du kontrollera den här rapporten.

När jag granskar ett expertutlåtande granskas följande aspekter av mig:
– Korrespondens mellan det fastställda marknadsvärdet och marknadsvärdet
– Är procedurer, beräkningar och data korrekta?
– Slutsats eller sannolikhet för resultaten
– Har alla värdepåverkande faktorer / omständigheter beaktats
Du får då ett skriftligt uttalande och / eller jag kommer att förklara de komplexa processerna för dig i en detaljerad diskussion och ge dig ytterligare råd.
Groundfloor24.com - Gutachtenüberprüfung
# 222167560 © brichuas - shutterstock.com

Tjänster i Nederländerna, Tyskland:

  • Areamätning inklusive areaberäkning och planritningar

andra tjänster i Tyskland

  • värdering (beräkning av marknadsvärde, kort bedömning, marknadsvärdering) av en fastighet,
  • ett köp- eller försäljningskonsult inkl. Beräkning av marknadsvärde, korta rapporter eller marknadsvärderapporter,
  • en expertgranskning,
  • en areamätning inkl. Areaberäkning och planritningar,
  • ett energicertifikat (förbrukningsintyg eller kravcertifikat) eller