Kjøpsråd

Du sikrer investeringen din når du kjøper et hus eller leilighet med råd eller verdivurdering fra en ekspert. Før du ser på avtalen, send meg informasjonen eller dataene og dokumentene på eiendommen (f.eks. Meglerrapport med plantegninger) slik at jeg kan forberede meg på avtalen (for borettslag trenger jeg erklæringen om deling).

Jeg vil besøke eiendommen sammen med deg og undersøke den i detalj.

Etter visningen vil jeg lage ønsket vurdering. – Erfaringen har vist at en markedsverdiberegning eller en kort vurdering er tilstrekkelig. Avhengig av konstellasjonen eller omstendighetene, kan det kreves en detaljert markedsverdivurdering.

Dette følges av en detaljert konsultasjon, der jeg presenterer vurderingen min, hvilke kostnader du kan forvente på kort, mellomlang og lang sikt og om kjøpesummen ser ut til å være rimelig.

I tillegg vil du motta informasjon om hvilke ting du bør vurdere eller sjekke før notariusjonen.

Salgsråd

Du vil forsikre deg om at eiendomsmeglere ikke gir falske løfter eller selger deg uten agent. Deretter sikre huset ditt eller leiligheten salg med råd eller evaluering av en ekspert. Gi meg informasjonen eller dataene og dokumentene på eiendommen før visningsavtalen eller under visningsavtalen (se nedlasting «Sjekkliste for verdsettelse av en eiendom»).

Jeg vil besøke eiendommen sammen med deg og undersøke den i detalj.

Etter visningen vil jeg lage ønsket vurdering. – Erfaringen har vist at en markedsverdiberegning eller en kort vurdering er tilstrekkelig. Ved salg i forbindelse med skilsmisser, eiendommer eller arvstvister som (sannsynlig) er under behandling for en domstol, fosterhjem og tilsyn osv., Kreves det ofte en markedsverdivurdering.

Dette blir fulgt av en detaljert konsultasjon der jeg forklarer vurderingen min, hvilke (forberedende) tiltak jeg anbefaler (ideelt sett før eiendommen går på markedet) og hva du bør ta hensyn til generelt eller i forhold til din eiendom som skal selges. .

I tillegg vil du motta informasjon om hvilke ting du bør vurdere eller sjekke før notariusjonen.

Beregning av markedsverdi (kjøps- eller salgsråd)

Markedsverdiberegningen er et grovt estimat av verdien. Det fungerer som et «orienteringshjelpemiddel» for salg eller kjøp av eiendom.

Informasjonen om eiendommen (eiendomsstørrelse, boareal, byggeår osv.) Blir ikke sjekket eller sjekket for sannsynlighet. Rettigheter og heftelser som er ført i matrikkelen blir ikke tatt i betraktning.

Volum: ca. 5 sider

Behandling / leveringstid: ca. 4 – 7 dager etter visning av eiendommen

Korte vurderinger (kjøps- eller salgsråd)

Den korte vurderingen er meningsfull for kjøps- og salgsbeslutninger, samt for finansiering av diskusjoner med banker eller når en eiendom skal selges i tilfelle skilsmisse eller arv.

Den korte rapporten fokuserer på verdsettelsen (fastsettelse av eiendomsverdien i henhold til §194 BauGB) uten detaljert fotodokumentasjon og detaljerte beskrivelser.

Når det gjelder verdsettelse, er den korte rapporten i utgangspunktet utarbeidet på samme måte som en såkalt lang rapport («markedsverdirapport»). Tekstomfanget er imidlertid oppsummert.

Volum: ca. 15 – 25 sider

Behandling / leveringstid: ca. 7-14 dager etter å ha sett eiendommen

Vurderinger av markedsverdier (kjøps- eller salgsråd)

Markedsverdivurderingen (rettssikker) er den rette vurderingen for arvsprosesser eller juridiske arvetvister, skilsmisser, foresatte og forvaltere eller for skattekontorer og finansieringssamtaler med banker.

En vanlig verdsettelsesrapport («lang rapport») forårsaker en ikke ubetydelig innsats, for eksempel gjennom anskaffelse av mange dokumenter fra forskjellige kontorer som tinglysing, eiendomskadaster, ekspertkomité, forurenset tomtekadaster, bygningslastregister, bygning myndighet, bygningstilsyn, byggeplankontor, ombyggingsmyndighet.

Rapporten inneholder beregninger, forklaringer og, i noen tilfeller, bakgrunnsinformasjon samt begrunnelser, beskrivelser og bildedokumentasjon.

For dette vil du motta en rapport som er gyldig og lovlig anerkjent, f.eks fra skattekontorer og domstoler.

Omfang: ca. 40 – 60 sider

Behandling / leveringstid: ca. 2 – 6 uker etter visning av eiendommen (og alle nødvendige dokumenter / informasjon er tilgjengelig)