Rådgivning om køb

Du sikrer din investering, når du køber et hus eller lejlighed med rådgivning eller værdiansættelse fra en ekspert. Inden visningsaftalen skal du sende mig informationen eller dataene og dokumenterne på ejendommen (f.eks. Mæglers rapport med grundplaner), så jeg kan forberede mig på aftalen (for ejerlejligheder har jeg brug for erklæringen om opdeling).

Jeg besøger ejendommen sammen med dig og undersøger den detaljeret.

Efter visningen opretter jeg den ønskede vurdering. – Erfaringen har vist, at en markedsværdiberegning eller en kort vurdering er tilstrækkelig. Afhængig af konstellationen eller omstændighederne kan det være nødvendigt med en detaljeret vurdering af markedsværdien.

Dette efterfølges af en detaljeret høring, hvor jeg præsenterer min vurdering, hvilke omkostninger du kan forvente på kort, mellemlang og lang sigt, og om købsprisen synes rimelig.

Derudover vil du modtage information om, hvilke ting du skal overveje eller kontrollere inden notarieaftalen.

Salgsrådgivning

Du vil sikre dig, at ejendomsmæglere ikke afgiver falske løfter eller sælger dig uden en agent. Derefter sikre dit hus eller lejlighed salg med rådgivning eller evaluering af en ekspert. Inden visningsaftalen eller under visningsaftalen, giv mig – hvis den er tilgængelig – oplysningerne eller dataene og dokumenterne på ejendommen (se download “Tjekliste til vurdering af en ejendom”).

Jeg besøger ejendommen sammen med dig og undersøger den detaljeret.

Efter visningen opretter jeg den ønskede vurdering. – Erfaringen har vist, at en markedsværdiberegning eller en kort vurdering er tilstrækkelig. I tilfælde af et salg i forbindelse med skilsmisser, godser eller arvstvister, der (sandsynligvis) verserer for en domstol, pleje og tilsyn osv., Kræves der ofte en markedsværdivurdering.

Dette efterfølges af en detaljeret konsultation, hvor jeg forklarer min vurdering, hvilke (forberedende) tiltag jeg anbefaler (helst inden ejendommen går på markedet), og hvad du skal være opmærksom på generelt eller i forhold til din ejendom, der skal sælges, skal .

Derudover vil du modtage information om, hvilke ting du skal overveje eller kontrollere inden notarieaftalen.

Beregning af markedsværdi (købs- eller salgsrådgivning)

Markedsværdiberegningen er et groft skøn over værdien. Det fungerer som en “orienteringshjælp” til salg eller køb af en ejendom.

Oplysningerne om ejendommen (ejendomsstørrelse, boligareal, byggeår osv.) Kontrolleres eller kontrolleres ikke for sandsynlighed. Rettigheder og behæftelser, der er optaget i grundbogen, tages ikke i betragtning.

Volumen: ca. 5 sider

Behandling / leveringstid: ca. 4 – 7 dage efter visning af ejendommen

Korte vurderinger (købs- eller salgsrådgivning)

Den korte vurdering er meningsfuld for købs- og salgsbeslutninger samt for finansiering af drøftelser med banker, eller når en ejendom skal sælges i tilfælde af skilsmisse eller arv.

Den korte rapport fokuserer på værdiansættelsen (bestemmelse af ejendomsværdien i henhold til §194 BauGB) uden detaljeret fotodokumentation og detaljerede beskrivelser.

Med hensyn til værdiansættelse er den korte rapport grundlæggende udarbejdet på samme måde som en såkaldt lang rapport (“markedsværdirapport”). Tekstomfanget er imidlertid opsummeret.

Volumen: ca. 15-25 sider

Behandling / leveringstid: ca. 7-14 dage efter visning af ejendommen

Markedsværdiansættelser (købs- eller salgsrådgivning)

Markedsværdivurderingen (retssikker) er den rigtige vurdering til arvsprocedurer eller juridiske arvstvister, skilsmisser, værger og forældremyndigheder eller til skattekontorer og finansieringssamtaler med banker.

En regelmæssig vurderingsrapport (“lang rapport”) medfører en ikke ubetydelig indsats, f.eks. Gennem indkøb af adskillige dokumenter fra forskellige kontorer såsom matrikelregister, ejendomskadaster, ekspertudvalg, forurenet grundkadaster, bygningsbelastningsregister, bygning myndighed, bygningstilsyn, bygningskontor, ombygningsmyndighed.

Rapporten indeholder beregninger, forklaringer og i nogle tilfælde baggrundsoplysninger samt begrundelser, beskrivelser og fotodokumentation.

Til dette vil du modtage en rapport, der er gyldig og juridisk anerkendt, fx fra skattekontorer og domstole.

Omfang: ca. 40 – 60 sider

Behandling / leveringstid: ca. 2 – 6 uger efter visning af ejendommen (og alle nødvendige dokumenter / oplysninger er tilgængelige)