Köpråd

Du säkrar din investering när du köper ett hus eller lägenhet med råd eller värdering från en expert. Innan visningsavtalet, skicka mig informationen eller data och dokument på fastigheten (t.ex. mäklares rapport med planritningar) så att jag kan förbereda mig för mötet (för bostadsrätter behöver jag delningsförklaringen).

Jag kommer att besöka fastigheten med dig och undersöka den i detalj.

Efter visningen skapar jag önskat betyg. – Erfarenheten har visat att en marknadsvärdering eller en kort bedömning är tillräcklig. Beroende på konstellationen eller omständigheterna kan en detaljerad bedömning av marknadsvärdet krävas.

Detta följs av ett detaljerat samråd där jag presenterar min bedömning, vilka kostnader du kan förvänta dig på kort, medellång och lång sikt och om inköpspriset verkar rimligt.

Dessutom kommer du att få information om vilka saker du bör överväga eller kontrollera innan noteringsutnämningen.

Försäljningsrådgivning

Du vill se till att fastighetsmäklare inte gör falska löften eller säljer dig utan agent. Säkra sedan din försäljning av hus eller lägenhet med råd eller utvärdering av en expert. Innan visningsavtalet eller under visningsavtalet, ge mig – om tillgängligt – informationen eller data och dokument på fastigheten (se nedladdning ”Checklista för värdering av en fastighet”).

Jag kommer att besöka fastigheten med dig och undersöka den i detalj.

Efter visningen skapar jag önskat betyg. – Erfarenheten har visat att en marknadsvärdering eller en kort bedömning är tillräcklig. Vid försäljning i samband med skilsmässor, egendomar eller arvstvister som (sannolikt) väntar vid domstol, fosterhem och tillsyn etc. krävs ofta en marknadsvärdering.

Detta följs av ett detaljerat samråd där jag förklarar min bedömning, vilka (förberedande) åtgärder jag rekommenderar (helst innan fastigheten går ut på marknaden) och vad du bör vara uppmärksam på i allmänhet eller i förhållande till din fastighet som ska säljas ska .

Dessutom kommer du att få information om vilka saker du bör överväga eller kontrollera innan noteringsutnämningen.

Beräkning av marknadsvärde (köp- eller försäljningsråd)

Marknadsvärdesberäkningen är en grov uppskattning av värdet. Det fungerar som ett ”orienteringshjälpmedel” för försäljning eller köp av fastigheter.

Informationen om fastigheten (fastighetsstorlek, bostadsyta, byggår etc.) kontrolleras eller kontrolleras inte för rimlighet. Rättigheter och intäkter som tas upp i fastighetsregistret beaktas inte.

Volym: cirka 5 sidor

Bearbetning / leveranstid: ca 4 – 7 dagar efter visning av fastigheten

Korta utvärderingar (köp- eller försäljningsråd)

Den korta utvärderingen är meningsfull för köp- och försäljningsbeslut samt för finansieringsdiskussioner med banker eller när en fastighet ska säljas i händelse av skilsmässa eller arv.

Den korta rapporten fokuserar på värderingen (fastställande av fastighetsvärdet enligt §194 BauGB) utan detaljerad fotodokumentation och detaljerade beskrivningar.

När det gäller värdering är den korta rapporten i princip upprättad på samma sätt som en så kallad lång rapport (”marknadsvärderingsrapport”). Textomfattningen sammanfattas dock.

Volym: cirka 15 – 25 sidor

Bearbetning / leveranstid: cirka 7-14 dagar efter att ha visat fastigheten

Marknadsvärderingar (köp- eller försäljningsråd)

Marknadsvärderingsbedömningen (domstolssäker) är rätt bedömning för arvförfaranden eller juridiska arvstvister, skilsmässor, vårdnadshavare och vårdnadshavare eller för skattekontor och finansieringssamtal med banker.

En vanlig värderingsrapport (”lång rapport”) orsakar en inte obetydlig ansträngning, till exempel genom upphandling av många dokument från olika kontor som fastighetsregister, fastighetskadaster, expertkommitté, förorenad tomtekadaster, byggnadslastregister, byggnad myndighet, byggnadsövervakning, byggnadskontor, ombyggnadsmyndighet.

Rapporten innehåller beräkningar, förklaringar och i vissa fall bakgrundsinformation samt motiveringar, beskrivningar och fotodokumentation.

För detta kommer du att få en rapport som är giltig och juridiskt erkänd, t.ex. från skattekontor och domstolar.

Omfattning: cirka 40 – 60 sidor

Bearbetning / leveranstid: ca 2 – 6 veckor efter visning av fastigheten (och alla nödvändiga dokument / information finns)