Pakalpojuma noteikumi

Katra šeit minētā SIA Groundfloor 2, Dzirnavu ielā 57a, LV-1010, Rīgā, Latvijā (turpmāk SIA Groundfloor 2) darbība balstās uz šiem Vispārīgajiem noteikumiem (turpmāk – GTC), kas ir pieejami visiem klientiem, būdami deponēti tīmekļa vietnē www. groundfloor24.com, tiek paziņoti un atzīti tajā.

 1. Vispārīgi

1.1 SIA „Groundforor 2” ļauj komerciālajiem klientiem (turpmāk – komerciālie klienti), kā arī patērētājiem kā gala patērētājiem (turpmāk – patērētāji) sniegt SIA Groundfloor 2 pakalpojumus, izmantojot vietni www.groundfloor24.com. kaut ko pieprasīt.

1.2 SIA „Groundforor 2” piedāvā komerciālajiem klientiem un patērētājiem iespēju rezervēt pakalpojumus (piemēram, attiecībā uz virsmas mērījumiem, teritorijas aprēķiniem un grīdas plāniem), izmantojot vietni www.groundfloor24.com vai uz vietas pie komerciāliem klientiem vai patērētājiem.

 1. SIA Groundfloor 2 pakalpojumu izmantošana

2.1. Komerciālie klienti vai patērētāji var izmantot www.Groundfloor24.com piedāvātos pakalpojumus, aizpildot tur glabātās veidlapas. Aizpildot veidlapu, komerciālajam klientam vai patērētājam ir pienākums norādīt savu identitāti, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, norēķinu datus un informāciju par īpašumu. Komerciālais klients vai patērētājs apliecina šo datu pareizību un pilnīgumu.

2.2 Komerciālais klients vai patērētājs var atrast attiecīgo piedāvāto pakalpojumu sarakstu, kā arī šim nolūkam nepieciešamos dokumentus un informāciju vietnē www.groundfloor24.com.

2.3 Komerciāla klienta vai patērētāja pienākums ir nodrošināt, lai visi pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie dokumenti tiktu nosūtīti uz SIA Groundfloor 2. pasniedz. Groundforor 2 Ltd. neuzņemas atbildību par attiecīgo dokumentu pilnīgumu.

 1. Līguma slēgšana

3.1. Pievienotie noteikumi un nosacījumi ir katra līguma pamatā. Tie kļūst par daļu no iepriekš minētā līguma. Ar šo tiek skaidri noraidīti komerciālo klientu un patērētāju noteikumi un nosacījumi, kā arī to iekļaušana iepriekš minētajā līgumā.

3.2. Izmantojot www.groundfloor24.com, komerciālajam klientam vai patērētājam ir iespēja izvēlēties lieliskus pakalpojumus vietnē www.groundfloor24.com, aizpildot pasūtījuma kontaktinformācijas veidlapu.

3.3 Pēc nosaukuma, adreses un citas 2.1. Punktā aprakstītās nepieciešamās informācijas ievadīšanas komerciālajam klientam vai patērētājam tiek dota iespēja veikt savu saistošo pasūtījumu. Galīgais pasūtījums ir piedāvājums noslēgt pirkuma līgumu.

3.4 SIA „Groundforor 2” izskatīs piedāvājumu un pieņems to, ja nepieciešams. Tikai nosūtot pasūtījuma apstiprinājumu, Groundfloor 2 Ltd. šo piedāvājumu.

3.5. Informācija par līgumu un līguma teksti, uz kuriem balstīts vietnē www.groundfloor24.com noslēgtais pārdošanas līgums, netiks saglabāti vietnē www.groundfloor24.com pēc līguma noslēgšanas. Komerciālie klienti un patērētāji ir atbildīgi par iepriekš minētās informācijas, kuru pasūtījuma laikā var apskatīt, izmantojot www.groundfloor24.com, arhivēšanu pierādījumu iegūšanai, grāmatvedības kārtošanai vai citiem mērķiem ar datu nesēju, kas nav atkarīgs no www.groundfloor24.com.

3.6. Ja pakalpojumu sniegšana aizkavējas uzvedības vai apstākļu dēļ, par kuru ir atbildīgs komerciālais klients vai patērētājs (piemēram, nepareizi vai nepilnīgi dokumenti), un ja tas rada papildu izmaksas, komerciālajam klientam vai patērētājam jāsedz vai. jābūt šai SIA Groundfloor 2 aizvietot.

 1. Tiesības atteikties

ATCELŠANAS BEIGAS

 1. Maksājuma nosacījumi

5.1 Pakalpojumu iegāde, izmantojot vietni www.groundfloor24.com, notiek, izmantojot vietnē www.groundfloor24.com norādīto maksāšanas līdzekli.

5.2 Veicot pieprasījumu vai piedāvājumu, izmantojot vietni www.groundfloor24.com, komerciālais klients vai patērētājs maksā depozītu, izmantojot vietnē www.groundfloor24.com norādīto maksāšanas līdzekli. Atlikušās atlīdzības daļa jāmaksā, nododot pakalpojumu vai pabeidzot pakalpojumu. Precīza depozīta summa ir atkarīga no attiecīgā pakalpojuma, un tā sīkāk aprakstīta vietnē www.groundfloor24.com. Ja Groundfloor 2 Ltd. Ja jūs nepieņemat piedāvājumu, depozīts tiks nekavējoties atmaksāts komerciālajam klientam vai patērētājam.

5.3 Visas cenas vietnē www.groundfloor24.com nav saistošas, un tās jebkurā laikā var pieprasīt no SIA Groundfloor 2. jāpielāgo. Galīgais rēķins par platības mērīšanas pakalpojumu, t.sk. Aprēķins un grīdas plāna (dzīvojamā / komerciālā) izveide balstās uz kopējo noteikto platību (EUR 990,00 vienota likme līdz 100m², plus 2 € / m²). Tas ietver gan attiecīgo pakalpojumu faktisko cenu, gan PVN, kas piemērojams līguma noslēgšanas brīdī. Norādītās cenas ir galīgās cenas plus Piegāde. Mēs neiekasējam PVN un tāpēc to neuzrādām. Visiem kuponiem ir neierobežots derīguma termiņš katrā valstī neatkarīgi no tā, kāda valsts ir izvēlēta pasūtot.

5.4 Rēķinu sastādīšana / iekasēšana

SIA Groundfloor One (Dzirnavu iela 57a, LV-1010, Rīga, Latvija) ir atbildīga par ienākošo maksājumu rēķinu izrakstīšanu, iekasēšanu, rezervēšanu un pārsūtīšanu par Groundfloor 2 Lt.d. SIA Groundfloor One arī uzņemas kolekciju, ti, SIA Groundfloor 2 viltus un izpildes darbības. SIA Groundfloor One nosūta rēķinu tieši komerciālajam klientam vai patērētājam un vienā rēķinā iekasē maksu par attiecīgo pakalpojumu.

5.5 SIA „Groundforor 2” katram pirkumam vai pakalpojumu lietošanai vietnē www.groundfloor24.com izmantos komerciālā klienta vai patērētāja izvēlēto maksājuma veidu. Turklāt SIA Groundfloor 2 Komerciālie klienti vai patērētāji var nodot savu adresi un bankas rekvizītus (vārds, adrese, tālruņa numurs) un citus maksājumu datus (jo īpaši kredītkaršu datus) trešajām personām darījuma apstrādes nolūkā, jo īpaši Groundfloor One Ltd. nosaukts 5.4.

5.6. Ja maksājamo summu iekasēšana nav iespējama un tas ir saistīts ar iemesliem, par kuriem tikai komerciālais klients vai patērētājs ir atbildīgs, komerciālais klients vai patērētājs nepilda maksājumus bez atgādinājuma nepieciešamības. Visas atmaksas maksas, kā arī citas ar to saistītās izmaksas un izdevumus sedz komerciālais klients vai patērētājs.

5.7 Komerciālais klients vai patērētājs apliecina, ka bankas kontā ir pietiekami daudz līdzekļu. Izmaksas, kas rodas tiešā debeta atmaksas nesamaksāšanas vai atmaksāšanas dēļ, sedz komerciālais klients vai galalietotājs, ja vien atmaksu vai atmaksu neveic SIA Groundfloor 2. tika izraisīts.

5.8 Atkarībā no maksājumam izmantotās kredītkartes izsniegšanas valsts var tikt piemērota konvertācijas maksa.

 1. Veiktspējas apstrāde

6.1 SIA „Groundforor 2” būtībā piedāvā savus pakalpojumus visās valstīs, kas minētas vietnē www.groundfloor24.com. Vēl vairāk pēc pieprasījuma. Pakalpojumus tieši nesniedz Groundfloor 2 Ltd. ar nosacījumu, drīzāk SIA Groundfloor 2 pakalpojumu līgumu rūpīgi izvēlētām trešām personām.

6.2. SIA Groundfloor 2 nosūtīšana Izveidotie (brokeru) pakalpojumi (piemēram, teritorijas mērījumi, teritorijas aprēķini, stāvu plāni) parasti tiek nosūtīti uz komerciālā klienta vai patērētāja norādīto e-pasta adresi. Pēc pieprasījuma piegādi var veikt uz norādīto pasta adresi. Par papildu darbu (skat. Piegādes un apmaksas nosacījumus vietnē www.groundfloor24.com) iekasēs vienreizēju vienotu likmi, un komerciālais klients vai patērētājs to apmaksās iepriekš (pirms nosūtīšanas). Komerciālais klients vai patērētājs apņemas nodrošināt, ka viņa norādītā piegādes adrese ir pareiza. Saistītās pārsūtīšanas kļūdas notiek uz komerciāla klienta vai patērētāja rēķina.

6.3. Tiesiskā atlīdzības prasība no līguma par pakalpojumu izveidi (piemēram, platību mērījumi, platību aprēķini un stāvu plāni) ir jāmaksā pēc pakalpojumu pabeigšanas (piemēram, platības mērīšana, platību aprēķini, stāvu plāni). Pakalpojumi (piemēram, platības mērīšana, platības aprēķins, stāvu plāni) tiek nodoti komerciālajam klientam vai patērētājam tikai tad, ja ir pierādīts, ka viņš jau ir iesniedzis likumīgu prasību par atlīdzību. Skaidras naudas maksājums, nododot pakalpojumus (piemēram, platības mērīšana, platības aprēķins, stāvu plāns), nav iekļauts.

6.4 Atkarībā no pakalpojuma ir dažādi piegādes laiki, kas sīkāk aprakstīti vietnē www.groundfloor24.com. Groundforor 2 Ltd. patur tiesības jebkurā laikā pielāgot piegādes laikus.

6.5. Ja ir vēlamas darbības, kas pārsniedz komerciāla klienta vai patērētāja sākotnējo piedāvājumu, tiek panākta vienošanās, ka tās parasti tiek apmaksātas. Papildu darbības un parasti visas SIA Groundfloor 2 darbības tiek atalgoti un / vai kompensēti ar stundas likmi EUR 110,00. Par katru nākamo nobraukto kilometru tiek norunāta maksa 0,30 EUR. Groundforor 2 Ltd. var kompensēt visas darbības un izdevumus saskaņā ar iepriekšminēto atlīdzību ar saņemtajiem (pirmajiem) maksājumiem.

Ja īpašums nav pieejams, neraugoties uz iepriekšēju vienošanos par iecelšanu (gaidīšanas laiks maks. 15 minūtes), komerciālajam klientam vai patērētājam ir jāmaksā vienreizēja kompensācija 110,00 EUR. Groundforor 2 Ltd. var kompensēt šo izdevumu pabalstu ar saņemtajiem (pirmajiem) maksājumiem.

6.6. Ja līgumā par pakalpojumu izveidi (piemēram, platību mērījumi, platību aprēķini, stāvu plāni) patērētājs atsauc likumiskajā atteikuma termiņā, SIA Groundfloor 2. iepriekš, par jau veiktajiem izdevumiem, kas tika veikti, zinot patērētājam, ka Groundfloor 2 Ltd. jau ir sākusi pieprasīt no patērētāja aizstāšanu ar līguma izpildi.

6.7 Attiecībā uz noteiktiem pakalpojumiem SIA Groundfloor 2 izmanto Trešā persona, lai izpildītu savas līgumsaistības. Tas ietver, piemēram, virsmas mērījumu izveidošanu, platību aprēķinus un grīdas plānu izveidi. Saistībā ar komerciālajiem klientiem vai patērētājiem SIA Groundfloor 2 Līgumpartneris saistībā ar iepriekšminētajiem pakalpojumiem un ir atbildīgs par visām līguma pamata un papildpakalpojumu saistībām.

 1. Garantija defektiem

7.1 Komerciālajiem klientiem un patērētājiem ir tiesības uz garantiju par defektiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.2 SIA „Groundforor 2” vērš komerciālo klientu un patērētāju uzmanību uz to, ka kavēšanās ar pakalpojumu sniegšanu nepārvaramas varas, streiku, tehnisku problēmu, personāla trūkuma dēļ nekaitē SIA Groundfloor 2. iet, un tas nav attiecināms.

 1. Garantija attiecībā uz www.groundfloor24.com

8.1. Groundforor 2 Ltd. būtībā apņemas nodrošināt vietnes www.groundfloor24.com izmantošanu 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Piekļuve vietnei www.groundfloor24.com var īslaicīgi un bez papildu paziņojuma rasties sistēmas kļūdu, apkopes vai remonta darbu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kurus no Groundfloor 2 nevar kontrolēt. pamest.

8.2. SIA „Groundforor 2” negarantē ne www.groundfloor24.com pieejamā satura precizitāti, ne pilnīgumu. Groundforor 2 Ltd. ir tiesīgs jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt www.groundfloor24.com sniegto saturu.

8.3. Vietnes www.groundfloor24.com saturs tiek sniegts “tāds, kāds tas ir” bez jebkādiem apliecinājumiem, garantijām vai citiem nosacījumiem.

 1. datu aizsardzība

9.1 Attiecībā uz datu aizsardzību ir atsauce uz datu aizsardzības deklarāciju vietnē www.groundfloor24.com (sk. Datu aizsardzība).

9.2. Biļetenu nodrošina www.groundfloor24.com. Izmantojot to, komerciālie klienti un patērētāji tiek informēti par jaunumiem un izmaiņām. Ar regulāriem starplaikiem SIA Groundfloor 2 nosūtīt pakalpojumu sniedzēja informāciju pa e-pastu. Komerciālajiem klientiem un patērētājiem jebkurā laikā var atteikties no biļetenu adresātu saraksta. Pietiek ar e-pastu uz newsletter@groundfllor24.com. Visa saglabātā informācija tiek apstrādāta konfidenciāli.

9.3. Datu izmantošana e-pasta reklamēšanai bez biļetenu reģistrācijas un iebildumu tiesībām: Ja mēs saņemam jūsu e-pasta adresi saistībā ar pakalpojuma pārdošanu un jūs neesat iebildis, mēs paturam tiesības regulāri sūtīt jums piedāvājumus par līdzīgi produkti vai pakalpojumi, piemēram, jau iegādātie, no mūsu klāsta tiks nosūtīti pa e-pastu. Jūs varat iebilst pret šo savas e-pasta adreses izmantošanu jebkurā laikā, nosūtot ziņojumu uz iepriekš aprakstīto kontaktu opciju vai izmantojot saiti, kas norādīta reklāmas e-pastā, neradot citas izmaksas, izņemot pārraides izmaksas saskaņā ar pamata tarifiem. .

9.4. SIA „Groundfloor 2” dzēsīs personas datus, kas glabāti līguma apstrādes nolūkā, pēc attiecīgā perioda saskaņā ar tirdzniecības un nodokļu likumiem (maksimums 10 gadi).

 1. Autortiesības un preču zīmes

10.1. Visi teksti, attēli, grafikas, skaņas, video vai citi attēli un to izvietojums vietnē www.groundfloor24.com ir aizsargāts ar likumu (Autortiesības © 2021 Groundfloor 2 Ltd, SIA Groundfloor24, visas tiesības aizsargātas).

10.2 Bez SIA Groundfloor 2 skaidras rakstiskas piekrišanas Vietnes www.groundfloor24.com saturu nedrīkst kopēt, izplatīt, mainīt vai padarīt pieejamu trešām personām komerciālos nolūkos. Komerciālas izmantošanas gadījumā bez SIA Groundfloor 2 rakstiskas atļaujas komerciālais klients vai patērētājs apņemas samaksāt soda naudu komerciālajiem klientiem un patērētājiem saskaņā ar konkurences likumu. Sods ir balstīts uz izdarītā pārkāpuma smagumu, apmēru un bīstamību. Par katru pārkāpumu tiek sodīts saskaņā ar civiltiesībām un krimināllikumiem.

10.3 Uz dažiem vietnē www.groundfloor24.com reproducētajiem attēliem attiecas trešo personu autortiesības. Komerciālie klienti un patērētāji piekrīt tos ievērot un nekaitēt.

 1. atbildību

11.1. SIA „Groundfloor 2” un ar to saistītās trešās personas nav atbildīgas komerciālajiem klientiem un patērētājiem par jebkādu īpašu, nejaušu, tiešu, netiešu vai izrietošu jebkāda veida kaitējumu vai jebkāda veida kaitējumu, kas rodas lietošanas, datu vai peļņas zaudēšanas dēļ, neatkarīgi no tā, vai ir iespējama iespēja tika norādīts uz šādiem bojājumiem, kas varēja rasties sakarā ar www.groundfloor24.com lietošanu vai saistībā ar to.

11.2. SIA „Groundfloor 2” ir neierobežota atbildība tiktāl, ciktāl kaitējuma cēlonis ir SIA Groundfloor 2 tīšs vai rupji nolaidīgs pienākumu neizpilde. vai likumīgais pārstāvis vai vietnieks.

11.3. Atbild arī SIA Groundfloor 2. par nedaudz nolaidīgu būtisko pienākumu pārkāpumu. Tās ir saistības, kuru pārkāpšana apdraud līguma mērķa sasniegšanu vai kuru izpilde vispirms ļauj pienācīgi izpildīt līgumu un uz kuru ievērošanu pakalpojumu sniedzējs var regulāri paļauties. Šādā gadījumā atbildība ir SIA Groundfloor 2. bet tikai par paredzamiem, līgumam raksturīgiem zaudējumiem. Groundforor 2 Ltd. tomēr nav atbildīgs par nedaudz nolaidīgu pienākumu pārkāpumu, izņemot tos, kas minēti iepriekšējos teikumos.

11.4. Visi šajā GTC uzskaitītie atbildības ierobežojumi neattiecas uz dzīvības, ekstremitāšu vai veselības traumu gadījumā, par defektu pēc pakalpojuma kvalitātes garantijas uzņemšanās un par krāpnieciski slēptiem defektiem.

 1. Noteikumu un nosacījumu maiņa

12.1 SIA „Groundfloor 2” patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un nosacījumus, publicējot atjauninātu noteikumu un nosacījumu versiju vietnē www.groundfloor24.com.

12.2 Visas izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos tiek uzskatītas par apstiprinātām, ja komerciālais klients vai patērētājs 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas neiebilst pret noteikumu un nosacījumu izmaiņām.

12.3. Ja komerciālais klients vai gala lietotājs pēc 30 dienu perioda turpina izmantot vietni www.groundfloor24.com, neskatoties uz mainītajiem noteikumiem un nosacījumiem, turpmāka lietošana tiek uzskatīta par saistošu izmaiņu vienošanos.

 1. Citi

13.1 Nekas šajos lietošanas noteikumos nerada vai nepiešķir tiesības vai citas priekšrocības trešajām personām, kuras neietilpst darījumu attiecībās starp pusēm.

13.2. Šie noteikumi un nosacījumi veido visu līgumu starp Groundfloor 2 Ltd. un komerciālais klients vai patērētājs saistībā ar www.groundfloor24.com un aizstāj visus iepriekšējos pušu līgumus.

 1. Regulējošie tiesību akti un piekritība

14.1 Uz šiem vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas Latvijas likumi, un tie tiek interpretēti atbilstoši tiem, izņemot ANO Pārdošanas konvenciju un starptautiskās privāttiesības. Ciktāl ir pieņemams līgums par jurisdikcijas vietu, piekritīgā jurisdikcijas vieta ir Rīga, Latvija.

14.2 Patērētāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācijā un ārvalstīs, neatkarīgi no likuma izvēles var vienmēr atsaukties uz tās valsts obligātajiem patērētāju aizsardzības likumiem, kurā viņiem ir pastāvīgā dzīvesvieta.

14.3. Visas izmaiņas vai papildinājumi šajā līgumā jāveic rakstveidā, lai tie būtu spēkā. Tas attiecas arī uz pašu rakstiskās formas prasību.

14.4. Ja atsevišķie šo noteikumu un nosacījumu nosacījumi ir pilnīgi vai daļēji neefektīvi, tas neietekmē līguma spēkā esamību un pārējos noteikumus. Neefektīvs vai neizpildāms noteikums tiek aizstāts ar efektīvu un izpildāmu noteikumu, kura sekas ir vistuvāk ekonomiskajam mērķim, kuru vēlas līgumslēdzējas puses ar neefektīvu vai neizpildāmu noteikumu.

14.5. Eiropas Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Šī platforma kalpo kā kontaktpunkts strīdu ārpustiesas izšķiršanai, kas rodas no tiešsaistes pirkumiem vai pakalpojumu līgumiem, kuros iesaistīts patērētājs.

14.6. SIA „Groundfloor 2” ar šo informē visus patērētājus, ka saskaņā ar Likumu par alternatīvu strīdu izšķiršanu patērētāju lietās (VSBG) viņi nav ne gatavi, ne arī pienākumā piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā, kā arī pašlaik nepiedalās tajā.

Statuss: 2021. gada februāris