nospiedums

Groundforor 2 Ltd. (Groundfloor24 zīmolu lietotājs)
Korespondences adrese: Dzirnavu iela 57a, LV-1010, Rīga, Latvija
E-pasts: sales@groundfloor24.com

Uzņēmuma numurs: 11205697
Reģistrējies: Anglija un Velsa

Uzņēmuma nodokļa numurs (UTR): 4306818342

Norādītās cenas ir galīgās cenas plus Piegāde. Mēs neiekasējam PVN un tāpēc to neuzrādām.

Uzņēmuma adrese: 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU Londona, Anglija, Lielbritānija

Uzņēmuma direktors: Dr. Pīters Muellers

Atbildīgais par saturu: Dr. Pīters Muellers (120. lielais ceļš, Austrumu Finčlijs, N2 9ED
Londona, Anglija, Lielbritānija)

Groundforor 2 Ltd. pats nesniedz juridiskas un nodokļu konsultācijas.

ES strīdu izšķiršana
Eiropas Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Mūsu e-pasta adresi varat atrast iepriekš sniegtajā juridiskajā paziņojumā.

Patērētāju strīdu izšķiršana / universāla šķīrējtiesa
Mēs neesam ne gatavi, ne pienākums piedalīties strīdu izšķiršanas procesā patērētāju šķīrējtiesā.

Atbildība par saturu:
Kā pakalpojumu sniedzējs mēs esam atbildīgi par savu saturu šajās lapās saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem. Tomēr mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par satura pareizību, pareizību, pilnīgumu un aktualitāti. Atbildības prasības pret SIA „Groundfloor 2” par materiāliem vai nemateriāliem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot sniegto informāciju vai neizmantojot to, vai izmantojot nepareizu vai nepilnīgu informāciju, tiek principiāli izslēgtas, ja vien SIA „Groundfloor 2” nav tīšas vai rupjas nolaidības vainas. Tomēr kā pakalpojumu sniedzējam mums nav jāuzrauga trešās puses informācija, kas tiek pārsūtīta vai glabāta, vai jāizmeklē apstākļi, kas norāda uz nelikumīgām darbībām.

Pienākumi noņemt vai bloķēt informācijas izmantošanu saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem netiek ietekmēti. Atbildība šajā sakarā ir iespējama tikai no brīža, kad mēs uzzinām par konkrētu juridisku pārkāpumu. Tiklīdz mēs uzzināsim par šādiem juridiskiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties noņemsim šo saturu.

Atbildība par saitēm:
Mūsu piedāvājumā ir saites uz ārējām trešo pušu vietnēm, kuru saturu mēs neietekmējam. Tāpēc mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par šo ārējo saturu. Attiecīgais lapu nodrošinātājs vai operators vienmēr ir atbildīgs par saistīto lapu saturu. Saistītās lapas tika pārbaudītas pēc iespējamiem juridiskiem pārkāpumiem to saistīšanas laikā. Saites izveides laikā netika atrasts nelegāls saturs.

Saistīto lapu satura pastāvīga uzraudzība nav pamatota, ja nav konkrētu pierādījumu par juridisku pārkāpumu. Ja mēs uzzināsim par juridiskiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties noņemsim šādas saites.

Autortiesības:
Uz vietņu operatora izveidoto saturu un darbiem šajās lapās attiecas autortiesības. Pavairošanai, apstrādei, izplatīšanai un jebkādam izmantojumam ārpus autortiesību ierobežojumiem nepieciešama attiecīgā autora vai radītāja rakstiska piekrišana. Šīs vietnes lejupielāde un kopijas ir atļautas tikai privātām, nekomerciālām vajadzībām.

Ciktāl šīs vietnes saturu nav izveidojis operators, tiek ievērotas trešo personu autortiesības. Jo īpaši trešo personu saturs tiek atzīmēts kā tāds. Ja jūs tomēr uzzinātu par autortiesību pārkāpumu, mēs lūdzam jūs par to attiecīgi paziņot. Tiklīdz mēs uzzināsim par juridiskiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties noņemsim šādu saturu.

Attēlu licences:

# 222167560 © brichuas – shutterstock.com (Eiropas karte)

# 443622139 © Iconic Bestiasy – shutterstock.com (būvniecības plāni)

# 53560701 © fotolia.com (stock.adobe.com) (saule)

Preču zīmes:

Groundfloor24 (EUTM 018107854, EUTM 018133280, EUTM 018153429, EUTM 018184083, WOTM 1553802) ir uzņēmuma Groundfloor24 Limited reģistrēta preču zīme, kas izmantota ar uzņēmuma Groundfloor24 Limited atļauju. Visas tiesības aizsargātas.