odcisk

Parter 2 Ltd. (Użytkownik marek Groundfloor24)
Adres do korespondencji: Dzirnavu Street 57a, LV-1010, Ryga, Łotwa
E-mail: sales@groundfloor24.com

Numer firmy: 11205697
Zarejestrowany: Anglia i Walia

Numer podatkowy firmy (UTR): 4306818342

Podane ceny są cenami ostatecznymi plus Wysyłka . Nie pobieramy podatku VAT i dlatego go nie pokazujemy.

Adres firmy: 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU Londyn, Anglia, Wielka Brytania

Dyrektor firmy: Dr. Peter Mueller

Odpowiedzialny za treść: Dr. Peter Mueller (120 High Road, East Finchley, N2 9ED
Londyn, Anglia, Wielka Brytania)

Parter 2 Ltd. sam nie udziela porad prawnych i podatkowych.

Rozstrzyganie sporów w UE
Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej informacji prawnej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich / powszechna komisja arbitrażowa
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim arbitrażem.

Odpowiedzialność za treść:
Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Nie możemy jednak przejąć żadnej odpowiedzialności za poprawność, poprawność, kompletność i aktualność treści. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Groundfloor 2 Ltd. dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez użycie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji lub użycie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem, że Groundfloor 2 Ltd. nie ma winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji stron trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnym prawem pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki:
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialny jest zawsze dostawca lub operator stron. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie, gdy zostały połączone. W momencie łączenia nie znaleziono żadnych nielegalnych treści.

Stałe monitorowanie treści powiązanych stron nie jest uzasadnione bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie:
Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatora serwisu podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej witryny są dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Licencje na obrazy:

# 222167560 © brichuas – shutterstock.com (Mapa Europy)

# 443622139 © Iconic Bestiasy – shutterstock.com (plany budowy)

# 53560701 © fotolia.com (stock.adobe.com) (sun)

Znaki towarowe:

Groundfloor24 (EUTM 018107854, EUTM 018133280, EUTM 018153429, EUTM 018184083, WOTM 1553802) jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Groundfloor24 Limited, używanym za zgodą Groundfloor24 Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.