Ostunõuanded

Maja või korteri ostmisel kindlustate oma investeeringu eksperdi nõuande või hinnanguga. Enne vaatamise kohtumist saatke mulle kinnisvara kohta teave või andmed ja dokumendid (nt maakleri aruanne koos korruseplaanidega), et saaksin kohtumiseks ette valmistuda (korteriomandite puhul vajan jagunemisdeklaratsiooni).

Külastan teiega kinnistut ja uurin seda üksikasjalikult.

Pärast vaatamist koostan soovitud hinnangu. – Kogemused on näidanud, et piisab turuväärtuse arvutamisest või lühikesest hinnangust. Sõltuvalt tähtkujust või asjaoludest võib vaja minna üksikasjalikku turuväärtuse hindamist.

Sellele järgneb üksikasjalik konsultatsioon, kus esitan oma hinnangu, milliseid kulusid võite oodata lühikeses, keskmises ja pikas perspektiivis ning kas ostuhind näib mõistlik.

Lisaks saate enne notari ametissenimetamist teavet selle kohta, milliseid asju peaksite kaaluma või kontrollima.

Müüginõustamine

Tahate olla kindel, et kinnisvaramaaklerid ei anna valesid lubadusi ega müü teid ilma agendita. Seejärel kindlustage oma maja või korteri müük eksperdi nõuande või hinnanguga. Enne vaatamise kohtumist või vaatamise kohtumise ajal andke mulle – kui see on olemas – teave vara kohta (vt allalaaditud faili “Vara hindamise kontroll-loend”).

Külastan teiega kinnistut ja uurin seda üksikasjalikult.

Pärast vaatamist koostan soovitud hinnangu. – Kogemused on näidanud, et piisab turuväärtuse arvutamisest või lühikesest hinnangust. Lahutuse, pärandvara või pärimisvaidlustega seotud müügi puhul, mis on (tõenäoliselt) menetluses kohtus, hooldekodus ja järelevalves jms, on sageli vaja turuväärtuse hindamist.

Sellele järgneb üksikasjalik konsultatsioon, kus selgitan oma hinnangut, milliseid (ettevalmistavaid) meetmeid soovitan (ideaalis enne vara turule tulekut) ja millele peaksite üldiselt või seoses müüdava varaga tähelepanu pöörama .

Lisaks saate enne notari ametissenimetamist teavet selle kohta, milliseid asju peaksite kaaluma või kontrollima.

Turuväärtuse arvutamine (ostu- või müüginõustamine)

Turuväärtuse arvutamine on väärtuse ligikaudne hinnang. See toimib kinnisvara müümisel või ostmisel “orienteerumisabina”.

Kinnistu kohta käivat teavet (vara suurus, elamispind, ehitamise aasta jne) ei kontrollita ega kontrollita selle usaldusväärsust. Kinnistusraamatusse kantud õigusi ja koormatisi ei arvestata.

Maht: umbes 5 lehekülge

Töötlemise / tarneaeg: umbes 4 – 7 päeva pärast vara vaatamist

Lühikesed hinnangud (ostu- või müüginõuanded)

Lühike hinnang on mõttekas nii ostu-müügiotsuste kui ka pankadega peetavate arutelude rahastamiseks või abielulahutuse või pärimise korral vara müümiseks.

Lühiaruandes keskendutakse hindamisele (vara väärtuse määramine BauGB §194 kohaselt) ilma üksikasjaliku fotodokumentatsiooni ja üksikasjalike kirjeldusteta.

Hindamise osas koostatakse lühiaruanne põhimõtteliselt samamoodi kui nn pikk aruanne (“turuväärtuse aruanne”). Tekstiline ulatus on siiski kokku võetud.

Maht: umbes 15 – 25 lk

Töötlemis- / tarneaeg: umbes 7-14 päeva pärast vara vaatamist

Turuväärtuse hindamine (ostu- või müüginõustamine)

Turuväärtuse hindamine (kohtukindel) on õige hindamine pärimismenetluste või seaduslike pärimisvaidluste, lahutuste, eestkostjate ja hooldajate või maksuametite ja pankadega peetavate läbirääkimiste jaoks.

Regulaarne hindamisaruanne (“pikk aruanne”) nõuab märkimisväärset pingutust, näiteks hankides arvukalt dokumente erinevatest büroodest, nagu kinnistusamet, kinnisvarakataster, ekspertkomisjon, saastunud objektide register, ehituskoormuse register, ehitusamet hoone järelevalve, hoone planeerimise büroo, ümberehitamise amet.

Aruanne sisaldab arvutusi, selgitusi ja mõnel juhul ka taustteavet ning põhjendusi, kirjeldusi ja fotodokumentatsiooni.

Selle eest saate kehtiva ja seaduslikult tunnustatud aruande, näiteks maksuametitest ja kohtutelt.

Maht: umbes 40–60 lehte

Töötlemis- / tarneaeg: umbes 2 – 6 nädalat pärast vara vaatamist (ja kõik vajalikud dokumendid / teave on olemas)