Areamätning inklusive areaberäkning och planritningar:

Numera är det viktigare att ha exakta planer eller planritningar och särskilt områdesinformation. Detta blir allt vanligare när man köper, säljer eller hyr en fastighet eller planerar renovering. Oavsett detta är det alltid fördelaktigt att ha eller få en konkret översikt över din fastighet.

Vi erbjuder dig en områdesmätning inklusive områdesberäkning och skapande av planritningar av våra experter (experter, arkitekter, civilingenjörer eller fastighetsexperter) på plats för alla bostads- och kommersiella fastigheter.

Som tillval kan du, förutom ovannämnda areamätning (inklusive areaberäkning och skapande av planritningar), få en mätning inklusive beräkning av bruttoytan. Bruttogolvytan betecknar totaliteten av alla golvytor enligt de yttre måtten (inklusive väggar och väggkonstruktioner) för respektive golv.

Vi arbetar för dig i följande länder.

  • Lettland, Litauen, Estland, Polen,
  • Nederländerna, Belgien, Luxemburg,
  • Schweiz Österrike,
  • Storbritannien, Irland,
  • Italien, Spanien, Portugal,
  • Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island

Genom detta samarbete erbjuder vi en professionell fastighetstjänst i form av en kvalitativ areamätning i samband med skapande av planritningar och areaberäkningar.