Arealmåling inkludert arealberegning og plantegninger:

I dag er det viktigere å ha nøyaktige planer eller plantegninger og spesielt informasjon om området. Dette blir mer og mer vanlig når du kjøper, selger eller leier en eiendom eller når du planlegger renovering. Uansett dette er det alltid gunstig å ha eller motta en konkret oversikt over eiendommen din.

Vi tilbyr deg en områdemåling inkludert arealberegning og oppretting av plantegninger av våre eksperter (eksperter, arkitekter, sivilingeniører eller eiendomseksperter) på stedet for alle boliger og næringseiendommer.

I tillegg til ovennevnte arealmåling (inkludert arealberegning og oppretting av plantegninger), kan du i tillegg motta en måling inkludert beregning av bruttoarealet. Bruttoarealet angir helheten av alle gulvarealer i henhold til de ytre dimensjonene (inkludert vegger og veggkonstruksjoner) i respektive gulv.

Vi jobber for deg i følgende land.

  • Latvia, Litauen, Estland, Polen,
  • Nederland, Belgia, Luxembourg,
  • Sveits Østerrike,
  • Storbritannia, Irland,
  • Italia, Spania, Portugal,
  • Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island

Gjennom dette samarbeidet tilbyr vi en profesjonell eiendomstjeneste i form av en kvalitativ arealmåling i forbindelse med opprettelse av plantegninger og arealberegninger.