Porady dotyczące zakupu

Kupując dom lub mieszkanie, zabezpieczasz swoją inwestycję za radą lub wyceną eksperta. Przed wizytą przeglądową prześlij mi informacje lub dane i dokumenty dotyczące nieruchomości (np. Raport maklera z planami pięter), abym mógł przygotować się do spotkania (w przypadku lokali mieszkalnych potrzebuję oświadczenia o podziale).

Odwiedzę z tobą nieruchomość i szczegółowo ją zbadam.

Po obejrzeniu utworzę odpowiednią ocenę. – Doświadczenie pokazuje, że kalkulacja wartości rynkowej lub krótka wycena są wystarczające. W zależności od konstelacji lub okoliczności może być wymagana szczegółowa wycena wartości rynkowej.

Potem następuje szczegółowa konsultacja, w której przedstawiam swoją ocenę, jakich kosztów można się spodziewać w krótkim, średnim i długim okresie oraz czy cena zakupu wydaje się rozsądna.

Dodatkowo otrzymasz informację, jakie sprawy powinieneś rozważyć lub sprawdzić przed spotkaniem notarialnym.

Porady dotyczące sprzedaży

Chcesz się upewnić, że agenci nieruchomości nie składają fałszywych obietnic ani nie sprzedają cię bez agenta. Następnie zabezpiecz sprzedaż domu lub mieszkania poradą lub oceną eksperta. Przed wizytą do oglądania lub w trakcie oglądania proszę o podanie – jeśli są dostępne – informacji lub danych i dokumentów dotyczących nieruchomości (zobacz do pobrania „Lista kontrolna wyceny nieruchomości”).

Odwiedzę z tobą nieruchomość i szczegółowo ją zbadam.

Po obejrzeniu utworzę odpowiednią ocenę. – Doświadczenie pokazuje, że kalkulacja wartości rynkowej lub krótka wycena są wystarczające. W przypadku sprzedaży w związku z rozwodami, spadkami lub sporami spadkowymi, które (prawdopodobnie) toczą się przed sądem, opieką zastępczą i nadzorem itp., Często wymagana jest wycena wartości rynkowej.

Następnie następuje szczegółowa konsultacja, w której wyjaśniam swoją ocenę, jakie działania (przygotowawcze) zalecam (najlepiej przed wprowadzeniem nieruchomości na rynek) i na co należy zwrócić uwagę w ogóle lub w odniesieniu do nieruchomości do sprzedaży .

Dodatkowo otrzymasz informację, jakie sprawy powinieneś rozważyć lub sprawdzić przed spotkaniem notarialnym.

Obliczanie wartości rynkowej (porady dotyczące zakupu lub sprzedaży)

Obliczenie wartości rynkowej jest przybliżonym oszacowaniem wartości. Służy jako „pomoc orientacyjna” przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości.

Informacje o nieruchomości (wielkość nieruchomości, powierzchnia mieszkalna, rok budowy itp.) Nie są sprawdzane ani sprawdzane pod kątem wiarygodności. Nie uwzględnia się praw i obciążeń wpisanych do księgi wieczystej.

Objętość: ok. 5 stron

Czas realizacji / dostawy: ok. 4 – 7 dni po obejrzeniu nieruchomości

Krótkie oceny (porady dotyczące zakupu lub sprzedaży)

Krótka wycena ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży, a także przy rozmowach z bankami o finansowaniu lub przy sprzedaży nieruchomości w przypadku rozwodu lub dziedziczenia.

Krótki raport skupia się na wycenie (określenie wartości nieruchomości zgodnie z §194 BauGB) bez szczegółowej dokumentacji fotograficznej i szczegółowych opisów.

Pod względem wyceny raport krótki jest zasadniczo sporządzany w taki sam sposób, jak tzw. Raport długi („raport wartości rynkowej”). Podsumowano jednak zakres tekstu.

Objętość: ok. 15 – 25 stron

Czas realizacji / dostawy: ok. 7-14 dni po obejrzeniu nieruchomości

Wyceny wartości rynkowej (porady dotyczące zakupu lub sprzedaży)

Wycena wartości rynkowej (sądowa) jest właściwą wyceną dla postępowań spadkowych lub prawnych sporów spadkowych, rozwodów, opiekunów i kuratorów lub dla urzędów skarbowych i rozmów finansowych z bankami.

Regularny raport z wyceny („długi raport”) wymaga niemałego wysiłku, na przykład poprzez zakup wielu dokumentów z różnych urzędów, takich jak księgi wieczyste, kataster nieruchomości, komisja ekspertów, kataster zanieczyszczonego terenu, rejestr obciążeń organ, nadzór budowlany, biuro projektów budowlanych, organ przebudowy.

Raport zawiera obliczenia, wyjaśnienia, aw niektórych przypadkach informacje ogólne, a także uzasadnienia, opisy i dokumentację fotograficzną.

W tym celu otrzymasz ważny i prawnie uznany raport np. Z urzędów skarbowych i sądów.

Zakres: ok. 40 – 60 stron

Czas realizacji / dostawy: ok. 2 – 6 tygodni po obejrzeniu nieruchomości (dostępne są wszystkie niezbędne dokumenty / informacje)