Revisió d’opinió d’experts

Si us preocupa si l’informe d’un expert és correcte, hauríeu de revisar-lo.

En revisar una opinió d’experts, examino els aspectes següents:
– Correspondència del valor de mercat determinat amb el valor de mercat
– Els procediments, càlculs i dades realitzats són correctes?
– Conclusió o versemblança dels resultats
– S’han tingut en compte tots els factors / circumstàncies que influeixen en el valor
Després rebreu una declaració per escrit i / o us explicaré els processos complexos en un debat detallat i us donaré més consells.
Groundfloor24.com: revisió d’expertesa
# 222167560 © brichuas - shutterstock.com

Serveis a Països Baixos, Alemanya:

  • Mesura de superfície, inclòs el càlcul de superfície i els plànols

altres serveis a Alemanya

  • la valoració (càlcul del valor de mercat, avaluació breu, avaluació del valor de mercat) d’una propietat,
  • una consulta de compra o venda incl. Càlcul de valor de mercat, informes breus o informes de valor de mercat,
  • una revisió d’experts,
  • una mesura d’àrea incl. Càlcul de superfície i plànols,
  • un certificat energètic (certificat de consum o certificat de requisit) o