Paslaugų teikimo sąlygos

Kiekviena čia nurodyta „Groundfloor 2 Ltd.“, Dzirnavu gatvė 57a, LV-1010, Ryga, Latvija (toliau – „Groundfloor 2 Ltd.“) veikla yra paremta šiomis Bendrosiomis sąlygomis (toliau – BSB), kuriomis visi klientai gali naudotis deponuoti interneto svetainėje www. groundfloor24.com yra paskelbti ir pripažinti.

 1. Generolas

1.1 UAB „Groundfloor 2“ suteikia galimybę komerciniams klientams (toliau – komerciniai klientai), taip pat vartotojams kaip galutiniams vartotojams (toliau – vartotojai) teikti „Groundfloor 2 Ltd.“ paslaugas per www.groundfloor24.com. kažko reikalauti.

1.2 „Groundfloor 2 Ltd.“ siūlo komerciniams klientams ir vartotojams galimybę užsisakyti paslaugas (pavyzdžiui, susijusius su paviršiaus matavimais, ploto skaičiavimais ir grindų planais) per www.groundfloor24.com arba vietoje komerciniams klientams ar vartotojams.

 1. Naudojimasis „Groundfloor 2 Ltd.“ paslaugomis

2.1. Komerciniai klientai ar vartotojai gali naudotis www.Groundfloor24.com siūlomomis paslaugomis, užpildydami ten saugomas formas. Pildydamas formą, komercinis klientas ar vartotojas privalo pateikti savo tapatybę, adresą, telefono numerį, el. Pašto adresą, atsiskaitymo duomenis ir informaciją apie turtą. Komercinis klientas ar vartotojas užtikrina šių duomenų teisingumą ir išsamumą.

2.2 Komercinis klientas arba vartotojas gali rasti atitinkamų siūlomų paslaugų sąrašą ir tam reikalingus dokumentus bei informaciją www.groundfloor24.com esančiame sąraše.

2.3 Komercinio kliento ar vartotojo pareiga yra užtikrinti, kad visi dokumentai, reikalingi norint naudotis paslaugomis, būtų siunčiami „Groundfloor 2 Ltd.“. būti įteiktas. Groundfloor 2 Ltd. neprisiima atsakomybės už atitinkamų dokumentų išsamumą.

 1. Sutarties sudarymas

3.1 Pridedamos sąlygos yra kiekvienos sutarties pagrindas. Tai tampa minėtos sutarties dalimi. Komercinių klientų ir vartotojų sąlygos ir įtraukimas į minėtą sutartį yra aiškiai atmetami.

3.2 Naudodamasis www.groundfloor24.com, komercinis klientas ar vartotojas turi galimybę pasirinkti puikias paslaugas www.groundfloor24.com, užpildydamas užsakymo kontaktinę formą.

3.3 Įvedus pavadinimą, adresą ir kitą būtiną informaciją, aprašytą 2.1 punkte, komerciniam klientui ar vartotojui suteikiama galimybė pateikti privalomą užsakymą. Galutinis užsakymas reiškia pasiūlymą sudaryti pirkimo sutartį.

3.4 „Groundforor 2 Ltd.“ peržiūrės pasiūlymą ir prireikus jį priims. „Groundfloor 2 Ltd.“ tik atsiųsdama užsakymo patvirtinimą. šį pasiūlymą.

3.5 Informacija apie sutartį ir sutarties tekstai, kuriais grindžiama www.groundfloor24.com sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, po sutarties sudarymo nebus išsaugota www.groundfloor24.com. Komerciniai klientai ir vartotojai yra atsakingi už minėtos informacijos, kurią galima peržiūrėti užsakymo metu per www.groundfloor24.com, archyvavimą įrodymų, buhalterijos ar kitais tikslais, saugykloje, nepriklausančioje nuo www.groundfloor24.com.

3.6 Jei paslaugų teikimas vėluoja dėl elgesio ar aplinkybių, už kurias yra atsakingas komercinis klientas ar vartotojas (pvz., Neteisingi ar neišsamūs dokumentai), ir jei tai gali sukelti papildomų išlaidų, komercinis klientas ar vartotojas privalo padengti arba. turi šią „Groundfloor 2 Ltd.“ pakeisti.

 1. Teisė atsisakyti sutarties

ATŠaukimo pabaiga

 1. Mokėjimo sąlygos

5.1 Paslaugos perkamos per www.groundfloor24.com naudojant mokėjimo priemonę, nurodytą www.groundfloor24.com.

5.2 Vykdydamas užklausą ar pasiūlymą per www.groundfloor24.com, komercinis klientas arba vartotojas moka užstatą naudodamasis mokėjimo priemone, nurodyta www.groundfloor24.com. Likusi atlygio dalis mokama jį perdavus arba baigus paslaugą. Tiksli užstato suma priklauso nuo atitinkamos paslaugos ir išsamiau aprašyta www.groundfloor24.com. Ar turėtų „Groundfloor 2 Ltd.“ Jei nepriimsite pasiūlymo, užstatas bus nedelsiant grąžintas komerciniam klientui ar vartotojui.

5.3 Visos www.groundfloor24.com kainos nėra privalomos ir jas galima bet kada paprašyti iš „Groundfloor 2 Ltd.“. būti pakoreguotas. Galutinė sąskaita už ploto matavimo paslaugą, įsk. Skaičiavimas ir grindų plano sudarymas (gyvenamasis / komercinis) yra pagrįstas bendru nustatytu plotu (990,00 EUR fiksuota suma iki 100m² plius 2 € / m²). Tai apima faktinę atitinkamų paslaugų kainą ir PVM, taikomą sutarties sudarymo metu. Nurodytos kainos yra galutinės kainos plius Pristatymas. Mes nerenkame PVM ir todėl jo nerodome. Visi čekiai turi neribotą galiojimą kiekvienoje šalyje, neatsižvelgiant į šalį, pasirinktą užsakant.

5.4 Sąskaitų faktūrų išrašymas / surinkimas

„Groundfloor One Ltd.“ (Dzirnavu gatvė 57a, LV-1010, Ryga, Latvija) yra atsakinga už sąskaitų išrašymą, gaunamų mokėjimų už „Groundfloor 2 Lt.d.“ surinkimą, užsakymą ir persiuntimą. „Groundfloor One Ltd.“ taip pat imasi „Groundfloor 2 Ltd.“ rinkimo, ty apgaulingo ir vykdymo užtikrinimo veiklos. „Groundfloor One Ltd.“ sąskaitą siunčia tiesiogiai komerciniam klientui ar vartotojui ir surenka mokesčius už atitinkamą paslaugą vienoje sąskaitoje.

5.5 „Groundfloor 2 Ltd.“ naudos komercinio kliento ar vartotojo pasirinktą mokėjimo būdą kiekvienam pirkimui ar naudojimuisi paslaugomis www.groundfloor24.com. Be to, „Groundfloor 2 Ltd.“ Komerciniai klientai ar vartotojai gali perduoti savo adresą ir banko duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris) ir kitus mokėjimo duomenis (ypač kreditinių kortelių duomenis) trečiosioms šalims sandorio apdorojimo tikslais, visų pirma „Groundfloor One Ltd“. pavadintas 5.4.

5.6 Jei neįmanoma surinkti mokėtinų sumų ir tai yra dėl priežasčių, už kurias atsakingas tik komercinis klientas ar vartotojas, komercinis klientas arba vartotojas nesumoka mokėjimo be priminimo. Bet kokius grąžinimo mokesčius ir kitas dėl to patirtas rinkliavas bei išlaidas turi padengti komercinis klientas arba vartotojas.

5.7 Komercinis klientas ar vartotojas tikina, kad banko sąskaitoje yra pakankamai lėšų. Išlaidas, atsirandančias dėl tiesioginio debeto negrąžinimo ar grąžinimo, padengia komercinis klientas arba galutinis vartotojas, jei grynųjų pinigų negrąžinimo ar grąžinimo neatlieka „Groundfloor 2 Ltd.“. buvo sukeltas.

5.8 Priklausomai nuo to, kurioje šalyje išduodama mokėjimui naudojama kredito kortelė, gali būti taikomi konversijos mokesčiai.

 1. Spektaklio apdorojimas

6.1 „Groundforor 2 Ltd.“ iš esmės siūlo savo paslaugas visose šalyse, nurodytose www.groundfloor24.com. Dar daugiau paprašius. Paslaugas tiesiogiai neteikia „Groundfloor 2 Ltd.“. numatyta, o „Groundfloor 2 Ltd.“ paslaugų sutartį kruopščiai atrinktoms trečiosioms šalims.

6.2. „Groundfloor 2 Ltd.“ siuntimas sukurtos (tarpininkavimo) paslaugos (pvz., ploto matavimai, ploto skaičiavimai, aukštų planai) paprastai siunčiamos komercinio kliento ar vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu. Pagal pageidavimą pristatymas gali būti atliekamas nurodytu pašto adresu. Už papildomą darbą (žr. Pristatymo ir apmokėjimo sąlygas www.groundfloor24.com) bus imamas vienkartinis fiksuotas tarifas, kurį iš anksto (prieš išsiuntimą) apmokės komercinis klientas arba vartotojas. Komercinis klientas ar vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad jo nurodytas pristatymo adresas yra teisingas. Susijusios perdavimo klaidos yra komercinio kliento ar vartotojo sąskaita.

6.3 Teisinis atlyginimo reikalavimas pagal paslaugų kūrimo sutartį (pvz., Ploto matavimai, ploto skaičiavimai ir grindų planai) yra mokamas baigus paslaugas (pvz., Ploto matavimas, ploto skaičiavimai, aukštų planai). Paslaugos (pavyzdžiui, ploto matavimas, ploto apskaičiavimas, aukštų planai) perduodamos komerciniam klientui ar vartotojui tik tuo atveju, jei įrodoma, kad jis jau teisėtai reikalavo atlygio. Piniginis mokėjimas perduodant paslaugas (pavyzdžiui, ploto matavimas, ploto apskaičiavimas, aukšto planas) neįtraukiamas.

6.4 Priklausomai nuo paslaugos, yra skirtingi pristatymo terminai, kurie išsamiau aprašyti www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. pasilieka teisę bet kuriuo metu koreguoti pristatymo laiką.

6.5 Jei norima, kad veikla viršytų pirminio komercinio kliento ar vartotojo pasiūlymą, sutarta, kad ši veikla paprastai yra mokama. Papildoma ir paprastai visa „Groundfloor 2 Ltd.“ veikla. yra atlyginamos ir (arba) kompensuojamos pagal 110,00 EUR valandinį įkainį. Už kiekvieną papildomą nuvažiuotą kilometrą yra sutartas 0,30 EUR mokestis. Groundfloor 2 Ltd. gali kompensuoti visą veiklą ir išlaidas pagal minėtą atlygį su gautomis (pradinėmis) įmokomis.

Jei į turtą negalima patekti, nepaisant išankstinio susitarimo dėl susitikimo (laukimo laikas ne ilgesnis kaip 15 minučių), komercinis klientas ar vartotojas turi sumokėti vienkartinę 110,00 EUR kompensaciją. Groundfloor 2 Ltd. gali kompensuoti šią išlaidų išmoką gautais (pradiniais) įnašais.

6.6 Jei vartotojas per įstatyme nustatytą sutarties atsisakymo terminą atšaukia paslaugų (pvz., Ploto matavimų, ploto skaičiavimų, grindų planų) sudarymo sutartį, „Groundfloor 2 Ltd.“ anksčiau už jau padarytas išlaidas, kurios buvo padarytos žinant vartotojui, kad „Groundfloor 2 Ltd.“ jau pradėjo reikalauti, kad vartotojas pakeistų sutartį.

6.7 Tam tikras paslaugas naudoja „Groundfloor 2 Ltd.“ Trečioji šalis vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Tai apima, pavyzdžiui, paviršiaus matavimų, ploto skaičiavimų ir grindų planų kūrimą. Komercinių klientų ar vartotojų atžvilgiu „Groundfloor 2 Ltd.“ Sutartinis partneris, susijęs su pirmiau minėtomis paslaugomis, ir yra atsakingas už visus sutartinius pagrindinės ir papildomos paslaugos įsipareigojimus.

 1. Garantija defektams

7.1 Komerciniai klientai ir vartotojai turi teisę į garantiją už defektus pagal įstatymų nuostatas.

7.2 „Groundforor 2 Ltd.“ atkreipia komercinių klientų ir vartotojų dėmesį į tai, kad vėlavimas teikti paslaugas dėl nenugalimos jėgos, streikų, techninių problemų, darbuotojų trūkumo nenukenčia „Groundfloor 2 Ltd.“. eina ir tai nepriskirtina.

 1. Garantija dėl www.groundfloor24.com

8.1 UAB „Groundfloor 2“ iš esmės įsipareigoja užtikrinti www.groundfloor24.com naudojimąsi visą parą, septynias dienas per savaitę. Prieiga prie www.groundfloor24.com gali laikinai ir be papildomo pranešimo įvykti dėl sistemos klaidų, priežiūros ar remonto darbų ar dėl priežasčių, nepriklausančių nuo „Groundfloor 2 Ltd.“ palikti apleistą.

8.2 „Groundfloor 2 Ltd.“ negarantuoja nei www.groundfloor24.com pateikiamo turinio tikslumo, nei išsamumo. Groundfloor 2 Ltd. turi teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti www.groundfloor24.com pateiktą turinį.

8.3 www.groundfloor24.com turinys pateikiamas toks, koks yra, be jokių pareiškimų, garantijų ar kitų sąlygų.

 1. duomenų apsauga

9.1 Kalbant apie duomenų apsaugą, daroma nuoroda į duomenų apsaugos deklaraciją, pateiktą www.groundfloor24.com (žr. Duomenų apsaugą).

9.2 Naujienlaiškis tvarkomas per www.groundfloor24.com. Komerciniai klientai ir vartotojai apie tai informuojami apie naujienas ir pokyčius. Reguliariai, UAB „Groundfloor 2“. siųsti paslaugų teikėjo informaciją el. paštu. Komercinius klientus ir vartotojus bet kuriuo metu galima atsisakyti naujienlaiškių adresų sąrašo. Užtenka el. Pašto adresu newsletter@groundfllor24.com. Visa saugoma informacija yra tvarkoma konfidencialiai.

9.3 Duomenų naudojimas reklamuojant el. Laišką be registracijos naujienlaiškyje ir jūsų teisė prieštarauti: Jei mes gauname jūsų el. Pašto adresą, susijusį su paslaugos pardavimu, o jūs neprieštaravote, pasiliekame teisę reguliariai siųsti jums pasiūlymus dėl panašūs produktai ar paslaugos, pvz., jau įsigyti, iš mūsų asortimento, kurie bus siunčiami el. paštu. Galite prieštarauti, kad jūsų el. Pašto adresas būtų naudojamas bet kuriuo metu, siųsdami pranešimą aukščiau aprašytai kontakto parinkčiai arba naudodami nuorodą, pateiktą reklaminiame el. Laiške, nepatirdami jokių kitų išlaidų, išskyrus perdavimo išlaidas pagal pagrindinius tarifus. .

9.4 UAB „Groundfloor 2“ ištrins asmens duomenis, saugomus sutarties tvarkymo tikslais, po atitinkamo laikotarpio pagal komercinius ir mokesčių įstatymus (daugiausia 10 metų).

 1. Autorių teisės ir prekių ženklai

10.1 Visi tekstai, vaizdai, grafika, garsas, vaizdo įrašai ar kiti vaizdai ir jų išdėstymas www.groundfloor24.com yra saugomi įstatymų (autorių teisės priklauso © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., visos teisės saugomos).

10.2 Be aiškaus rašytinio „Groundfloor 2 Ltd.“ sutikimo Www.groundfloor24.com turinio negalima kopijuoti, platinti, keisti ar padaryti prieinamą trečiosioms šalims komerciniais tikslais. Komercinio naudojimo atveju be raštiško „Groundfloor 2 Ltd.“ sutikimo. komercinis klientas ar vartotojas įsipareigoja sumokėti baudą pagal konkurencijos įstatymus komerciniams klientams ir vartotojams. Bausmė pagrįsta padaryto nusikaltimo sunkumu, mastu ir pavojingumu. Už kiekvieną pažeidimą baudžiama pagal civilinius ir baudžiamuosius įstatymus.

10.3 Kai kuriems www.groundfloor24.com atkurtiems vaizdams taikomos trečiųjų šalių autorių teisės. Komerciniai klientai ir vartotojai sutinka jų gerbti ir jiems nepakenkti.

 1. atsakomybė

11.1 „Groundfloor 2 Ltd.“ ir su tuo susijusios trečiosios šalys neatsako komerciniams klientams ir vartotojams už bet kokią ypatingą, atsitiktinę, tiesioginę, netiesioginę ar pasekminę bet kokią žalą ar bet kokią žalą, patirtą praradus naudojimą, duomenis ar pelną, neatsižvelgiant į galimybę buvo nurodyta tokia žala, kuri galėjo atsirasti dėl www.groundfloor24.com naudojimo arba dėl jo.

11.2 UAB „Groundfloor 2“ turi neribotą atsakomybę tiek, kiek žala atsirado dėl tyčinio ar labai neatsargaus „Groundfloor 2 Ltd.“ pareigų pažeidimo. arba teisėtas atstovas ar pavaduotojas.

11.3 Taip pat atsakinga „Groundfloor 2 Ltd.“. už šiek tiek aplaidų esminių įsipareigojimų pažeidimą. Tai yra įsipareigojimai, kurių pažeidimas kelia pavojų sutarties tikslo įgyvendinimui arba kurių įvykdymas visų pirma leidžia tinkamai įvykdyti sutartį ir kurių laikymusi paslaugų teikėjas gali reguliariai pasikliauti. Tokiu atveju atsako „Groundfloor 2 Ltd.“. bet tik dėl numatomos, sutartims būdingos žalos. Groundfloor 2 Ltd. tačiau neatsako už šiek tiek aplaidų kitų, nei paminėtų ankstesniuose sakiniuose, įsipareigojimų pažeidimą.

11.4 Visi atsakomybės apribojimai, išvardyti šiuose GTC, netaikomi gyvybei, galūnei ar sveikatai susižalojus, dėl trūkumų, prisiėmus paslaugų kokybės garantiją ir už apgaulingai paslėptus trūkumus.

 1. Sąlygų ir sąlygų pakeitimas

12.1 UAB „Groundfloor 2“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti šias sąlygas ir sąlygas, paskelbdamas atnaujintą taisyklių ir sąlygų versiją www.groundfloor24.com.

12.2 Visi šių sąlygų ir sąlygų pakeitimai laikomi patvirtintais, jei komercinis klientas ar vartotojas per 30 dienų nuo pranešimo gavimo neprieštarauja sąlygų ir sąlygų pakeitimui.

12.3 Jei komercinis klientas ar galutinis vartotojas po 30 dienų laikotarpio ir toliau naudoja www.groundfloor24.com, nepaisant pakeistų sąlygų ir sąlygų, tolesnis naudojimas laikomas privalomu pakeitimų susitarimu.

 1. Kiti

13.1 Niekas šiose naudojimo sąlygose nesukuria ar nesuteikia teisių ar kitų pranašumų trečiosioms šalims, kurios nėra šalių verslo santykių dalis.

13.2 Šios sąlygos sudaro visą „Groundfloor 2 Ltd.“ sutartį. ir komerciniam klientui ar vartotojui, susijusiam su www.groundfloor24.com, ir užima ankstesnius šalių susitarimus.

 1. Taikoma teisė ir jurisdikcija

14.1 Šioms bendrosioms sąlygoms ir nuostatoms taikoma Latvijos teisė ir jos aiškinamos pagal tai, išskyrus JT pardavimo konvenciją ir tarptautinę privatinę teisę. Jei sutartinis susitarimas dėl jurisdikcijos vietos yra priimtinas, sutarta jurisdikcijos vieta yra Ryga, Latvija.

14.2. Vartotojai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vokietijoje ir užsienyje, gali, nepaisant konkretaus teisės pasirinkimo, visada remtis privaloma valstybės, kurioje yra nuolatinė gyvenamoji vieta, vartotojų apsaugos įstatymais.

14.3 Visi šios sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti padaryti raštu, kad jie galiotų. Tai taip pat taikoma pačiam rašytinės formos reikalavimui.

14.4 Jei atskiros šių sąlygų nuostatos yra visiškai arba iš dalies neveiksmingos, tai neturi įtakos sutarties galiojimui ir kitoms nuostatoms. Neveiksminga arba nevykdoma nuostata pakeičiama veiksminga ir vykdytina nuostata, kurios padariniai artimiausi ekonominiam tikslui, kurio siekia susitariančiosios šalys, turėdamos neveiksmingą ar neįgyvendinamą nuostatą.

14.5 Europos Komisija teikia internetinio ginčų sprendimo platformą adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ši platforma yra kontaktinis asmuo sprendžiant ginčus, kylančius dėl pirkimų internetu ar paslaugų sutarčių, kuriose dalyvauja vartotojas, neteisminiu būdu.

14.6 UAB „Groundfloor 2“ informuoja visus vartotojus, kad pagal Alternatyvaus ginčų sprendimo vartotojų klausimais įstatymą (VSBG) jie nėra nei pasirengę, nei įpareigoti dalyvauti ginčų sprendimo procese vartotojų arbitražo taryboje ir šiuo metu nedalyvauja joje.

Būsena: 2021 m. Vasario mėn