Taganemisõigus – taganemisõigus (taganemisavaldus)

Taganemisõigus:

(1) Tarbijana on kliendil vastavalt seadusesätetele neljateistkümne päeva taganemisõigus.

(2) Lisaks kehtivad tühistamisõigusele järgmised tühistamisreeglites üksikasjalikud eeskirjad:

Tühistamisõigus:

Teil on õigus see leping tühistada neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjust esitamata.

Taganemistähtaeg on neliteist päeva alates lepingu sõlmimise päevast.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate saatma meile selge deklaratsiooni (Groundfloor One Ltd., Dzirnavu tänav 57a, LV-1010, Riia, Läti, e-post: sales@groundfloor24.com) (nt saadetud kiri posti või e-posti teel) oma otsusest lepingust taganeda. Selleks võite kasutada lisatud taganemisvormi näidist, kuid see pole kohustuslik.

Tühistamistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate enne tühistamisperioodi lõppu teatise, et kasutate tühistamisõigust.

Tagasivõtmise tagajärjed:

Kui te taganete sellest lepingust, oleme andnud teile kõik maksed, mille oleme teilt saanud, sh kohaletoimetamiskulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad meie poolt pakutava odavaima tavapärase kättetoimetamise tüübi valimisel olema), mis tuleb tagasi maksta viivitamata ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil saime teate teie lepingu ülesütlemisest. Selle tagasimakse tegemiseks kasutame samu maksevahendeid, mida kasutasite algse tehingu jaoks, kui teiega pole selgesõnaliselt kokku lepitud; Selle tagasimakse eest ei võeta mingil juhul mingeid tasusid.

Kui olete palunud, et teenused algaksid tühistamisperioodil, peate maksma meile mõistliku summa, mis vastab juba osutatud teenuste osakaalule kuni hetkeni, mil teavitasite meid õiguse kasutamisest Lepingu ülesütlemise tähtaeg Võrreldes lepingus sätestatud teenuste kogumahuga.

Taganemisvorm:

(Kui soovite lepingust loobuda, täitke see vorm ja saatke see tagasi.)

Kell

Groundfloor One Ltd., Dzirnavu tänav 57a, LV-1010, Riia, Läti, e-post: sales@groundfloor24.com,

Mina / me tühistame käesolevaga ( ) minu / meie oma ( ) sõlmis järgmiste kaupade ostulepingu ( ) / järgmise teenuse osutamine ( )

Tellitud ( ) / saadud kell ( ) Tarbija (te) nimi

Tarbija (te) aadress

Tarbija (te) allkiri (ainult siis, kui sellest teavitatakse paberkandjal)

kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.

Tühistamise lõpp-