Mae’r amodau canlynol yn berthnasol:

Amodau cludo :

Nid ydym yn codi unrhyw gostau cludo am ddosbarthu trwy e-bost yn unig (ledled y byd). Mae hyn yn golygu y gallwch chi lawrlwytho’r dosbarthiad (mesur ardal gyda chynllun llawr a chyfrifiad ardal) trwy ddolen a ddarperir trwy e-bost.

Amserau dosbarthu :

Oni nodir yn wahanol yn y cynnig priodol, bydd danfoniad yn cael ei wneud cyn pen 7-14 diwrnod ar ôl i’r eiddo gael ei fesur yn llwyr ar y safle. Mae’r danfoniad yn digwydd trwy ddolen a gyfathrebir trwy e-bost i’w lawrlwytho ynghyd â’r anfoneb derfynol. Ar ôl derbyn yr anfoneb derfynol, gellir lawrlwytho’r dosbarthiad (mesur arwynebedd gyda chynllun llawr a chyfrifo arwynebedd) (lawrlwytho).

Dosbarthu i’r Almaen a thramor trwy’r post ar gais:

Rydym yn cyfrifo’r costau cludo ar gyfer hyn fel a ganlyn: 25.00 ewro (gan gynnwys TAW)

Telerau talu :

  • gyda’r archeb, rhaid talu 50% o bris y gwasanaeth a ddewiswyd (mesur arwynebedd gyda chynllun llawr a chyfrifiad ardal) yn y siop ar-lein
  • Gwneir y taliad olaf gyda danfon (mesur arwynebedd gyda chynllun llawr a chyfrifiad ardal) neu cyn cymeradwyo lawrlwytho’r danfoniad

Opsiynau talu a dderbynnir:

  • Rhagdaliad trwy drosglwyddiad banc
  • Taliad gan PayPal
  • Taliad gan PayPal Express
  • Taliad trwy Stripe (cerdyn credyd, Sofort, Giropay, Apple Pay)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, fe welwch ein manylion cyswllt yn yr argraffnod.