Kasutustingimused

Groundfloor 2 Ltd., Dzirnavu tänav 57a, LV-1010, Riia, Läti (edaspidi Groundfloor 2 Ltd.) iga tegevus, millele siin viidatakse, põhineb käesolevatel üldtingimustel (edaspidi GTC), mis on kõigile klientidele kättesaadav, olles veebisaidil www. groundfloor24.com hoiule antud ja tunnustatud.

 1. Kindral

1.1 Groundfloor 2 Ltd. võimaldab äriklientidel (edaspidi ärikliendid) kui ka tarbijatel kui lõpptarbijatel (edaspidi tarbijad) osutada Groundfloor 2 Ltd. teenuseid www.groundfloor24.com kaudu. midagi väita.

1.2 OÜ Groundfloor 2 pakub äriklientidele ja tarbijatele võimalust broneerida teenuseid (näiteks seoses pinnamõõtmiste, pindala arvutuste ja korruseplaanidega) veebisaidi www.groundfloor24.com kaudu või kohapeal äriklientide või tarbijate juures.

 1. Groundfloor 2 Ltd. teenuste kasutamine

2.1. Ärikliendid või tarbijad saavad kasutada www.Groundfloor24.com kaudu pakutavaid teenuseid, täites sinna salvestatud vormid. Vormi täitmisel on äriklient või tarbija kohustatud esitama oma identiteedi, aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi, arveldusandmed ja vara andmed. Äriklient või -tarbija kinnitab nende andmete õigsust ja täielikkust.

2.2 Kommertsklient või -tarbija leiab vastavate pakutavate teenuste loetelu ning selleks vajalikud dokumendid ja teabe aadressilt www.groundfloor24.com.

2.3 Ärikliendi või -tarbija kohustus on tagada, et kõik teenuste kasutamiseks vajalikud dokumendid saadetakse Groundfloor 2 Ltd-le. serveeritakse. Groundfloor 2 Ltd. ei võta vastutust asjakohaste dokumentide täielikkuse eest.

 1. Lepingu sõlmimine

3.1 Lisatud tingimused on iga lepingu aluseks. Need saavad osa eelnimetatud lepingust. Kommertsklientide ja -tarbijate tingimused ja nende kaasamine eelnimetatud lepingusse lükatakse selgesõnaliselt tagasi.

3.2 www.groundfloor24.com kasutamise käigus on ärikliendil või tarbijal võimalus valida www.groundfloor24.com lehel suurepäraseid teenuseid, täites tellimuse jaoks tellimuse kontaktvormi.

3.3 Pärast punktis 2.1 kirjeldatud nime, aadressi ja muu vajaliku teabe sisestamist antakse ärikliendile või tarbijale võimalus esitada oma siduv tellimus. Lõplik tellimus tähistab pakkumist ostulepingu sõlmimiseks.

3.4 Groundfloor 2 Ltd. vaatab pakkumise läbi ja võtab vajadusel vastu. Ainult tellimuse kinnituse saatmisega saab Groundfloor 2 Ltd. seda pakkumist.

3.5 Lepingu teavet ja lepingutekste, millel www.groundfloor24.com sõlmitud müügileping põhineb, ei salvestata pärast lepingu sõlmimist veebisaidil www.groundfloor24.com. Ärikliendid ja -tarbijad vastutavad eeltoodud teabe, mida saab tellimuse ajal vaadata www.groundfloor24.com kaudu tõendamise, raamatupidamise või muul otstarbel, arhiveerimise kohta www.groundfloor24.com-ist sõltumatul andmekandjal.

3.6 Kui teenuste osutamine peaks viibima käitumise või asjaolude tõttu, mille eest vastutab äriklient või -tarbija (nt valed või mittetäielikud dokumendid) ja kui see võib põhjustada lisakulusid, peab kommertsklient või -tarbija kandma või. peab see Groundfloor 2 Ltd. asendama.

 1. Taganemisõigus

TÜHISTAMISE LÕPP

 1. Maksetingimused

5.1 Teenuste ostmine www.groundfloor24.com kaudu toimub veebisaidil www.groundfloor24.com määratletud maksevahendi kasutamise vastu.

5.2 Uuringu või pakkumise käigus www.groundfloor24.com kaudu maksab äriklient või tarbija deposiidi, kasutades selleks veebisaidil www.groundfloor24.com täpsustatud maksevahendeid. Ülejäänud tasu makstakse teenuse üleandmisel või teenuse lõppemisel. Tagatisraha täpne summa sõltub vastavast teenusest ja seda on üksikasjalikumalt kirjeldatud aadressil www.groundfloor24.com. Kas Groundfloor 2 Ltd. Kui te pakkumist ei aktsepteeri, tagastatakse tagatisraha viivitamata ärikliendile või tarbijale.

5.3 Kõik veebisaidil www.groundfloor24.com olevad hinnad ei ole siduvad ja neid saab igal ajal küsida Groundfloor 2 Ltd.-lt. kohandada. Lõplik arve pindala mõõtmisteenuse eest sh. Arvestus ja korruseplaani koostamine (elamu / äriotstarve) põhineb kindlaksmääratud kogupindalal (kindla suurusega kuni 990,00 eurot kuni 100 m², pluss 2 eurot / m²). See sisaldab nii vastavate teenuste tegelikku hinda kui ka lepingu sõlmimise ajal kehtinud käibemaksu. Esitatud hinnad on lõplikud hinnad pluss Saatmine. Me ei kogu käibemaksu ja seetõttu seda ka ei näita. Kõigil voucheritel on igas riigis piiramatu kehtivus, olenemata tellimisel valitud riigist.

5.4 Arve esitamine / sissenõudmine

Groundfloor One Ltd. (Dzirnavu tänav 57a, LV-1010, Riia, Läti) vastutab Groundfloor 2 Lt.d. sissetulevate maksete arveldamise, kogumise, broneerimise ja edastamise eest. Groundfloor One Ltd. võtab enda kanda ka Groundfloor 2 Ltd. inkasso ehk jälitustoimingud. Groundfloor One Ltd. saadab arve otse ärikliendile või tarbijale ning kogub vastava teenuse eest tasud ühele arvele.

5.5 Groundfloor 2 Ltd. kasutab iga ostu või teenuse kasutamise korral veebisaidil www.groundfloor24.com ärikliendi või tarbija valitud makseviisi. Lisaks Groundfloor 2 Ltd. Ärikliendid või -tarbijad võivad oma aadressi ja pangaandmeid (nimi, aadress, telefoninumber) ja muid makseandmeid (eelkõige krediitkaardiandmeid) edastada kolmandatele isikutele tehingute töötlemise eesmärgil kogumise, töötlemise, kasutamise ja maksetehingute töötlemise tagamine, eelkõige ettevõttele Groundfloor One Ltd., mis on nimetatud punktis 5.4.

5.6 Kui tasumisele kuuluvate summade sissenõudmine ei ole võimalik ja see on põhjustel, mille eest ainuisikuliselt vastutab kommertstarbija või -tarbija, on kommertstarbija või -tarbija maksehäire ilma meeldetuletust vajamata. Kõik tagasimaksetasud ning muud sellest tulenevad tasud ja kulud kannab äriklient või tarbija.

5.7 Äriklient või tarbija kinnitab, et pangakontol on piisavalt vahendeid. Otsekorralduse tagasimaksmata jätmise või tagasimaksmise tõttu tekkivad kulud kannab kommertsklient või lõppkasutaja seni, kuni tagastamata jätmist või tagasimaksmist ei tee Groundfloor 2 Ltd. oli põhjustatud.

5.8 Olenevalt maksmiseks kasutatud krediitkaardi väljastanud riigist võivad kehtida konverteerimistasud.

 1. Jõudluse töötlemine

6.1 Groundfloor 2 Ltd. pakub oma teenuseid põhimõtteliselt kõigis riikides, mis on nimetatud veebisaidil www.groundfloor24.com. Soovi korral veelgi rohkem. Teenuseid ei osuta otseselt Groundfloor 2 Ltd. tingimusel, pigem Groundfloor 2 Ltd. hoolikalt valitud kolmandatele isikutele.

6.2 Groundfloor 2 Ltd saatmine Loodud (vahendus) teenused (nt pindala mõõtmised, pindala arvutused, korruseplaanid) saadetakse üldjuhul ärikliendi või tarbija antud e-posti aadressile. Soovi korral saab tarnida määratud postiaadressile. Lisatööde eest (vt kohaletoimetamise ja maksmise tingimusi aadressil www.groundfloor24.com) võetakse ühekordne kindlasummaline tasu ja tasub ettemakse (enne lähetamist) ärikliendi või tarbija poolt. Kommertstarbija või -tarbija kohustub tagama, et tema antud kohaletoimetamise aadress on õige. Seotud edastusvead on kommertskliendi või tarbija kulul.

6.3 Teenuste loomise lepingust tulenev seadusjärgne töötasunõue (nt pindala mõõtmine, pindala arvutamine ja korruseplaan) tuleneb teenuste lõppemisest (nt pindala mõõtmine, pindala arvutused, korruseplaanid). Teenused (näiteks pindala mõõtmine, pindala arvutamine, põhiplaanid) antakse kommertskliendile või tarbijale üle ainult siis, kui on tõendatud, et ta on juba esitanud õigusliku tasu nõudmise. Teenuste üleandmisel sularahas makse (näiteks pindala mõõtmine, pindala arvutamine, põhiplaan) on välistatud.

6.4 Sõltuvalt teenusest on erinevad tarneajad, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud aadressil www.groundfloor24.com. Groundfloor 2 Ltd. jätab endale õiguse tarneaegu igal ajal kohandada.

6.5 Kui soovitakse tegevust, mis ületab ärikliendi või tarbija esialgset pakkumist, lepitakse kokku, et need on üldjuhul tasulised. Groundfloor 2 Ltd. lisategevused ja üldjuhul kogu tegevus tasustatakse ja / või tasaarvestatakse tunnitasuga 110,00 eurot. Iga läbitud kilomeetri kohta lepitakse kokku tasu 0,30 EUR. Groundfloor 2 Ltd. saab tasuda kõik tegevused ja kulud vastavalt ülalmainitud tasule saadud (sissemakse) maksetega.

Kui kinnistule ei ole juurdepääs vaatamata eelneval kokkuleppel kokkuleppele (ooteaeg kuni 15 minutit), peab kommertsklient või tarbija maksma ühekordse hüvitise 110,00 EUR. Groundfloor 2 Ltd. saab seda kuluhüvitist tasaarveldada saadud (sissemakse) maksetega.

6.6 Kui tarbija tühistab teenuste loomise lepingu (näiteks pindala mõõtmised, pindala arvutused, korruseplaanid) kohustusliku taganemistähtaja jooksul, Ltd Groundfloor 2. juba tehtud kulutuste eest, mis tehti tarbija teadmisel, et Groundfloor 2 Ltd. on juba hakanud tarbijalt lepingu täitmisega asendamist nõudma.

6.7 Teatud teenuste osas kasutab Groundfloor 2 Ltd. Kolmas isik oma lepinguliste kohustuste täitmiseks. See hõlmab näiteks pinnamõõtmiste loomist, pindala arvutamist ja põrandaplaanide koostamist. Seoses äriklientide või -tarbijatega on Groundfloor 2 Ltd. Lepinguline partner seoses eespool nimetatud teenustega ning vastutab kõigi lepinguliste põhi- ja kõrvalteenuste kohustuste eest.

 1. Garantii defektidele

7.1 Kommertsklientidel ja -tarbijatel on seaduste kohaselt õigus saada defektide garantii.

7.2 Groundfloor 2 Ltd. juhib äriklientide ja tarbijate tähelepanu asjaolule, et vääramatu jõu, streikide, tehniliste probleemide, personalipuuduse tõttu viivitatud teenuste osutamisel ei kahjusta Groundfloor 2 Ltd. läheb ja see pole omistatav.

 1. Garantii veebisaidi www.groundfloor24.com kohta

8.1 Groundfloor 2 Ltd. kohustub põhimõtteliselt tagama saidi www.groundfloor24.com kasutamise 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas. Süsteemivigade, hooldus- või remonditööde korral või Groundfloor 2 Ltd-st sõltumatutel põhjustel võib juurdepääs aadressile www.groundfloor24.com olla ajutiselt ja ilma täiendava teateta. saada maha jäetud.

8.2 Groundfloor 2 Ltd. ei taga veebisaidil www.groundfloor24.com kättesaadavaks tehtud sisu täpsust ega täielikkust. Groundfloor 2 Ltd. on õigus igal ajal ja ilma ette teatamata muuta veebisaidil www.groundfloor24.com esitatud sisu.

8.3 Veebisaidil www.groundfloor24.com pakutakse sisu “sellisena nagu see on” ilma mingite kinnituste, garantiide või muude tingimusteta.

 1. andmekaitse

9.1 Andmekaitse osas viidatakse andmekaitsedeklaratsioonile aadressil www.groundfloor24.com (vt andmekaitse).

9.2 Infolehte haldatakse veebisaidi www.groundfloor24.com kaudu. Selle kaudu teavitatakse ärikliente ja tarbijaid uudistest ja muudatustest. Korrapäraste ajavahemike järel, Groundfloor 2 Ltd. saatke pakkuja teave e-posti teel. Kommertskliente ja -tarbijaid saab uudiskirjade meililoendist igal ajal loobuda. Piisab e-kirja aadressile newsletter@groundfllor24.com. Kogu salvestatud teavet käsitletakse konfidentsiaalselt.

9.3 Andmete kasutamine e-posti reklaamimiseks ilma uudiskirja registreerimiseta ja teie vastuväite esitamise õigus: kui me saame teie teenuse müügiga seoses teie e-posti aadressi ja te ei ole selle vastu olnud, jätame endale õiguse saata teile regulaarselt pakkumisi sarnased tooted või teenused, nagu juba ostetud, meie valikust saadetakse e-posti teel. Oma e-posti aadressi sellise kasutamise vastu saate igal ajal vastuväiteid saata, saates sõnumi ülalkirjeldatud kontaktivariandile või reklaami e-kirjas oleva lingi kaudu, kandmata muid kulusid peale põhitariifide kohaste edastuskulude. .

9.4 OÜ Groundfloor 2 kustutab lepingu töötlemiseks salvestatud isikuandmed pärast vastavat perioodi äri- ja maksuseaduste kohaselt (maksimaalselt 10 aastat).

 1. Autoriõigused ja kaubamärgid

10.1 Kõik tekstid, pildid, graafika, heli, video ja muud pildid ning nende paigutus saidil www.groundfloor24.com on seadusega kaitstud (autoriõigus © 2021 Groundfloor 2 Ltd, Groundfloor24 Ltd., kõik õigused kaitstud).

10.2 Ilma Groundfloor 2 Ltd. selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta Veebisaidi www.groundfloor24.com sisu ei tohi ärilistel eesmärkidel kopeerida, levitada, muuta ega teha kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Ärilise kasutamise korral ilma Groundfloor 2 Ltd. kirjaliku loata äriklient või tarbija kohustub maksma konkurentsiõiguse alusel sunniraha äriklientidele ja tarbijatele. Karistus põhineb toime pandud süüteo raskusel, ulatusel ja ohtlikkusel. Iga rikkumise eest karistatakse tsiviil- ja kriminaalkorras.

10.3 Mõnele veebisaidil www.groundfloor24.com reprodutseeritud pildile kehtivad kolmandate osapoolte autoriõigused. Kommertstarbijad ja -tarbijad nõustuvad neid austama ja neile mitte kahju tegema.

 1. vastutus

11.1 OÜ Groundfloor 2 ja sellega seotud kolmandad isikud ei vastuta äriklientide ja tarbijate ees mis tahes erilise, juhusliku, otsese, kaudse või kaudse kahju ega mis tahes liiki kahju eest, mis tuleneb kasutamise, andmete või kasumi kaotamisest, olenemata võimalusest toodi välja selline kahju, mis võis tekkida www.groundfloor24.com kasutamise tõttu või seoses sellega.

11.2 OÜ Groundfloor 2 omab piiramatut vastutust niivõrd, kuivõrd kahju põhjus on Groundfloor 2 Ltd. tahtlik või raske hooletuse tõttu tekkinud kohustuste rikkumine. või seaduslik esindaja või asendusagent.

11.3 Samuti vastutab Groundfloor 2 Ltd. oluliste kohustuste kergelt ettevaatamatu rikkumise eest. Need on kohustused, mille rikkumine seab ohtu lepingu eesmärgi saavutamise või mille täitmine võimaldab esiteks lepingu nõuetekohast täitmist ja mille täitmisele saab pakkuja regulaarselt tugineda. Sellisel juhul vastutab Groundfloor 2 Ltd. kuid ainult prognoositava lepingutüüpilise kahju korral. Groundfloor 2 Ltd. ei vastuta siiski kohustuste kergekäelise hooletuse rikkumise eest, mida ei ole nimetatud eelmistes lausetes.

11.4 Kõik käesolevas GTC loetletud vastutuspiirangud ei kehti elu-, jäseme- või tervisekahjustuste, puuduste korral pärast teenuse kvaliteedi garantii võtmist ja pettusega varjatud puuduste korral.

 1. Tingimuste muutmine

12.1 OÜ Groundfloor 2 jätab endale õiguse neid tingimusi igal ajal oma äranägemise järgi muuta, avaldades tingimuste uuendatud versiooni veebisaidil www.groundfloor24.com.

12.2 Kõiki nende tingimuste muudatusi loetakse heakskiidetuks, kui kommertstarbija või -tarbija ei ole tingimuste muutmise vastu 30 päeva jooksul pärast teate saamist.

12.3 Kui kommertsklient või lõppkasutaja jätkab www.groundfloor24.com kasutamist pärast 30-päevast perioodi, vaatamata muudetud tingimustele, loetakse jätkuvat kasutamist muudatuste siduvaks kokkuleppeks.

 1. Teised

13.1 Miski käesolevates kasutustingimustes ei loo ega anna õigusi ega muid eeliseid kolmandatele isikutele, kes ei kuulu poolte vahelistesse ärisuhetesse.

13.2 Need tingimused moodustavad kogu lepingu Groundfloor 2 Ltd. vahel. ja kommertsklient või -tarbija seoses saidiga www.groundfloor24.com ja asendavad kõik poolte vahelised varasemad lepingud.

 1. Kohaldatav seadus ja kohtualluvus

14.1 Käesolevate üldtingimuste suhtes kohaldatakse Läti seadusi ja neid tõlgendatakse vastavalt sellele, välja arvatud ÜRO müügikonventsioon ja rahvusvaheline eraõigus. Kuivõrd kohtualluvuse koha lepinguline kokkulepe on lubatud, on kokkulepitud kohtualluvuse koht Riia, Läti.

14.2 Tarbijad, kelle alaline elukoht on Saksamaal ja välismaal, võivad sõltumata seaduse konkreetsest valikust alati viidata selle riigi kohustuslikule tarbijakaitseseadusele, kus on nende alaline elukoht.

14.3 Kõik selle lepingu muudatused või täiendused peavad kehtima kirjalikult. See kehtib ka kirjaliku vorminõude enda kohta.

14.4 Kui käesolevate tingimuste üksikud sätted on täielikult või osaliselt ebaefektiivsed, ei mõjuta see lepingu kehtivust ega ülejäänud sätteid. Tõhus või jõustamatu säte asendatakse tõhusa ja täidetava sättega, mille tagajärjed on kõige lähemal majandusliku eesmärgi saavutamisele, mida lepinguosalised taotlevad tühise või täitmata sättega.

14.5 Euroopa Komisjon pakub veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/. See platvorm on kontaktpunkt veebipõhistest ostudest või teenuslepingutest tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, milles tarbija on seotud.

14.6 OÜ Groundfloor 2 informeerib käesolevaga kõiki tarbijaid, et vastavalt vaidluste alternatiivse lahendamise seadusele tarbijakaitseseaduses (VSBG) ei ole nad nõus ega kohustatud osalema vaidluste lahendamise menetluses tarbijate arbitraažikomisjonis ega osale praegu selles.

Staatus: veebruar 2021