# 222167560 © brichuas - shutterstock.com

Tjenester i Nederland, Tyskland:

  • Arealmåling inkludert arealberegning og plantegninger

andre tjenester i Tyskland

  • verdsettelsen (beregning av markedsverdien, kort vurdering, vurdering av markedsverdien) av en eiendom,
  • et kjøps- eller salgskonsultasjon inkl. Markedsverdiberegning, korte rapporter eller markedsverdirapporter,
  • en ekspertanmeldelse,
  • en arealmåling inkl. Arealberegning og plantegninger,
  • et energisertifikat (forbrukssertifikat eller kravsertifikat) eller